Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията приветства историческо съгласие за модернизиране на търговската защита на ЕС

Брюксел, 5 декември 2017 r.

Днес беше постигнато политическо споразумение между Комисията, Съвета и Европейския парламент относно модернизирането на инструментите за търговска защита на ЕС.

Одобрените днес промени в антидъмпинговия и антисубсидийния регламент ще направят инструментите за търговска защита на ЕС по-добре адаптирани към предизвикателствата на глобалната икономика: те ще станат по-ефективни, по-прозрачни и по-лесни за използване от дружествата, а в някои случаи и ще дадат възможност на ЕС да налага по-високи мита по отношение на дъмпинговите продукти. Споразумението бележи края на процедурата, започната от Комисията през 2013 г., и представлява балансирано решение, в което се вземат предвид интересите на европейските производители, потребители и вносители.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Нашите действия за защита на европейските производители и работници срещу нелоялните търговски практики трябва да бъдат смели и ефикасни и постигнатото днес споразумение ни предоставя допълнителен инструмент за целта. Ние не сме наивни привърженици на свободната търговия и пакетът от изменения, по които бе постигнато съгласие днес, потвърждава това за пореден път. Европа ще продължи да пледира за отваряне на пазарите и за търговия, основана на правила, но ние няма да се колебаем да прибягваме към нашите инструменти за търговска защита, за да осигурим условия на равнопоставеност за предприятията и работниците.“

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „По-добре късно, отколкото никога. Отне ни известно време да достигнем до настоящото положение, но днешното споразумение означава, че ЕС ще разполага с необходимите инструменти за бързо и ефективно справяне с нелоялните търговски практики. В съчетание с измененията в антидъмпинговата методология, по които неотдавна бе постигнато споразумение, инструментите на ЕС за търговска защита са изцяло готови за справяне с глобалните предизвикателства. ЕС подкрепя отворената и основана на правила търговия, но ние трябва да гарантираме, че трети страни не се възползват от нашата отвореност. Ние защитаваме и ще продължим да защитаваме дружествата и работниците, които са жертва на нелоялна конкуренция.“

С новите правила ще се съкрати сегашният 9-месечен период на разследване за налагане на временни мерки и системата ще стане по-прозрачна. Дружествата ще се възползват от система за ранно предупреждение, която ще им помогне да се адаптират към новото положение, ако бъдат въведени мита. По-малките предприятия ще получават помощ също и от специална служба за техническа помощ, за да могат по-лесно да започват процедури по защита на търговията и да участват в тях.

Също така, в някои случаи ЕС ще адаптира своето „правило за по-малкото мито“ и може да налага по-високи мита. Тази разпоредба ще се прилага за случаите, в които се визират нелоялно субсидирани или дъмпингови продукти от държави, в които цените на суровините и енергията са изкривени.

Постигнатото днес политическо споразумение ще влезе в сила, след като Съветът и Европейският парламент дадат окончателно зелена светлина.

Контекст

Заедно с новата антидъмпингова методология, това е първата голяма реформа на антидъмпинговите и антисубсидийните инструменти на ЕС за последните 15 години. Тя е резултат на повече от 4-годишни усилия, включително и широки консултации с множество заинтересовани страни и преговори с държавите членки и Европейския парламент.

За пръв път Комисията предложи да се извърши реформа на инструментите на ЕС за търговска защита през 2013 г. През декември 2016 г. беше постигнат компромис в Съвета, което позволи провеждането на тристранни преговори между него, Комисията и Европейския парламент.

За повече информация:

Търговска защита на ЕС

Нова антидъмпингова методика

IP/17/5136

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar