Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Upravljanje migracijama otpornima na buduće promjene: Europska komisija utvrđuje daljnje korake

Bruxelles, 7. prosinca 2017.

Uoči tematske rasprave čelnika EU-a o migracijama, koja će se održati 14. prosinca, Komisija predlaže politički plan kako bi se do lipnja 2018. postigao sveobuhvatan dogovor o načinu provedbe održive migracijske politike.

S obzirom na to da se Europa odmiče od upravljanja krizama, potreban je dugoročan dogovor o stabilnoj migracijskoj politici i politici azila EU-a otpornoj na buduće promjene radi održavanja napretka postignutog na unutarnjem i vanjskom planu.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Iako izlazimo iz kriznog stanja, jasno je da će migracije i dalje ostati izazov. Europa se hitno treba opremiti sredstvima za odgovorno i pravedno upravljanje migracijama koja su otporna na buduće promjene. U zadnje smo tri godine ostvarili dobar napredak, no sada je vrijeme da prijedlozi postanu zakoni i da se ti zakoni provode.

U zadnje je tri godine razvijen novi pristup EU-a upravljanju migracijama, kojim se pruža potpora najizloženijim državama članicama, jača zaštita vanjskih granica EU-a i učvršćuje suradnja s partnerskim zemljama. Iako je koordiniranim radom stabilizirano izrazito nestabilno stanje, čemu svjedoči podatak da se broj nezakonitih dolazaka u EU 2017. smanjio za 63 %, trend u nadolazećim godinama i čimbenici poput klimatskih promjena, sigurnosnog i demografskog stanja u EU-u i njegovu susjedstvu upućuju na to da će migracije predstavljati izazov još dugi niz godina.

Komisija danas predlaže da čelnici nastave s dosadašnjim radom osiguravanjem brzog napretka reforme zajedničkog europskog sustava azila, daljnjim jačanjem partnerstva s trećim zemljama, daljnjim omogućivanjem zakonitih putova u Europu i osiguravanjem dostatnih financijskih sredstava potrebnih za buduća djelovanja. U obzir dolazi jedino sveobuhvatan pristup. Usmjeravanje pozornosti samo na unutarnju dimenziju i potporu državama članicama nije dovoljno. Istodobno, izazov koji migracije predstavljaju za Europu ne može se riješiti isključivo vanjskom migracijskom politikom.

Solidarnost i odgovornost u području azila i granica

S obzirom na to da rasprave o Komisijinim prijedlozima reforme zajedničkog europskog sustava azila napreduju vrlo sporo, nužno je da Europsko vijeće pokrene raspravu o djelotvornijem i pravednijem pristupu uravnoteženju solidarnosti i odgovornosti. Uzimajući u obzir različita stajališta, jedan od daljnjih koraka u reformi Dublinske uredbe moglo bi biti donošenje pristupa u kojem bi se obvezno premještanje primjenjivalo u slučajevima ozbiljne krize, dok bi se u jednostavnijim slučajevima premještanje temeljilo na obvezama koje su dobrovoljno preuzele države članice.Komisija predlaže da Vijeće njezine prijedloge razmatra kao cjelinu kako bi se do lipnja 2018. mogla podržati revizija Dublinske uredbe kao dijela šireg dogovora o svim predloženim reformama.Dok se nastavlja rasprava o ključnim aspektima solidarnosti i odgovornosti, neki dijelovi paketa, kao što su prijedlozi o Europskoj agenciji za azil i Eurodacu, mogu biti doneseni do ožujka 2018. kako bi se omogućilo polaganje operativnih temelja reformiranog sustava azila.

Radi pružanja hitne pomoći državama članicama u zaštiti vanjskih granica potrebno je da Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu postane potpuno operativna kako bi se dovršila uspostava djelotvornog sustava upravljanja vanjskim granicama. Države članice moraju osigurati da svi stručnjaci i sva oprema potrebni snagama Agencije za brzu reakciju budu spremni za raspoređivanje do ožujka 2018.

Jačanje suradnje s trećim zemljama, kao i potpore koja im se pruža

Vanjsku je dimenziju migracijske politike potrebno konsolidirati osiguravajući potpunu provedbu Izjave EU-a i Turske i intenzivniju suradnju s partnerima iz trećih zemalja i agencijama UN-a. EU sada treba biti spreman mobilizirati dodatna sredstva za Instrument EU-a za izbjeglice u Turskoj, osnažiti strateško partnerstvo s Afričkom unijom i njezinim državama članicama, provesti prvi val projekata u okviru plana vanjskih ulaganja EU-a i nadopuniti sredstva Uzajamnog fonda EU-a namijenjena programskom dijelu za sjevernu Afriku.

Radi destimuliranja nezakonitih migracija i slamanja poslovnog modela trgovaca ljudima i krijumčara ljudi EU treba ponuditi alternativu opasnim putovanjima otvaranjem sigurnih i zakonitih putova za one kojima je zaštita zaista potrebna. Zbog toga će i države članice trebati preseliti dodatnih 50 000 ugroženih izbjeglica do svibnja 2019. Države članice istodobno trebaju ispuniti svoje obveze u pogledu brzog i učinkovitog povratka i ponovnog prihvata onih koji nemaju pravo ostati u EU-u. Države članice trebaju do svibnja 2018. osigurati potpuno funkcioniranje kapaciteta za vraćanje u okviru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, a do lipnja 2018. povećati broj migranata vraćenih u operacijama organiziranima u suradnji s Agencijom za 50 % u usporedbi s 2017.

Putem radne skupine EU-a, Afričke unije i Ujedinjenih naroda, osnovane 29. studenoga 2017., države članice trebaju podupirati Međunarodnu organizaciju za migracije u ubrzavanju povrataka iz Libije, s dodatnih 15 000 potpomognutih dobrovoljnih povrataka do veljače 2018., financiranih sredstvima Komisije.

Radi upravljanja migracijama potrebno je dodatno i fleksibilno financiranje

Upravljanje migracijama velik je izazov koji zahtijeva financijsko ulaganje. EU je od 2015. povećao sredstva osigurana u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, kao i sredstva namijenjena agencijama EU-a za gotovo 75 %. Čelnici sada trebaju razmotriti načine osiguravanja sredstava za financiranje vanjske dimenzije migracija, žurne mobilizacije sredstava za rješavanje temeljnih uzroka migracija i zaštite izbjeglica i migranata. U sljedećem bi se višegodišnjem financijskom okviru (sedmogodišnjem proračunu EU-a) trebalo odražavati iskustvo stečeno u zadnje tri godine, a trebao bi sadržavati i fleksibilne instrumente za odgovor na buduće migracijske izazove.

Kontekst

Nakon preuzimanja dužnosti predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker zadužio je Dimitrisa Avramopoulosa, povjerenika s posebnom nadležnošću za migracije, da uz koordinaciju prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa pripremi novu migracijsku politiku kao jedan od 10 političkih prioriteta Junckerove Komisije.

Europska komisija predložila je 13. svibnja 2015. dalekosežni Europski migracijski program za rješavanje neposrednih izazova krize iz 2015. i opremanje EU-a instrumentima za uspješnije srednjoročno i dugoročno upravljanje migracijama.

Europska komisija i Visoka predstavnica uspostavili su partnerski okvir za migracije 7. lipnja 2016. radi jačanja suradnje s, većinom afričkim, državama podrijetla i tranzitnim državama kako bi se zajedničkim snagama bolje upravljalo migracijama.

Tematska rasprava koja će se održati u okviru programa čelnika na sastanku Europskog vijeća u prosincu prilika je za razmatranje načina provedbe održive migracijske politike EU-a i strateško usmjeravanje u pogledu ključnih prijedloga politike utvrđenih u komunikaciji Komisije.

Dodatne informacije

 Zakonodavni dokumenti

Komunikacija: Doprinos Komisije tematskoj raspravi čelnika EU-a o daljnjim koracima u pogledu vanjske i unutarnje dimenzije migracijske politike

 Informativni članci

Informativni članak 1: Migracije: plan

Informativni članak 2: Migracije i granice – trenutačno stanje glavnih prijedloga

Informativni članak 3: Reforma pravila EU-a o azilu

Informativni članak 4: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu

Informativni članak 5: Proračun EU-a za izbjegličku krizu i poboljšanje upravljanja migracijama  

Informativni članak 6: Migracije: Solidarnost unutar EU-a

Informativni članak 7: Preseljenje i zakonite migracije

Informativni članak 8: Suradnja s partnerskim zemljama

Informativni članak 9: Ključno partnerstvo EU-a s Afrikom

Informativni članak 10: Krizni uzajamni fond EU-a za Afriku

Informativni članak 11: Djelovanje EU-a u području migracija u Libiji

Informativni članak 12: Izjava EU-a i Turske

 

PRILOG: Plan za postizanje dogovora do lipnja 2018.

 .

IP/17/5132

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar