Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Spravodlivé zdaňovanie: EÚ uverejňuje zoznam nespolupracujúcich daňových jurisdikcií

Brusel 5. december 2017

Ministri financií členských štátov EÚ dnes na zasadnutí v Bruseli schválili historicky prvý zoznam EÚ obsahujúci nespolupracujúce daňové jurisdikcie.

Ministri označili celkovo 17 krajín, ktoré nespĺňajú dohodnuté štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach. Okrem toho sa 47 krajín na základe kontaktov s EÚ zaviazalo vyriešiť nedostatky vo svojich daňových systémoch a splniť požadované kritériá.

Toto bezprecedentné opatrenie by malo zvýšiť úroveň dobrej správy v daňových záležitostiach v celosvetovom meradle a pomôcť predchádzať rozsiahlemu zneužívaniu daňového systému odhalenému v nedávnych škandáloch, ako napríklad „Paradise Papers“.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: „Prijatie prvej čiernej listiny daňových rajov predstavuje kľúčové víťazstvo pre transparentnosť a spravodlivosť. Ale týmto sa to nekončí. Musíme na tieto krajiny vyvinúť tlak, aby zmenili svoje správanie. Jurisdikcie na čiernej listine musia čeliť dôsledkom v podobe sankcií, a tie krajiny, ktoré prijali záväzky, ich musia rýchlo a spoľahlivo plniť. Neexistuje tu žiadny priestor pre naivitu: sľuby treba premeniť na konkrétne opatrenia. Nikto sa nevyhne zodpovednosti.“

S myšlienkou zoznamu EÚ prišla pôvodne Komisia a následne ju prebrali členské štáty. Zostavenie zoznamu viedlo k aktívnemu zapojeniu mnohých medzinárodných partnerov EÚ. Práca však teraz musí pokračovať, pretože ďalších 47 krajín by do konca roka 2018 (alebo 2019 v prípade rozvojových krajín bez finančných centier) malo splniť kritériá EÚ, aby sa vyhli zaradeniu na zoznam. Komisia očakáva, že členské štáty v ďalšom kroku prijmú voči jurisdikciám zo zoznamu silné a odradzujúce protiopatrenia, ktoré môžu dopĺňať existujúce obranné opatrenia na úrovni EÚ týkajúce sa financovania.

Ďalšie kroky

Dopĺňanie zoznamu EÚ je dynamický proces, ktorý bude pokračovať aj v roku 2018:

  • ako prvý krok sa všetkým jurisdikciám na zozname EÚ posiela list, v ktorom sa objasňuje rozhodnutie a uvádza sa, čo môžu urobiť, aby boli zo zoznamu vyradené.
  • Komisia a členské štáty (v skupine pre kódex správania) budú naďalej pozorne sledovať všetky jurisdikcie, aby sa zabezpečilo plnenie záväzkov a aby sa dalo v budúcnosti určiť, či by sa do zoznamu nemali zaradiť ďalšie krajiny. Do polovice roku 2018 by sa mala uverejniť prvá priebežná správa o pokroku. Zoznam EÚ sa bude aktualizovať aspoň raz ročne.

Odkazy na ďalšie informácie:

MEMO o zozname nespolupracujúcich daňových jurisdikcií

SÚHRNNÝ PREHĽAD zoznamu nespolupracujúcich daňových jurisdikcií

IP/17/5121

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar