Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Billijke belastingheffing: EU publiceert lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden

Brussel, 5 december 2017

De ministers van Financiën van de EU-lidstaten hebben vandaag tijdens hun vergadering in Brussel overeenstemming bereikt over de allereerste EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden.

De ministers hebben een lijst opgesteld van in totaal 17 landen die niet voldoen aan de overeengekomen normen voor goed fiscaal bestuur. Daarnaast hebben 47 landen na contacten met de EU toegezegd tekortkomingen in hun belastingstelsels aan te pakken om aan de vereiste criteria te voldoen.

Deze ongekende exercitie moet leiden tot een beter fiscaal bestuur wereldwijd en een halt toeroepen aan het grootschalige fiscale misbruik, zoals bijvoorbeeld in recente schandalen als de "Paradise Papers" is blootgelegd.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "Met de vaststelling van de allereerste Europese zwarte lijst met belastingparadijzen is een belangrijke overwinning geboekt in de strijd voor meer transparantie en billijkheid. Maar hier houdt het niet op. We moeten de druk op de landen in de lijst opvoeren, zodat ze hun praktijken gaan aanpassen. De rechtsgebieden die op de zwarte lijst staan moeten daar de gevolgen van ondervinden in de vorm van afschrikkende sancties, en de rechtsgebieden die toezeggingen hebben gedaan, moeten nu snel en geloofwaardig handelen. Laten we vooral niet naïef zijn: we willen geen woorden maar daden. Niemand mag een vrijbrief krijgen."

Het idee van een EU-lijst kwam oorspronkelijk van de Commissie en is vervolgens opgepakt door de lidstaten. Tal van internationale partners van de EU zijn actief betrokken geweest bij de samenstelling van de lijst. Nu is er echter nog werk aan de winkel voor de 47 landen die eind 2018 (of eind 2019, in het geval van ontwikkelingslanden zonder financiële centra) aan de EU-criteria moeten voldoen om te voorkomen dat zij ook op de lijst terechtkomen. De Commissie verwacht ook van de lidstaten dat zij tegen de rechtsgebieden op de lijst verdere sterke en afschrikkende tegenmaatregelen nemen in aanvulling op de bestaande financieringsgerelateerde defensieve maatregelen op EU-niveau.

Volgende stappen

Het opstellen van de EU-lijst is een dynamisch proces dat doorloopt in 2018:

  • als eerste stap zal naar alle rechtsgebieden op de EU-lijst een brief worden gestuurd met informatie over het besluit en over wat zij kunnen doen om van de lijst te worden gehaald;
  • de Commissie en de lidstaten zullen (in de groep gedragscode) nauwlettend toezicht blijven houden op alle rechtsgebieden om ervoor te zorgen dat alle toezeggingen worden nagekomen en om te bepalen of er nog andere landen op de lijst moeten worden gezet. Tegen het midden van 2018 zou het eerste tussentijdse voortgangsverslag moeten worden gepubliceerd. De EU-lijst zal minstens een keer per jaar worden geactualiseerd.

Zie voor meer informatie:

MEMO over de lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden.

FACTSHEET over de lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden.

IP/17/5121

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar