Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Sprawiedliwe opodatkowanie – UE publikuje wykaz niechętnych współpracy jurysdykcji podatkowych

Bruksela, 5 grudnia 2017 r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia w Brukseli ministrowie finansów państw członkowskich UE sporządzili pierwszy w historii unijny wykaz jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy.

W sumie w wykazie znalazło się 17 państw, które nie spełniają uzgodnionych standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Ponadto, po konsultacjach z UE, 47 państw zobowiązało się do wyeliminowania nieprawidłowości w swoich systemach podatkowych w celu spełnienia wymaganych kryteriów.

To bezprecedensowe działanie powinno przyczynić się do poprawy poziomu dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na świecie oraz do zapobiegania nadużyciom podatkowym na dużą skalę ujawnionym w ostatnich aferach, takich jak sprawa „Paradise Papers”.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici powiedział: Przyjęcie pierwszej w historii UE czarnej listy rajów podatkowych stanowi ważne zwycięstwo w walce o przejrzystość i sprawiedliwość. Nie jest to jednak koniec tego procesu. Aby nakłonić wymienione kraje do zmiany stosowanych praktyk, musimy zwiększyć siłę nacisku. Jurysdykcje umieszczone na czarnej liście muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci sankcji odstraszających, natomiast te, które podjęły zobowiązania, muszą jak najszybciej podjąć wiarygodne działania następcze. Nie ma tutaj miejsca na naiwność: obietnice muszą zostać przekształcone w działania. Nikt nie dostanie taryfy ulgowej.

Pierwotnie opracowana przez Komisję inicjatywa unijnego wykazu została następnie podjęta przez państwa członkowskie. W jej sporządzeniu czynny udział wzięło również wielu międzynarodowych partnerów UE. Działania muszą jednak być kontynuowane – aby uniknąć znalezienia się na czarnej liście, kolejne 47 państw powinno spełniać kryteria UE do końca roku 2018 (lub 2019 w przypadku krajów rozwijających się bez ośrodków finansowych). Komisja zaleca również państwom członkowskim dalsze podejmowanie wobec jurysdykcji umieszczonych na liście zdecydowanych działań odstraszających, które stanowiłyby uzupełnienie istniejących na poziomie unijnym środków ochronnych związanych z finansowaniem.

Co dalej?

Tworzenie wykazu na poziomie UE to proces dynamiczny, który będzie kontynuowany również w roku 2018:

  • Pierwszym krokiem będzie wysłanie do wszystkich wymienionych w unijnym wykazie jurysdykcji pisma zawierającego wyjaśnienie decyzji oraz propozycje działań, które mogą skutkować wykreśleniem z listy.
  • Aby zagwarantować, że podjęte zobowiązania zostaną spełnione oraz aby wskazać ewentualne inne państwa, które powinny w przyszłości znaleźć się w wykazie, Komisja oraz państwa członkowskie (w ramach Grupy ds. Kodeksu Postępowania) będą nadal ściśle monitorować wszystkie jurysdykcje. Publikacja pierwszego śródokresowego sprawozdania z postępu prac zaplanowana jest na pierwszą połowę 2018 r. Unijna lista będzie aktualizowana co najmniej raz w roku.

Dodatkowe informacje:

NOTATKA PRASOWA na temat wykazu jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy

ZESTAWIENIE INFORMACJI na temat wykazu jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy

IP/17/5121

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar