Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Acord privind propunerea Comisiei de înăsprire a normelor pentru autoturisme mai sigure și mai puțin poluante

Bruxelles, 7 decembrie 2017

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au ajuns la un acord politic pentru a spori în mod semnificativ nivelul de calitate și independența procedurilor de omologare de tip și de încercare a autovehiculelor, pentru a intensifica controalele autovehiculelor care sunt deja pe piața UE și pentru a consolida sistemul global printr-o supraveghere mai strictă la nivel european.

Colegiuitorii UE au ajuns la un acord privind propunerea Comisiei din ianuarie 2016 de revizuire completă a cadrului UE pentru „omologarea de tip”, și anume a normelor care certifică faptul că un autovehicul îndeplinește toate cerințele pentru a fi introdus pe piață și a normelor privind verificarea riguroasă a respectării continue de către producători a legislației UE. 

Jyrki Katainen, vicepreședinte responsabil cu locurile de muncă, creșterea economică, investițiile și competitivitatea, a afirmat: „Înăsprirea normelor și controlarea mai strictă a aplicării lor oferă posibilitatea industriei autovehiculelor de a recâștiga încrederea consumatorilor. La doar câteva săptămâni după propunerile Comisiei privind o mobilitate curată, acordul de astăzi marchează o etapă importantă în cadrul eforturilor mai ample ale UE de a consolida poziția de lider la nivel mondial a industriei auto europene pe piața autovehiculelor nepoluante și sigure.” 

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Dieselgate a dezvăluit punctele slabe ale sistemului nostru de reglementare și de supraveghere a pieței. Știm că unii producători de autovehicule nu au respectat legea și că mulți alții au profitat de lacunele existente. Pentru a pune capăt acestei situații, vom revizui întregul sistem. După aproape doi ani de negocieri, mă bucur că elementele-cheie ale propunerii noastre au fost acceptate, inclusiv impunerea unor competențe reale de aplicare a normelor și de supraveghere la nivelul UE. În viitor, Comisia va fi în măsură să efectueze verificări ale autovehiculelor, să solicite retragerea autovehiculelor de pe piața UE și să impună amenzi de până la 30 000 EUR per autovehicul atunci când se încalcă legea.”

Principalele elemente ale noilor norme sunt: 

 1. Sporirea nivelului de calitate și a independenței procedurilor de omologare de tip și de încercare a autovehiculelor înainte de introducerea lor pe piață:

  Serviciile tehnice vor fi auditate în mod regulat și independent, pe baza unor criterii de performanță stricte, pentru a-și obține și menține desemnarea de către statul membru cu privire la încercarea și controlul noilor modele de automobile. Comisia și alte state membre vor putea să conteste o desemnare atunci când descoperă neconformități.

  Autoritățile naționale de omologare de tip vor face obiectul auditurilor Comisiei pentru a se asigura aplicarea și respectarea în mod riguros a normelor relevante pe întreg teritoriul UE.

  Propunerea Comisiei de modificare a sistemului de remunerare pentru ca serviciile tehnice să nu fie plătite direct de către producător nu a fost menținută. 

 2. Sporirea numărului de controale ale autovehiculelor care sunt deja pe piața UE:

  În timp ce actualele norme de omologare de tip vizează în principal controalele ex ante ale prototipurilor luate din linia de producție, în viitor, statele membre vor trebui să efectueze în mod regulat controale prin sondaj asupra autovehiculelor aflate deja pe piață și să pună rezultatele la dispoziția publicului.

  Toate statele membre vor fi capabile de acum încolo să ia imediat măsuri de siguranță împotriva vehiculelor neconforme de pe teritoriul lor fără să aștepte ca autoritatea care a eliberat omologarea de tip să ia măsuri, cum se întâmplă în prezent. 

 3. Supraveghere europeană:

  În viitor, Comisia va efectua controale pe piață independent de statele membre și va avea posibilitatea de a lansa retrageri de pe piață la nivelul UE. Comisia va avea competența de a contesta desemnarea serviciilor tehnice și de a impune sancțiuni administrative pentru producători sau serviciile tehnice de până la 30 000 EUR per autovehicul neconform.

  Comisia va conduce un nou forum privind aplicarea legislației cu scopul de a asigura o interpretare mai uniformă a legislației relevante a UE, o transparență totală în legătură cu cazurile de neconformitate, precum și o supraveghere mai eficace și mai coordonată a pieței de către statele membre.

Noul regulament menține interdicția actuală privind dispozitivele de manipulare pe care autoritățile naționale au obligația permanentă de a o supraveghea și de a-i asigura aplicarea, dar face un pas înainte. În viitor, producătorii de autovehicule vor avea obligația să ofere acces la protocoalele de software ale autovehiculului. Această măsură este strâns legată de pachetul privind emisiile în condiții reale de trafic, ceea ce va face foarte dificilă eludarea cerințelor privind emisiile, și include o obligație pentru producători de a-și face publică strategia privind reducerea emisiilor, așa cum se întâmplă în SUA. 

Regulamentul privind omologarea de tip completează un număr de alte inițiative importante ale Comisiei pentru o mobilitate curată, inclusiv noile încercări îmbunătățite privind emisiile autovehiculelor care au devenit obligatorii la 1 septembrie 2017 și propunerile de noi obiective pentru emisiile de CO2 cu scopul de a contribui la accelerarea trecerii la vehicule cu emisii scăzute și cu emisii zero.

Etapele următoare

Acordul politic preliminar la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia prin negocieri tripartite este, în prezent, supus aprobării oficiale a Parlamentului European și a Consiliului. Regulamentul va fi apoi direct aplicabil în toate statele membre și va deveni obligatoriu la 1 septembrie 2020.

Context

Conform normelor actuale, UE stabilește cadrul juridic, dar autoritățile naționale sunt pe deplin responsabile pentru verificarea conformității producătorilor de autovehicule. Odată ce un autovehicul este certificat într-un stat membru, acesta poate circula liber pe întreg teritoriul UE. Numai autoritatea națională care a efectuat omologarea de tip a unui vehicul poate lua măsuri de remediere, cum ar fi să dispună retragerea de pe piață și impunerea de sancțiuni administrative în cazul nerespectării normelor. 

Comisia a început activitatea de revizuire a cadrului omologării de tip a UE pentru autovehicule înainte de dezvăluirile privind grupul Volkswagen din septembrie 2015. Ea a concluzionat ulterior că este nevoie de o reformă mai amplă pentru a evita apariția unor noi cazuri de neconformitate și a făcut o propunere în acest sens la 27 ianuarie 2016

În paralel, Comisia continuă să monitorizeze dacă normele actuale sunt aplicate în mod corect de către statele membre și urmărește îndeaproape eforturile autorităților naționale în ceea ce privește vehiculele poluante aflate deja în circulație. 

Comisia a sprijinit activitatea statelor membre prin dezvoltarea unei metodologii de încercare comune pentru a identifica dispozitivele de manipulare menite să modifice rezultatele încercărilor în laborator și pentru a asigura coerența rezultatelor anchetelor naționale. Ea a publicat orientări pentru a ajuta autoritățile statelor membre să își dea seama dacă un producător de autovehicule folosește dispozitive de manipulare sau alte strategii care duc la emisii mai ridicare ale autovehiculelor în afara ciclului de încercare și să analizeze dacă sunt justificate din punct de vedere tehnic. 

De asemenea, Comisia se asigură că normele privind concurența sunt respectate și va continua să facă acest lucru, precum și să garanteze un tratament echitabil pentru toți consumatorii. 

Informații suplimentare

Comunicat de presă: Comisia Europeană înăsprește normele pentru autovehicule mai sigure și mai curate (27 ianuarie 2016)

Întrebări frecvente: Propunere de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor, încercarea emisiilor în condiții reale de trafic (27 ianuarie 2016)

Comunicat de presă: Noi încercări îmbunătățite privind emisiile autovehiculelor vor fi obligatorii începând de la 1 septembrie (31 august 2017)

Întrebări frecvente: Acțiunea UE în vederea reducerii poluării aerului de către automobile: Întrebări și răspunsuri (31 august 2017)

Comunicat de presă: Uniunea energetică: Comisia ia măsuri pentru a consolida rolul de lider mondial al UE în sectorul vehiculelor nepoluante (8 noiembrie 2017)

Propunere de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea impactului

 

IP/17/5131

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar