Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vítá přelomovou dohodu, která modernizuje ochranu obchodu EU

Brusel 5. prosince 2017

Dnes bylo dosaženo politické dohody mezi Komisí, Radou a Evropským parlamentem o modernizaci nástrojů EU na ochranu obchodu.

Díky změnám antidumpingových a antisubvenčních předpisů EU, které byly dnes schváleny, se nástroje EU na ochranu obchodu lépe přizpůsobí výzvám globální ekonomiky: budou účinnější, transparentnější a pro podniky snáze použitelné a v některých případech Unii umožní, aby uložila vyšší cla na dumpingové výrobky. Dohoda je vyvrcholením procesu zahájeného Komisí v roce 2013 a představuje vyvážený výsledek, který zohledňuje zájmy výrobců v EU, uživatelů i dovozců.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker řekl: „Naše kroky k ochraně evropských výrobců a pracovníků proti nekalým obchodním praktikám musí být rázné a účinné a dnešní dohoda nám k tomu poskytne další nástroj. Nejsme naivními zastánci volného obchodu a změny, které dnes byly schváleny, to znovu potvrzují. Evropa bude i nadále podporovat otevřené trhy a obchod založený na pravidlech, ale nebudeme se zdráhat využít všech našich nástrojů na ochranu obchodu, abychom našim podnikům a pracovníkům zajistili rovné podmínky.“

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová k tomu uvedla: „Lépe pozdě, než nikdy. Trvalo nám dost dlouho, než jsme dosáhli výsledku, ale dnešní dohoda znamená, že EU bude mít k dispozici potřebné nástroje k rychlému a účinnému řešení nespravedlivých obchodních praktik. Společně s nedávno dohodnutými změnami antidumpingové metodiky má teď EU potřebný soubor nástrojů na ochranu obchodu, aby mohla čelit globálním výzvám. EU je pro otevřený obchod založený na pravidlech, ale musíme zajistit, aby ostatní naší otevřenosti nezneužívali. Hájíme a budeme i nadále hájit podniky a pracovníky, které nekalá hospodářská soutěž poškozuje.“

Nová pravidla zkrátí současné devítiměsíční období šetření pro uložení prozatímních opatření a zvýší transparentnost celého systému. Společnosti budou moci využívat systém včasného varování, který jim pomůže přizpůsobit se nové situaci v případě, že je uloženo clo. Menším společnostem bude rovněž nápomocna zvláštní asistenční služba, která jim pomůže zahájit řízení na ochranu obchodu a účastnit se ho.

Navíc v některých případech EU uzpůsobí svoje „pravidlo nižšího cla“ a bude moci ukládat cla vyšší. To se bude týkat případů dovozu nespravedlivě subvencovaných nebo dumpingových výrobků ze zemí, kde jsou ceny surovin a energií zkreslené.

Politická dohoda, jíž bylo dnes dosaženo, vstoupí v platnost, jakmile k tomu Rada a Evropský parlament dají svůj konečný souhlas.

Souvislosti

Spolu s novou antidumpingovou metodikou jde o první zásadní přepracování antidumpingových a antisubvenčních nástrojů EU za posledních 15 let. Dohoda je výsledkem více než čtyřleté práce zahrnující široké konzultace s celou řadou zúčastněných stran a jednání s členskými státy a Evropským parlamentem.

Komise poprvé navrhla reformu nástrojů EU na ochranu obchodu v roce 2013. Rada dosáhla dohody v prosinci roku 2016 a díky tomu mohla začít jednání ve třech směrech mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem.

Další informace

Ochrana obchodu EU

Nová antidumpingová metodika

IP/17/5136

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar