Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravična obdavčitev: EU objavlja seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij

Bruselj, 5. decembra 2017

Finančni ministri držav članic EU so se danes na seji v Bruslju dogovorili o prvem seznamu nekooperativnih davčnih jurisdikcij doslej.

Skupno so ministri na seznam uvrstili 17 držav, ki ne izpolnjujejo dogovorjenih standardov dobrega davčnega upravljanja. Poleg tega se je 47 držav po stikih z EU zavezalo, da bodo odpravile nepravilnosti v bančnih sistemih in izpolnile potrebna merila.

Ta pobuda, ki ji doslej še ni bilo para, bi morala izboljšati dobro davčno upravljanje po vsem svetu in pripomoči k preprečevanju obsežnih davčnih zlorab, razkritih v nedavnih škandalih, kot je bila objava „rajskih dokumentov“.

Evropksi komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „Sprejetje prvega evropskega črnega seznama davčnih oaz zaznamuje pomembno zmago za preglednost in pravičnost. Vendar se s tem proces ne konča. Okrepiti moramo pritisk na države na seznamu, da bodo spremenile svoje davčne prakse. Jurisdikcije na črnem seznamu morajo odgovarjati za nepoštene prakse in zoper njih je treba sprejeti odvračilne sankcije. Tiste, ki so sprejele zaveze, pa morajo ukrepati hitro in verodostojno. Ne smemo pa biti naivni: obljube se morajo pretvoriti v dejanja. Nikomur ne smemo pogledati skozi prste.“

Sprva je bil seznam EU zamisel Komisije, pozneje pa so jo prevzele tudi države članice. Pri pripravi seznama je dejavno sodelovalo več mednarodnih partnerjev EU. Vendar delo še ni končano, saj mora še 47 držav izpolniti merila EU, če se želijo izogniti uvrstitvi na seznam. Rok za to je konec leta 2018, za države v razvoju brez finančnih središč pa konec leta 2019. Komisija pričakuje, da bodo države članice v prihodnje sprejele močne in odvračilne protiukrepe za jurisdikcije na seznamu, ki lahko dopolnijo obstoječe protiukrepe na ravni EU, povezane s financiranjem.

Nadaljnji koraki

EU uporablja dinamičen postopek priprave seznama, ki se bo nadaljeval v letu 2018.

  • Najprej bo vsem jurisdikcijam na seznamu EU poslala dopis, v katerem bo obrazložila odločitev in navedla, kaj morajo storiti, če želijo biti umaknjene s seznama.
  • Komisija in države članice (skupina za kodeks ravnanja) bodo še naprej tesno spremljale jurisdikcije, da bi se prepričale, da izpolnjujejo dane zaveze, ter odločile, ali bi jih bilo treba v prihodnje umakniti s seznama. Prvo vmesno poročilo o napredku bi moralo biti objavljeno do sredine leta 2018. EU bo seznam posodobila vsaj enkrat letno.

Dodatne informacije:

VPRAŠANJA IN ODGOVORI o seznamu nekooperativnih davčnih jurisdikcij

INFORMATIVNI PREGLED s seznamom nekooperativnih davčnih jurisdikcij

IP/17/5121

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar