Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättvis beskattning: EU offentliggör förteckning över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner

Bryssel den 5 december 2017

EU-ländernas finansministrar har vid sitt möte idag i Bryssel för första gången kommit överens om en EU-förteckning över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner.

Ministrarna har sammanställt en förteckning med 17 länder som inte följer överenskomna standarder för god skatteförvaltning. Utöver detta har 47 länder, efter kontakter med EU, åtagit sig att ta itu med brister i sina skattesystem och att uppfylla kriterierna.

Den här åtgärden, som vidtas för första gången någonsin, bör höja nivån i fråga om god skatteförvaltning globalt och bidra till att förhindra storskaligt skattefusk av den typ som avslöjats i den senaste tidens skandaler, t.ex. ”Paradise Papers”.

Antagandet av EU:s första svarta lista över skatteparadis är en viktig seger för öppenhet och rättvisa, säger Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. Men processen slutar inte här. Vi måste öka pressen på de länder som står på listan för att få dem att ändra sitt beteende. Svartlistade jurisdiktioners beteende måste få konsekvenser i form av avskräckande sanktioner. Samtidigt måste de länder som har gjort åtaganden följa upp dessa åtaganden snabbt och på ett trovärdigt sätt. Vi får inte vara naiva: Löften måste omvandlas till handling. Ingen ska få en fribiljett.

Idén om en EU-förteckning kom ursprungligen från kommissionen och har därefter drivits vidare av medlemsstaterna. Sammanställningen av förteckningen har lett till aktivt engagemang från många av EU:s internationella partner. Arbetet måste dock fortsätta nu när ytterligare 47 länder bör ha uppfyllt EU:s kriterier senast i slutet av 2018, eller 2019 för utvecklingsländer utan finanscentrum, om de vill undvika att komma med på listan. Kommissionen räknar också med att medlemsstaterna fortsätter att sträva efter starka och avskräckande motåtgärder, som kan komplettera de befintliga defensiva finansieringsrelaterade åtgärderna på EU-nivå, mot de länder som finns med på listan.

Nästa steg

EU-listningen är en dynamisk process, som kommer att fortsätta under 2018:

  • Som ett första steg kommer en skrivelse att skickas till alla jurisdiktioner som finns med i EU-förteckningen. I skrivelsen förklaras beslutet och vad jurisdiktionerna kan göra för att avföras från förteckningen.
  • Kommissionen och medlemsstaterna (i uppförandekodgruppen) kommer att fortsätta att noggrant övervaka alla jurisdiktioner, för att se till att åtaganden fullgörs och för att bestämma om även andra länder bör förtecknas i framtiden. En första lägesrapport bör offentliggöras senast i mitten av 2018. EU-förteckningen kommer att uppdateras minst en gång per år.

För ytterligare information, se

MEMO om förteckningen över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner

FACTSHEET om förteckningen över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner

IP/17/5121

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar