Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Megállapodás az Európai Bizottság által a biztonságosabb és környezetkímélőbb személygépjárművek érdekében javasolt szigorúbb szabályozásról

Brüsszel, 2017. december 7.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság politikai megállapodásra jutott a járművek típusjóváhagyása és vizsgálata színvonalának és függetlenségének jelentős mértékű emelése, az EU piacán már forgalomban lévő személygépjárművek ellenőrzésének fokozása és az európai felügyelet alatt működő rendszer egészének megerősítése érdekében.

Az uniós társjogalkotók megállapodásra jutottak a Bizottság által 2016 januárjában előterjesztett javaslatról, amelynek célja az EU-típusjóváhagyási keretrendszer alapjaiban való megreformálása: ez a keretrendszer azokat a szabályokat foglalja magában, amelyek annak tanúsítására vonatkoznak, hogy a jármű megfelel a forgalomba hozatal előfeltételeként meghatározott valamennyi követelménynek, valamint annak szigorú ellenőrzésére, hogy a gyártók folyamatosan megfelelnek az uniós jognak. 

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Keményebben ellenőrzött szigorúbb szabályok bevezetésével az autóiparnak megvan az esélye arra, hogy visszanyerje a fogyasztók bizalmát. A Bizottság tiszta mobilitásra vonatkozó javaslatait csupán néhány héttel követő mai megállapodás újabb mérföldkövet jelent az EU arra irányuló szélesebb körű erőfeszítéseiben, hogy megerősítse az európai autóipar globális vezető szerepét a tiszta és biztonságos járművek terén.” 

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos leszögezte: „A dízelbotrány feltárta szabályozási és piacfelügyeleti rendszerünk hiányosságait. Tudjuk, hogy egyes autógyártók csalást követtek el, többen pedig kihasználták a joghézagokat. Hogy ennek véget vessünk, alapjaiban megreformáljuk az egész rendszert. A közel két évig tartó tárgyalások után üdvözlöm, hogy javaslatunk legfontosabb elemeit – köztük a tényleges uniós felügyeleti és végrehajtási hatásköröket is – sikerült megőrizni. A jövőben a Bizottságnak lehetősége lesz vizsgálatokat végezni személygépjárműveken, az egész EU-ra kiterjedő visszahívásokat kezdeményezni és törvénysértés esetén személygépjárművenként akár 30 000 euróig terjedő pénzbírságot kiszabni.”

Az új szabályok főbb alkotóelemei a következők: 

 1. Emelni a személygépjárművek forgalomba hozatala előtt végzett típusjóváhagyás és vizsgálat színvonalát és fokozni annak függetlenségét:

  A műszaki szolgálatoknak rendszeresen és szigorú teljesítménykritériumok alapján végzett független ellenőrzéseken kell megfelelniük ahhoz, hogy az új személygépjármű-modellek vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó tagállami kijelölésüket megszerezzék és megtartsák. Probléma esetén a Bizottságnak és a többi tagállamnak lehetősége lesz kifogást emelni a kijelölés ellen.

  A nemzeti típusjóváhagyó hatóságok bizottsági ellenőrzési rendszer alá fognak tartozni, így biztosítva a vonatkozó szabályok uniós szintű végrehajtását és következetes betartatását.

  Nem sikerült elfogadtatni a Bizottságnak a javadalmazási rendszer módosítására irányuló javaslatát, amelynek célja annak elkerülése volt, hogy a műszaki szolgálatokat közvetlenül a gyártók fizessék. 

 2. Az EU piacán már forgalomban lévő személygépjárművek ellenőrzésének fokozása:

  Míg a jelenlegi típusjóváhagyási szabályozás főként a gyártósorról vett prototípusok előzetes (ex ante) ellenőrzésére terjed ki, a jövőben a tagállamoknak a már piacon lévő járművek körében kell rendszeres, szúrópróbaszerű ellenőrzést végezniük, melynek eredményeit közzé kell tenniük

  Ezentúl valamennyi tagállamnak lehetősége lesz arra, hogy határain belül azonnal védőintézkedéseket tegyen a jogszabályoknak nem megfelelő járművek ellen, anélkül, hogy meg kellene várnia a típusjóváhagyást kiadó hatóság intézkedését, ahogy az jelenleg történik. 

 3. Európai szintű felügyelet:

  A jövőben a Bizottság a tagállamoktól függetlenül végez majd piaci ellenőrzéseket, és lehetősége lesz arra, hogy uniós szintű visszahívásokat kezdeményezzen. Jogában áll majd megtámadni a műszaki szolgálatok kijelölését, és az előírásoknak nem megfelelő személygépjárművek után akár járművenként 30 000 euróig terjedő közigazgatási szankcióval sújtani a gyártókat és a műszaki szolgálatokat.

  A Bizottság vezetésével létrejön egy új végrehajtási fórum, amely a vonatkozó uniós jogszabályok egységesebb értelmezését, meg nem felelés esetén a teljes átláthatóságot, valamint a jobb és összehangoltabb tagállami piacfelügyeleti tevékenységeket hivatott biztosítani.

Az új rendelet a jelenlegi szabályozást fenntartva továbbra is tiltja az úgynevezett kiiktató eszközök használatát, amely tilalom felügyelete és érvényesítése a nemzeti hatóságok kötelezettsége marad, de egy lépéssel továbbmegy. A jövőben a személygépjármű-gyártóknak betekintést kell engedniük a járművek szoftverprotokolljaiba. Ez az intézkedés szorosan kapcsolódik a valós vezetési feltételek mellett végzett kibocsátási vizsgálatokra vonatkozó jogalkotási csomaghoz, amelynek köszönhetően igen nehéz lesz kijátszani a kibocsátási követelményeket. Emellett magában foglalja azt is, hogy a gyártóknak – akárcsak az USA-ban – kötelezően közzé kell tenniük kibocsátáscsökkentési stratégiáikat. 

A típusjóváhagyásról szóló rendelet több más fontos, a tiszta mobilitást célzó bizottsági kezdeményezést egészít ki, beleértve a 2017. szeptember 1-jétől kötelezően alkalmazandó új, továbbfejlesztett gépjármű-kibocsátási vizsgálatokat, valamint az alacsony kibocsátású és a kibocsátásmentes járművek használatára való átállás felgyorsításának elősegítését célzó új szén-dioxid-kibocsátási célértékekre tett javaslatokat.

A következő lépések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által háromoldalú tárgyalások során elért előzetes politikai megállapodást most az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell hivatalosan jóváhagynia. A rendelet azután 2020. szeptember 1-jétől kötelezően és közvetlenül alkalmazandó lesz valamennyi tagállamban.

Háttér-információk

A jelenlegi szabályozás szerint a jogi keretet az Unió határozza meg, azonban annak ellenőrzése, hogy a gépjárműgyártók megfelelnek-e a szabályoknak, teljes mértékben a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. Ha egy járműtípust valamelyik tagállamban jóváhagytak, azt az egész EU-ban szabadon forgalomba lehet helyezni. Az előírásoknak való meg nem felelés esetén csak a személygépjármű típusjóváhagyását megadó nemzeti hatóság tehet olyan korrekciós intézkedéseket, mint például visszahívás elrendelése és közigazgatási szankció kiszabása. 

A Bizottság már azt megelőzően nekilátott az EU-típusjóváhagyási keretrendszer felülvizsgálatának, mielőtt 2015 szeptemberében napvilágra került volna a Volkswagen-ügy. Az események után azt a következtetést vonta le, hogy még átfogóbb reformra van szükség annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő ilyen szabályszegések, az erre vonatkozó javaslatot pedig 2016. január 27-én be is terjesztette

Ezzel párhuzamosan a Bizottság továbbra is nyomon követi, hogy a tagállamok helyesen hajtják-e végre a jelenlegi szabályokat, és szorosan figyelemmel kíséri a nemzeti hatóságoknak a már forgalomban lévő szennyező gépkocsikra irányuló erőfeszítéseit. 

A Bizottság a tagállamok munkáját olyan közös vizsgálati módszertan kidolgozásával támogatta, amelynek révén ki lehet mutatni a laboratóriumi vizsgálatok eredményét torzító kiiktató eszközöket, és biztosítani lehet a nemzeti vizsgálatok eredményeinek következetességét. Iránymutatást is közzétett annak érdekében, hogy a tagállami hatóságok fel tudják mérni, vajon a személygépjármű-gyártók használnak-e olyan kiiktató eszközöket vagy más stratégiákat, amelyek miatt a vizsgálati cikluson kívül megnő a járművek kibocsátása, és meg tudják vizsgálni, hogy azok használata műszakilag indokolt-e. 

Emellett jelenleg és a jövőben is biztosítja a versenyszabályok tiszteletben tartását, továbbá biztosítja a fogyasztókkal szembeni tisztességes bánásmódot. 

További információk

Sajtóközlemény: Az Európai Bizottság szigorúbb szabályozást vezet be a biztonságosabb és környezetkímélőbb gépjárművek érdekében (2016. január 27.)

Gyakran ismétlődő kérdések: Rendeletjavaslat a gépjárművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, valós vezetési körülmények között végzett kibocsátási vizsgálatok (2016. január 27.)

Sajtóközlemény: Szeptember 1-jétől új, továbbfejlesztett gépjármű-kibocsátási vizsgálatokat kell alkalmazni (2017. augusztus 31.)

Gyakran ismétlődő kérdések: Az Unió fellép a gépjárművek okozta légszennyezés megfékezése érdekében (2017. augusztus 31.)

Sajtóközlemény: Energiaunió: a Bizottság fellépése révén megerősödhet az EU vezető szerepe a tiszta üzemű gépjárművek ágazatában (2017. november 8.)

Rendeletjavaslat a gépjárművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Hatásvizsgálat

 

IP/17/5131

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar