Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Postignut dogovor o Komisijinu prijedlogu strožih propisa za sigurnije i zelenije automobile

Bruxelles, 7. prosinca 2017.

Europski parlament, Vijeće i Komisija postigli su politički dogovor da se znatno podignu kvaliteta i neovisnost homologacije i ispitivanja vozila, poveća broj provjera automobila koji se već nalaze na tržištu EU-a te cijeli sustav ojača uvođenjem europskog nadzora.

Suzakonodavci EU-a sporazumjeli su se o prijedlogu Komisije iz siječnja 2016. za veliku reformu pravnog okvira EU-a za homologaciju, odnosno o pravilima za potvrđivanje da vozilo ispunjava sve zahtjeve za stavljanje na tržište i o pravilima za stroge provjere usklađenosti proizvođača s pravom EU-a. 

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Stroža pravila i njihova odlučnija provedba prilika su automobilskoj industriji da ponovno stekne povjerenje potrošača. Samo nekoliko tjedana nakon Komisijinih prijedloga za čistu mobilnost, današnji je dogovor još jedan važan korak naprijed u okviru šire inicijative EU-a da našu automobilsku industriju učvrstimo na vodećem mjestu u proizvodnji čistih i sigurnih vozila u svijetu. 

Povjerenica Elżbieta Bieńkowska, zadužena za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, dodala je: Skandal s emisijama dizelskih motora otkrio je slabosti u našem regulatornom sustavu i sustavu nadzora tržišta. Znamo da su određeni proizvođači automobila varali, a mnogi drugi iskorištavali rupe u propisima. Kako bismo tome stali na kraj, reformirali smo cijeli sustav. Drago mi je što su nakon gotovo dvogodišnjih pregovora prihvaćeni ključni elementi našeg prijedloga, među njima i oni o pravim provedbenim i nadzornim ovlastima EU-a. Komisija će ubuduće moći provjeravati automobile, pokretati opozive vozila na razini EU-a i kažnjavati kršenje propisa globama u visini do 30 000 EUR po automobilu.

Ovo su glavni elementi novih pravila: 

 1. Povećanje kvalitete i neovisnosti homologacije i ispitivanja koja se provode prije stavljanja automobila na tržište

  Da bi tehničke službe od države članice dobile i zadržale ovlasti za ispitivanje i provjeru novih modela automobila, redovito će se i neovisno nadzirati ispunjavaju li stroge kriterije uspješnosti. Komisija i druge države članice moći će osporiti njihovo imenovanje ako nešto ne bude u redu.

  Rad nacionalnih homologacijskih tijela provjeravat će Komisija kako bi se osigurala stroga primjena i provedba mjerodavnih pravila u cijelom EU-u.

  Komisijin prijedlog da se model plaćanja izmijeni tako da se izbjegne da proizvođači izravno plaćaju tehničkim službama nije zadržan. 

 2. Više provjera automobila koji se već nalaze na tržištu EU-a

  U postojećim se pravilima za homologaciju uglavnom govori o kontrolama prototipova uzetih iz proizvodnje, dakle unaprijed, no ubuduće će države članice morati redovito provjeravati vozila koja su već na njihovim tržištima i objavljivati rezultate tih provjera.

  Sve države članice odsad će moći odmah poduzimati mjere zaštite od nesukladnih vozila na svojem državnom području bez čekanja da država koja je izdala homologaciju to učini, kao što je sad slučaj. 

 3. Europski nadzor

  Komisija će ubuduće provoditi provjere na tržištima neovisno o državama članicama i moći će pokretati opozive vozila na razini EU-a. Moći će osporavati imenovanja tehničkih službi i izricati administrativne kazne proizvođačima ili tehničkim službama u iznosu do 30 000 EUR po nesukladnom automobilu.

  Komisija će voditi novi provedbeni forum osnovan kako bi tumačenje mjerodavnih propisa EU-a bilo ujednačenije, slučajevi nesukladnosti potpuno jasni, a države članice bolje i koordiniranije nadzirale tržište.

U novoj uredbi zadržana je postojeća zabrana poremećajnih uređaja, koju nacionalna tijela moraju stalno provoditi i nadzirati, no otišlo se korak dalje. Proizvođač će, naime, ubuduće morati omogućiti pristup softverskim protokolima u automobilu. Ta mjera u skladu je s paketom propisa o stvarnim emisijama tijekom vožnje, koji će znatno otežati izigravanje emisijskih zahtjeva i koji proizvođače obvezuje da objavljuju strategije za smanjenje emisija, kao što je slučaj u SAD-u. 

Uredba o homologaciji dopunjuje nekoliko drugih važnih Komisijinih inicijativa za čistu mobilnost, primjerice nova i poboljšana ispitivanja automobilskih emisija, obvezna od 1. rujna 2017., te prijedloge novih vrijednosti emisija CO2 radi bržeg prelaska na vozila s nultim i niskim emisijama.

Sljedeći koraci

Preliminarni politički sporazum postignut u tzv. pregovorima u trijalogu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sad moraju službeno odobriti Europski parlament i Vijeće. Uredba će se nakon toga izravno primjenjivati u svim državama članicama i postat će obvezna 1. rujna 2020.

Kontekst

Prema postojećim pravilima, EU utvrđuje pravni okvir, ali odgovornost za provjeru poštuju li ga proizvođači posve je na nacionalnim tijelima. Kad automobil odobri jedna država članica, on smije slobodno prometovati u cijelom EU-u. Samo nacionalno tijelo koje je homologiralo automobil može poduzeti korektivne mjere, primjerice narediti opoziv ili izreći administrativne kazne zbog nesukladnosti. 

Komisija je već prije otkrića o Volkswagenu u rujnu 2015. preispitivala EU-ov pravni okvir za homologaciju motornih vozila. Zaključila je da je nužna dalekosežna reforma kako bi se spriječili ponovni slučajevi nepoštovanja propisa, koju je i predložila 27. siječnja 2016

Komisija u međuvremenu nastavlja pratiti provode li države članice pravilno važeća pravila i što nacionalna tijela poduzimaju u vezi s onečišćujućim automobilima koji su već u prometu. 

Aktivnosti država članica podržala je izradom zajedničke ispitne metode za traženje poremećajnih uređaja koji mijenjaju rezultate laboratorijskih ispitivanja. Njome će se usto postići dosljednost rezultata nacionalnih provjera. Objavila je i smjernice da pomogne tijelima država članica u procjeni upotrebljavaju li proizvođači automobila poremećajne uređaje ili druge strategije zbog kojih su emisije vozila više izvan ispitivanja te u analizi tehničke opravdanosti tih uređaja ili strategija. 

Komisija povrh toga pazi da se poštuju pravila tržišnog natjecanja i da je odnos prema potrošačima pošten te to namjerava raditi i dalje. 

Dodatne informacije

Priopćenje za tisak: Stroži propisi Europske komisije za sigurnije i zelenije automobile (27. siječnja 2016.)

Najčešća pitanja: Prijedlog Uredbe o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila te ispitivanju emisija u stvarnoj vožnji (27. siječnja 2016.)

Priopćenje za tisak: Novi način ispitivanja emisija iz automobila obvezan od 1. rujna (31. kolovoza 2017.)

Pitanja i odgovori: Aktivnosti Europske unije na smanjivanju onečišćenja zraka iz automobila (31. kolovoza 2017.)

Priopćenje za tisak: Energetska unija: Komisija poduzima mjere za jačanje globalnog vodstva EU-a u području čistih vozila (8. studenoga 2017.)

Prijedlog uredbe o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila

Radni dokument službi Komisije: Procjena učinka

 

IP/17/5131

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar