Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Upravljanje migracij, ki bo kos izzivom prihodnosti: Evropska komisija predstavlja nadaljnje ukrepe

Bruselj, 7. decembra 2017

Pred tematsko razpravo voditeljev EU o migracijah, ki bo potekala 14. decembra, je Komisija danes predlagala politični načrt, da bi do junija 2018 dosegli celovit dogovor o trajnostni migracijski politiki.

Evropa se oddaljuje od kriznega upravljanja, zato je dolgoročno potreben dogovor o stabilni migracijski in azilni politiki EU, ki bo kos izzivom prihodnosti, da se ohrani zagon na obeh področjih – notranjem in zunanjem.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Čeprav se krizne razmere odmikajo, je očitno, da bodo migracije ostale izziv za celo generacijo Evropejcev. Evropa mora nujno vzpostaviti orodja za odgovorno in pošteno upravljanje migracij, ki bodo kos izzivom prihodnosti. V zadnjih treh letih smo dosegli dober napredek, vendar je zdaj čas, da predloge prenesemo v zakonodajo, zakonodajo pa v prakso.“

V zadnjih treh letih se je izoblikoval nov pristop EU k upravljanju migracij, ki podpira najbolj izpostavljene države članice ter krepi varovanje zunanjih meja EU in naše sodelovanje s partnerskimi državami. Medtem ko je bilo mogoče z usklajenim delovanjem stabilizirati zelo nestabilne razmere (število nezakonitih prihodov v EU se je v letu 2017 zmanjšalo za 63 %), pa trend za prihodnja leta in dejavniki, kot so podnebne spremembe, varnostne razmere ter demografija v EU in njenem sosedstvu kažejo, da bodo migracije predstavljale izziv še desetletja.

Komisija je danes priporočila, da voditelji okrepijo tekoča prizadevanja in zagotovijo hiter napredek v zvezi z reformo skupnega evropskega azilnega sistema EU, nadalje krepijo partnerstva s tretjimi državami, še naprej odpirajo zakonite poti v Evropo in zagotovijo ustrezna sredstva za prihodnost.Učinkovit je edino celostni pristop. Osredotočanje na notranjo razsežnost in podpora državam članicam nista dovolj. Hkrati sama zunanja migracijska politika ne bi razrešila migracijskih izzivov za Evropo.

Solidarnost in odgovornost na področju azila in meja

Ker razprave o predlogih Komisije za prenovo skupnega evropskega azilnega sistema napredujejo le počasi, je bistvenega pomena, da Evropski svet sprosti razpravo o učinkovitejšem in pravičnejšem pristopu k uravnoteženju solidarnosti in odgovornosti. Ob upoštevanju različnih stališč bi bil lahko rešitev za reformo dublinske uredbe pristop, v skladu s katerim bi se prisilna premestitev uporabljala ob resnih krizah, medtem ko bi v manj zahtevnih razmerah premestitev temeljila na prostovoljni zavezi držav članic.Komisija Svetu priporoča, naj njene predloge obravnava kot celoto in spodbuja revizijo dublinske uredbe v okviru širšega dogovora o vseh predlaganih reformah do junija 2018.Medtem ko se razprava o nekaterih temeljnih vidikih solidarnosti in odgovornosti nadaljuje, pa je do marca 2018 mogoče sprejeti nekatere elemente svežnja, na primer predloga o evropski agenciji za azil in sistemu Eurodac, da bo mogoče določiti operativne temelje prenovljenega azilnega sistema.

Da bi državam članicam zagotovili takojšnjo pomoč pri varovanju zunanjih meja, mora EU vzpostaviti v celoti delujočo novo Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, da se vzpostavi učinkovit sistem upravljanja zunanjih meja. Države članice morajo zagotoviti, da bodo do marca 2018 vsa sredstva in osebje, ki so potrebni za nabore Agencije za hiter odziv, pripravljeni za napotitev.

Krepitev sodelovanja in podpora tretjim državam

Treba je konsolidirati zunanjo razsežnost migracijske politike in zagotoviti celovito izvajanje izjave EU in Turčije ter intenzivnejše sodelovanje s partnerskimi tretjimi državami in agencijami ZN. EU mora biti zdaj pripravljena na mobilizacijo dodatnih virov za instrument EU za begunce v Turčiji, okrepiti strateško partnerstvo z Afriško unijo in njenimi državami članicami, uresničiti prvo skupino projektov v okviru načrta EU za zunanje naložbe ter zagotoviti dodatna sredstva za oddelek skrbniškega sklada EU za Severno Afriko.

Za odvračanje nedovoljenih migracij in razbitje poslovnega modela trgovcev z ljudmi in tihotapcev mora EU ponuditi alternativo nevarnim potem z odprtjem varnih in zakonitih poti za tiste, ki resnično potrebujejo zaščito. Zato bodo morale države članice do maja 2019 preseliti dodatnih 50 000 ranljivih beguncev. Hkrati morajo države članice hitro in učinkovito vrniti in ponovno sprejeti osebe, ki nimajo pravice do bivanja v EU. Države članice bi morale do maja 2018 zagotoviti v celoti delujoče zmogljivosti za vračanje v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo, do junija 2018 pa v primerjavi z letom 2017 za 50 % povečati število vrnjenih migrantov v operacijah, organiziranih v sodelovanju z Agencijo.

Prek skupnih pobud Evropske unije, Afriške unije in projektne skupine Združenih narodov, ustanovljene 29. novembra 2017, morajo države članice podpirati Mednarodno organizacijo za migracije pri pospeševanju vračanja oseb iz Libije s pomočjo dodatnim 15 000 osebam pri prostovoljnem vračanju, ki jo financira Komisija in naj bi se izvedla do februarja 2018.

Povečanje obsega in prožnosti financiranja za upravljanje migracij

Upravljanje migracij je velik izziv, ki zahteva finančna sredstva. EU je od leta 2015 za skoraj 75 % povečala sredstva v okviru skladov za azil, migracije in vključevanje in za notranjo varnost ter za agencije EU. Za naprej bi morali voditelji razmišljati o tem, kako zagotoviti finančna sredstva za zunanjo razsežnost migracij in hitro mobilizacijo virov, da bi odpravili temeljne vzroke migracij ter zagotoviti zaščito beguncev in migrantov. Naslednji večletni finančni okvir (sedemletni proračun EU) bi moral odražati izkušnje, pridobljene v preteklih treh letih, ter zagotoviti prožne instrumente za odziv na prihodnje migracijske izzive.

Ozadje

Ob nastopu mandata je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker evropskemu komisarju za migracije Dimitrisu Avramopoulosu zaupal nalogo, naj pod vodstvom prvega podpredsednika Fransa Timmermansa sodeluje pri pripravi nove migracijske politike, ki je ena od desetih političnih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije.

Evropska komisija je 13. maja 2015 predlagala daljnosežno evropsko agendo o migracijah za reševanje neposrednih izzivov krize leta 2015 in zagotovitev orodij EU za boljše srednje- in dolgoročno upravljanje migracij.

Evropska komisija in visoka predstavnica sta 7. junija 2016 vzpostavili migracijsko partnerstvo za okrepitev sodelovanja z državami izvora in tranzita, zlasti v Afriki, za boljše skupno upravljanje migracij.

Tematska razprava, ki bo potekala v okviru agende voditeljev na decembrskem zasedanju Evropskega sveta, nudi priložnost za razmislek o tem, kako doseči trajnostno migracijsko politiko EU in določiti strateško usmeritev za ključne predloge glede politik iz sporočila Komisije.

Več informacij

 Zakonodajni dokumenti

Sporočilo: prispevek Komisije k tematski razpravi voditeljev EU o nadaljnjih ukrepih na področju zunanje in notranje razsežnosti migracijske politike

 Informativni pregledi

Informativni pregled 1: Migracije: načrt

Informativni list 2: Migracije in meje – stanje izvajanja glavnih predlogov

Informativni pregled 3: Prenova pravil EU o azilu

Informativni pregled 4: Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Informativni pregled 5: Proračun EU za begunsko krizo in izboljšanje upravljanja migracij  

Informativni pregled 6: Migracije: solidarnost v EU

Informativni pregled 7: Preselitev in zakonite migracije

Informativni pregled 8: Sodelovanje s partnerskimi državami

Informativni pregled 9: Ključno partnerstvo EU z Afriko

Informativni pregled 10: Nujni skrbniški sklad EU za Afriko

Informativni pregled 11: Ukrepi EU na področju migracij v Libiji

Informativni pregled 12: Izjava EU in Turčije

 

PRILOGA: Načrt za obravnavo do junija 2018

 .

IP/17/5132

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar