Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Időtálló migrációkezelés: Az Európai Bizottság kijelöli az előrevezető utat

Brüsszel, 2017. december 7.

Az uniós vezetők migrációról szóló, december 14-én tartandó tematikus vitája előtt a Bizottság a mai napon politikai ütemtervet javasol annak érdekében, hogy 2018 júniusára sikerüljön átfogó megállapodásra jutni a fenntartható migrációs politika megvalósításának módjáról.

A válságüzemmód fokozatos megszűnésével párhuzamosan Európának hosszú távú, stabil és időtálló uniós migrációs és menekültügyi politikáról kell megállapodnia annak érdekében, hogy a lendület megmaradjon – belső és külső fronton egyaránt.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A válságból való kilábalást követően is nyilvánvaló, hogy a migráció változatlanul kihívást jelent az európai polgárok számára. Európának sürgősen időtálló eszközökkel kell felvérteznie magát annak érdekében, hogy felelősségteljesen és méltányosan tudja kezelni a migrációt. Az elmúlt három évben szilárd eredményeket értünk el, de most eljött az ideje, hogy a javaslatokból jogszabályok váljanak, azokat pedig a gyakorlatban alkalmazzuk.”

Az elmúlt három évben új uniós megközelítés alakult ki a migráció szabályozására, a leginkább kitett tagállamok támogatására, az EU külső határvédelmének megerősítésére és a partnerországokkal folytatott együttműködés megszilárdítására. Míg összehangolt munkával stabilizálható volt a rendkívül kiszámíthatatlan helyzet – az EU-ba irányuló szabálytalan érkezések száma 2017-ben 63%-kal csökkent – az elkövetkező években várható tendencia, valamint olyan tényezők, mint az éghajlatváltozás vagy az EU és szomszédsága demográfiai és biztonsági helyzete, arra utalnak, hogy a migráció még évtizedekig kihívást fog jelenteni.

A Bizottság ma arra ösztönzi a vezetőket, hogy folytassák a folyamatban lévő munkát és biztosítsák a gyors előrelépést az EU közös európai menekültügyi rendszerének reformja terén, a harmadik országokkal kialakított partnerségek további megerősítése, az Európába jutás legális lehetőségekeinek bővítése, és a jövőbeli megfelelő finanszírozás garantálása révén. Csak átfogó megközelítéssel tudunk eredményt elérni. Nem elég csupán a belső dimenzióra és a tagállamoknak nyújtott támogatásra összpontosítani. Ugyanakkor egy külső migrációs politika önmagában nem oldaná meg az Európa előtt álló migrációs kihívást.

Szolidaritás és felelősség a menekültügy és a határigazgatás területén

Mivel a közös európai menekültügyi rendszer javítására irányuló bizottsági javaslatokról folytatott megbeszélések nagyon lassan haladnak, alapvető fontosságú, hogy az Európai Tanács ne zárja le a szolidaritás és a felelősség kiegyensúlyozására irányuló hatékonyabb és méltányosabb megközelítésről szóló vitát. Figyelembe véve az eltérő álláspontokat, a dublini rendszer reformjával kapcsolatos egyik továbblépési mód egy olyan megközelítés elfogadása lehet, amelyben a kötelező áthelyezéssel kapcsolatos összetevőt súlyos válsághelyzetek esetén alkalmaznák, a kisebb kihívást jelentő helyzetekben pedig az áthelyezés a tagállamok önkéntes kötelezettségvállalásai alapján történne.A Bizottság javasolja, hogy a Tanács egységes egészként vizsgálja a Bizottság javaslatait, és a 2018. júniusáig a javasolt valamennyi reformról szóló szélesebb körű megállapodás részeként támogassa a dublini rendelet felülvizsgálatát.A szolidaritás és a felelősség alapvető szempontjairól folytatott vita során a csomag egyes elemei – például az Európai Menekültügyi Ügynökségről és az Eurodac-ról szóló javaslat – 2018. március elfogadhatók annak érdekében, hogy létre lehessen hozni a megreformált menekültügyi rendszer működési alapjait.

Annak érdekében, hogy a tagállamok azonnali segítséget kapjanak a külső határok védelmében, az EU-nak teljes mértékben működőképessé kell tennie az új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget, hogy teljessé váljon a hatékony külső határigazgatási rendszer kiépítése. A tagállamoknak 2018 márciusáig biztosítaniuk kell, hogy az Ügynökség gyorsreagálású állománya számára szükséges valamennyi eszköz és személyzet készen álljon a bevetésre.

A harmadik országokkal folytatott együttműködés és a részükre nyújtott támogatás megerősítése

A migrációs politika külső dimenzióját egységesíteni kell, biztosítva az EU-Törökország nyilatkozat teljes körű végrehajtását, valamint a harmadik országbeli partnerekkel és az ENSZ-ügynökségekkel való szorosabb együttműködést. Az EU-nak most készen kell állnia arra, hogy mozgósítsa a törökországi menekülteket támogató uniós eszköz további forrásait, megerősítse az Afrikai Unióval és tagállamaival kialakított stratégiai partnerséget, biztosítsa az EU külső beruházási tervének első hullámába tartozó projektek megvalósítását, és feltöltse az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért észak-afrikai keretét.

Az irreguláris migráció visszaszorítása, valamint az emberkereskedők és embercsempészek üzleti modelljének ellehetetlenítése érdekében az EU-nak a valóban védelemre szoruló személyek számára biztonságos és legális lehetőségeket kell kínálnia a veszélyes utazások alternatívájaként. Ennek érdekében arra is szükség lesz, hogy a tagállamok 2019 májusáig további 50 000, kiszolgáltatott helyzetben lévő menekültet telepítsenek át. Ezzel egyidejűleg a tagállamoknak gondoskodniuk kell az EU-ban való tartózkodásra nem jogosult személyek gyors és hatékony visszatéréséről és visszafogadásáról. A tagállamoknak 2018 májusára biztosítaniuk kell teljes mértékben működőképes visszaküldési kapacitások létrehozását az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül, 2018 júniusáig pedig el kell érniük, hogy az Ügynökséggel együttműködésben szervezett műveletek keretében a visszaküldött migránsok száma a 2017. évihez képest 50 %-kal emelkedjen. .

Az Európai Unió / Afrikai Unió / ENSZ 2017. november 29-én létrehozott közös munkacsoportjának keretében a tagállamoknak támogatniuk kell a Nemzetközi Migrációs Szervezetet a Líbiából való visszatérések felgyorsítása érdekében, további 15,000, a Bizottság által finanszírozott támogatott önkéntes visszatéréssel együtt, amelyeket 2018. februárig kell lebonyolítani.

A migráció kezeléséhez nyújtott több és rugalmasabb finanszírozás

A migráció kezelése jelentős kihívás, amely pénzügyi befektetést igényel. 2015 óta az EU csaknem 75%-kal növelte a menekültügyi, migrációs és belső biztonsági alapok, valamint az uniós ügynökségek által rendelkezésre bocsátott finanszírozást. Következő lépésként a vezetőknek át kell gondolniuk, hogy miként garantálható a migráció külső dimenziójával összefüggő finanszírozás, valamint miként mozgósíthatók gyorsan erőforrások a migráció kiváltó okainak kezelése és a menekültek és migránsok védelmének biztosítása érdekében. A következő többéves pénzügyi keretnek (az EU 7 éves költségvetése) tükröznie kell az elmúlt három év tapasztalatait, és rugalmas eszközöket kell biztosítania a jövőbeli migrációs kihívások kezelésére.

Háttér-információk

Hivatalba lépése után, az Európai Bizottság elnökeként Jean-Claude Juncker külön migrációs biztost nevezett ki: Frans Timmermans első alelnök koordinációja mellett Dimitrisz Avramopulosz felelős a Juncker-Bizottság 10 politikai prioritásának egyikét képező új migrációs politika kialakításáért.

2015. május 13-án az Európai Bizottság nagyszabású európai migrációs stratégiát javasolt, hogy kezelje a 2015. évi válság jelentette közvetlen kihívásokat, és felvértezze az EU-t a migráció közép- és hosszú távon való hatékonyabb kezeléséhez szükséges eszközökkel.

2016. június 7-én az Európai Bizottság és a főképviselő elindította a migrációs partnerséget a származási és tranzitországokkal – elsősorban Afrikában – folytatott együttműködés megerősítése érdekében, migráció hatékonyabb kezelése céljából.

Az Európai Tanács decemberi ülésén tárgyalandó vezetői ütemterv keretében folytatandó tematikus vita lehetőséget kínál az eszmecserére arra vonatkozóan, hogyan folytathat az EU fenntartható migrációs politikát, valamint arra, hogy stratégiai iránymutatást adjon a bizottsági közleményben megfogalmazott legfontosabb szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatban.

További információk

 Jogalkotási dokumentumok

Közlemény: A Bizottság hozzájárulása az uniós vezetők tematikus vitájához a migrációs politika külső és belső dimenziójának koncepciójáról

 Tájékoztatók

1. tájékoztató: Migráció: Ütemterv

2. tájékoztató: Migráció és határok – A legfontosabb javaslatok jelenlegi helyzete

3. tájékoztató: Az EU menekültügyi szabályainak átdolgozása

4. tájékoztató: Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség

5. tájékoztató: A menekültválságra és a migrációkezelés javítására vonatkozó uniós költségvetés  

6. tájékoztató: Migráció: Szolidaritás az EU-n belül

7. tájékoztató: Áttelepítés és legális migráció

8. tájékoztató: Együttműködés a partnerországokkal

9. tájékoztató: Az EU kulcsfontosságú partnersége Afrikával

10. tájékoztató: Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért

11. tájékoztató: A migrációval kapcsolatos uniós fellépés Líbiában

12. tájékoztató: EU–Törökország nyilatkozat

 

MELLÉKLET A 2018 júniusáig megkötendő megállapodás ütemterve

.

IP/17/5132

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar