Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dogovor o predlogu Komisije za poostrena pravila za varnejše in čistejše avtomobile

Bruselj, 7. decembra 2017

Evropski parlament, Svet in Komisija so dosegli politični dogovor o tem, da bodo znatno povečali raven kakovosti ter neodvisnost homologacije in preskušanja vozil, zvišali število pregledov avtomobilov, ki so že na trgu EU, in okrepili splošni sistem nadzora na evropski ravni.

Sozakonodajalca EU sta dosegla dogovor o predlogu Komisije, predloženem januarja 2016, za popolno prenovo homologacijskega okvira EU. Ta obsega pravila za potrjevanje, da vozilo izpolnjuje vse zahteve za dajanje na trg, in pravila za natančno preverjanje, ali proizvajalci še vedno izpolnjujejo pravo EU. 

Podpredsednik Komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, Jyrki Katainen je povedal: „S strožjimi pravili, katerih izvajanje se strožje nadzira, ima avtomobilska industrija priložnost, da ponovno pridobi zaupanje potrošnikov. Le nekaj tednov potem, ko je Komisija predstavila predloge za čisto mobilnost, današnji dogovor označuje še en mejnik v širših prizadevanjih EU za krepitev vodilnega položaja avtomobilske industrije EU v svetu na področju čistih in varnih vozil.“ 

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska pa je dodala: „Afera Dieselgate je razkrila pomanjkljivosti našega regulativnega sistema in sistema za nadzor trga. Znano je, da so nekateri proizvajalci avtomobilov goljufali, številni drugi pa so izkoriščali pravne vrzeli. Da bi to preprečili, želimo temeljito prenoviti celotni sistem. Vesela sem, da so bili po skoraj dveh letih pogajanj ključni elementi našega predloga ohranjeni, tudi učinkovita pooblastila EU za nadzor in izvrševanje. Komisija bo v prihodnje lahko opravljala preglede vozil, sprožila odpoklice, ki bodo veljali za vso EU, in naložila denarno kazen v višini do 30 000 evrov na avtomobil v primeru kršenja zakona.“

Glavni elementi novih predpisov so: 

 1. Večja raven kakovosti in večja neodvisnost homologacije in preskušanja, preden je avtomobil dan na trg:

  Tehnične službe bodo redno in neodvisno revidirane na podlagi strogih meril uspešnosti, da bodo lahko pridobile in ohranile imenovanje s strani držav članic za preskušanje in pregledovanje novih modelov avtomobilov. Komisija in druge države članice bodo lahko izpodbijale takšno imenovanje, ko bo kaj narobe.

  Komisija bo pri nacionalnih homologacijskih organih opravljala revizije, da bo zagotovila, da se ustrezni predpisi izvajajo in dosledno izvršujejo po vsej EU.

  Predlog Komisije za spremembo sistema plačil, da bi se izognili temu, da tehnične službe neposredno plačujejo proizvajalci, ni bil ohranjen. 

 2. Večje število pregledov avtomobilov, ki so že na trgu EU:

  Medtem ko obstoječi homologacijski predpisi obravnavajo predvsem predhodne kontrole prototipov s proizvodne linije, bodo morale države članice v prihodnosti redno izvajati preglede na kraju samem na vozilih, ki so že na njihovem trgu, in rezultate pregledov dati na voljo javnosti.

  Vse države članice bodo imele možnost, da takoj sprejmejo zaščitne ukrepe proti neskladnim vozilom na svojem ozemlju, ne da bi jim bilo treba čakati na ukrepanje organa, ki je izdal homologacijo, kar velja zdaj. 

 3. Nadzor na evropski ravni:

  Komisija bo v prihodnje izvajala tržni nadzor neodvisno od držav članic in bo imela možnost, da sproži odpoklic, ki bo veljal za celotno EU. Lahko bo izpodbijala imenovanje tehničnih služb in proizvajalcem ali tehničnim službam naložila upravne kazni v višini do 30 000 evrov za vsak neskladen avtomobil.

  Komisija bo vodila nov forum za izvrševanje predpisov, da bo zagotovila enotnejšo razlago ustrezne zakonodaje EU, popolno preglednost v primerih neskladnosti ter boljši in bolj usklajen nadzor trga s strani držav članic.

Nova uredba ohranja trenutno prepoved odklopnih naprav, ki jo morajo nacionalni organi stalno nadzorovati in uveljavljati, vendar gre še korak dlje. V prihodnosti bodo proizvajalci avtomobilov morali zagotoviti dostop do protokolov programske opreme v avtomobilu. Ta ukrep poteka vzporedno z zakonodajnim svežnjem o dejanskih emisijah, ki nastajajo med vožnjo, ki bo zelo otežil izogibanje zahtevam glede emisij, vključuje pa tudi obveznost proizvajalcev, da razkrijejo svoje strategije zmanjšanja emisij, kot na primer v ZDA. 

Uredba o homologaciji dopolnjuje številne druge pomembne pobude Komisije za čisto mobilnost, vključno z novimi in izboljšanimi preskusi emisij vozil, ki so postali obvezni 1. septembra 2017, ter predlogi za nove ciljne vrednosti emisij CO2, da bi pripomogla k hitrejšemu prehodu na vozila z nizkimi emisijami in brezemisijska vozila.

Naslednji koraki

Predhodni politični dogovor, ki so ga Evropski parlament, Svet in Komisija dosegli v tristranskih pogajanjih, morata zdaj uradno potrditi Evropski parlament in Svet. Uredba se bo nato neposredno uporabljala v vseh državah članicah in bo postala obvezna 1. septembra 2020.

Ozadje

V skladu z obstoječimi predpisi EU določi pravni okvir, za preverjanje skladnosti proizvajalcev avtomobilov pa so v celoti odgovorni nacionalni organi. Ko je avtomobil potrjen v eni državi članici, lahko prosto kroži po vsej EU. Le nacionalni organ, ki je avtomobil homologiral, lahko sprejme popravni ukrep, kot je odpoklic in naložitev upravnih kazni v primeru neskladnosti. 

Komisija je že pred razkritji v zvezi s Volkswagnovimi vozili septembra 2015 pregledovala homologacijski okvir EU za motorna vozila. Ugotovila je, da je za preprečitev ponovnih primerov neskladnosti potrebna daljnosežnejša reforma, ki jo je predložila 27. januarja 2016

Obenem Komisija še naprej nadzoruje, ali države članice pravilno izvršujejo obstoječe predpise, prav tako pa pozorno spremlja prizadevanja nacionalnih organov glede onesnažujočih vozil, ki so že v prometu. 

Komisija je podprla delo držav članic z razvojem skupne metodologije preskušanja za ugotavljanje prisotnosti odklopnih naprav, s katerimi se spreminjajo rezultati laboratorijskih preskusov, in za zagotavljanje skladnosti rezultatov nacionalnih preiskav. Objavila je smernice, ki organom držav članic pomagajo pri oceni, ali proizvajalci avtomobilov uporabljajo odklopne naprave ali druge strategije, ki povzročajo višje emisije zunaj preskusnega cikla, in pri analizi, ali so te naprave ali strategije tehnično upravičene. 

Komisija prav tako zagotavlja, da se spoštujejo pravila konkurence, in bo to počela tudi v prihodnje. Poleg tega skrbi za to, da so potrošniki pravično obravnavani. 

Več informacij

Sporočilo za medije: Evropska komisija poostrila pravila za varnejše in čistejše avtomobile (27. januarja 2016)

Pogosta vprašanja: Predlog uredbe o homologaciji in tržnem nadzoru motornih vozil ter preskušanju dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo (27. januarja 2016)

Sporočilo za medije: Od 1. septembra obvezni novi in izboljšani preskusi emisij avtomobilov (31. avgusta 2017)

Pogosta vprašanja: Ukrepi EU za omejevanje onesnaževanja zraka, ki ga povzročajo avtomobili (31. avgusta 2017)

Sporočilo za medije: Energetska unija: Komisija ukrepa, da bi okrepila vodilni položaj EU v svetu na področju čistih vozil (8. novembra 2017)

Predlog uredbe o homologaciji in tržnem nadzoru motornih vozil

Delovni dokument služb Komisije: Ocena učinka

 

IP/17/5131

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar