Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Gestionarea viabilă pe termen lung a migrației: Comisia Europeană stabilește calea de urmat

Bruxelles, 7 decembrie 2017

Înainte de dezbaterea tematică privind migrația care va avea loc între liderii UE la 14 decembrie, Comisia propune astăzi o foaie de parcurs politică prin care se urmărește să se ajungă la un acord cuprinzător, până în iunie 2018, cu privire la modalitățile de aplicare a unei politici durabile în domeniul migrației.

Pe măsură ce Europa depășește stadiul de gestionare a crizei, este necesar un acord privind o politică a UE în domeniul migrației și azilului stabilă și viabilă pe termen lung, pentru a se menține dinamica pe toate fronturile, atât la nivel intern, cât și extern.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Chiar dacă depășim acum stadiul de criză, este evident că migrația va rămâne o provocare pentru o întreagă generație de europeni. Este urgent ca Europa să creeze mijloace viabile pe termen lung prin care să gestioneze migrația în mod responsabil și echitabil. Am făcut progrese semnificative în ultimii trei ani, dar acum este momentul ca propunerile să se concretizeze în legi, iar legile în practică.”

În ultimii trei ani UE a adoptat o nouă abordare în materie de gestionare a migrației, caracterizată de sprijinirea celor mai expuse state membre, îmbunătățirea protecției frontierelor externe ale UE și consolidarea cooperării noastre cu țările partenere. Chiar dacă acțiunile coordonate au dus la stabilizarea unei situații extrem de volatile, sosirile neregulamentare în UE scăzând cu 63 % în 2017, tendințele pentru anii următori și factori precum schimbările climatice, situația în materie de securitate și demografia în UE și în vecinătatea acesteia indică faptul că migrația va rămâne o provocare în următoarele decenii.

Astăzi, Comisia recomandă liderilor să continue lucrările în curs, asigurând realizarea unor progrese rapide în ceea ce privește reforma sistemului european comun de azil al UE, consolidarea în continuare a parteneriatelor cu țările terțe, deschiderea în continuare a unor căi legale către Europa și punerea la dispoziție a unei finanțări adecvate pentru viitor.Numai o abordare cuprinzătoare poate da rezultate. Nu este suficient să ne concentrăm doar asupra dimensiunii interne și să furnizăm sprijin statelor membre. În același timp, o politică externă în domeniul migrației nu ar rezolva, de una singură, provocarea legată de migrație cu care se confruntă Europa.

Solidaritate și responsabilitate în materie de azil și frontiere

Dat fiind că discuțiile cu privire la propunerile Comisiei de revizuire a sistemului european comun de azil avansează foarte încet, este esențial ca Consiliul European să deblocheze dezbaterea privind o abordare mai eficace și mai echitabilă care să asigure echilibrul adecvat între solidaritate și responsabilitate. Ținând seama de diferitele poziții, reforma sistemului Dublin ar putea fi realizată prin adoptarea unei abordări în care componenta privind transferurile obligatorii s-ar aplica în situațiile de criză gravă, în timp ce în situații mai puțin problematice, transferurile s-ar baza pe angajamente voluntare din partea statelor membre.Comisia recomandă Consiliului să analizeze propunerile Comisiei în ansamblu și să urmărească aprobarea unei revizuiri a Regulamentului Dublin ca parte a unui acord mai amplu privind toate reformele propuse, până în iunie 2018. În timp ce discuțiile privind aspectele esențiale ale solidarității și responsabilității continuă, anumite elemente ale pachetului, cum ar fi propunerile privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Eurodac, pot fi adoptate până în martie 2018, pentru a pune bazele operaționale ale sistemului de azil reformat.

Pentru a oferi statelor membre asistență imediată în scopul protejării frontierelor externe, UE trebuie să pună în aplicare pe deplin noua Agenție Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, finalizând astfel crearea unui sistem eficace de gestionare a frontierelor externe. Statele membre trebuie să se asigure, până în martie 2018, că toate resursele și efectivele de personal necesare în scopul rezervelor pentru reacție rapidă ale Agenției sunt pregătite pentru a fi mobilizate.

Consolidarea cooperării cu țările terțe și a sprijinului acordat acestora

Trebuie consolidată dimensiunea externă a politicii în domeniul migrației pentru a se asigura punerea în aplicare pe deplin a Declarației UE-Turcia și angajamente mai puternice față de țările terțe partenere și agențiile ONU. În prezent, UE trebuie să fie pregătită să mobilizeze resurse suplimentare pentru Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia, să consolideze parteneriatul strategic cu Uniunea Africană și cu statele sale membre, să realizeze primul pachet de proiecte din cadrul Planului european de investiții externe și să sporească resursele alocate componentei „Africa de Nord” a Fondului fiduciar al UE.

Pentru a descuraja migrația neregulamentară și a submina modul de operare al traficanților de persoane și al călăuzelor, UE trebuie să ofere o alternativă la călătoriile periculoase prin deschiderea unor căi sigure și legale pentru cei care au cu adevărat nevoie de protecție. În acest scop, statele membre vor trebui, de asemenea, să ia măsuri pentru a reloca încă 50 000 de refugiați vulnerabili până în mai 2019. În același timp, statele membre trebuie să asigure în practică returnarea și readmisia rapidă și eficace a persoanele care nu au dreptul de a rămâne în UE. Statele membre ar trebui să garanteze, până în mai 2018, funcționarea deplină a capacității de returnare în cadrul Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și să asigure, până în iunie 2018, o creștere cu 50 %, în comparație cu 2017, a numărului migranților care se întorc în țara de origine prin intermediul operațiunilor organizate în cooperare cu agenția..

Prin intermediul grupului operativ comun al Uniunii Europene / Uniunii Africane / Organizației Națiunilor Unite, înființat la 29 noiembrie 2017, statele membre ar trebui să ofere sprijin Organizației Internaționale pentru Migrație pentru a accelera returnările din Libia, Comisia urmând să finanțeze un număr suplimentar de 15 000 de returnări voluntare asistate până în februarie 2018.

O finanțare sporită și flexibilă pentru gestionarea migrației

Gestionarea migrației reprezintă o provocare majoră, care necesită investiții financiare. Începând din 2015, fondurile puse la dispoziție de UE prin intermediul Fondurilor pentru azil, migrație și integrare și al agențiilor UE au crescut cu aproape 75 %. Pentru a continua în această direcție, liderii ar trebui să reflecteze asupra modului în care se poate garanta finanțarea pentru dimensiunea externă a migrației și mobilizarea rapidă a resurselor pentru a aborda cauzele profunde ale migrației și a asigura protecția refugiaților și a migranților. Următorul cadru financiar multianual (bugetul UE pe 7 ani) ar trebui să reflecte experiența din ultimii trei ani și să pună la dispoziție instrumente flexibile pentru a face față viitoarelor provocări legate de migrație.

Context

La preluarea mandatului, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a mandatat pe comisarul responsabil pentru migrație, Dimitris Avramopoulos, să lucreze, sub coordonarea prim-vicepreședintelui Frans Timmermans, la o nouă politică în domeniul migrației, aceasta reprezentând una dintre cele 10 priorități politice ale Comisiei Juncker.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a propus o amplă agendă europeană privind migrația pentru a face față provocării imediate reprezentate de criza din 2015 și a pune la dispoziția UE instrumentele necesare pentru o mai bună gestionare a migrației pe termen mediu și lung.

La 7 iunie 2016, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au lansat Parteneriatul privind migrația, în vederea consolidării cooperării cu țările de origine și de tranzit, în special din Africa, pentru o mai bună gestionare comună a migrației.

Dezbaterea tematică, ce va avea loc în cadrul Agendei liderilor cu ocazia Consiliului European din decembrie, reprezintă o oportunitate pentru a reflecta asupra modului în care pot să pună în aplicare o politică durabilă în domeniul migrației pentru UE și să ofere orientări strategice privind principalele propuneri de politică prezentate în comunicarea Comisiei.

Pentru mai multe informații

 Documente legislative

Comunicare: Contribuția Comisiei la dezbaterea tematică a liderilor UE referitoare la calea de urmat privind dimensiunea externă și internă a politicii în domeniul migrației

 Fișe informative

Fișa informativă nr. 1: Migrația: O foaie de parcurs

Fișa informativă nr. 2: Migrație și frontiere - situația actuală a principalelor propuneri

Fișa informativă nr. 3: Reforma normelor UE în materie de azil

Fișa informativă nr. 4: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Fișa informativă nr. 5: Bugetul UE pentru criza refugiaților și îmbunătățirea gestionării migrației  

Fișa informativă nr. 6: Migrația: Solidaritatea în UE

Fișa informativă nr. 7: Relocarea și migrația legală

Fișa informativă nr. 8: Cooperarea cu țările partenere

Fișa informativă nr. 9: Parteneriatul-cheie al UE cu Africa

Fișa informativă nr. 10: Fondul fiduciar de urgență al UE pentru Africa

Fișa informativă nr. 11: Acțiunea UE în Libia privind migrația

Fișa informativă nr. 12: Declarația UE-Turcia

 

ANEXĂ: Foaie de parcurs pentru încheierea unui acord până în iunie 2018

 .

IP/17/5132

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar