Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Taisnīga nodokļu politika — ES publicē sarakstu ar nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas

Briselē, 2017. gada 5. decembrī

Šodien ES dalībvalstu finanšu ministri sanāksmē Briselē vienojās par pirmo ES līmenī izveidoto sarakstu ar nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas.

Kopumā ministri sarakstā ir iekļāvuši 17 valstis, kuras nav spējušas izpildīt labas nodokļu pārvaldības standartus. Turklāt pēc sazināšanās ar Eiropas Savienību 47 valstis ir apņēmušās novērst trūkumus savās nodokļu sistēmās un izpildīt nepieciešamos kritērijus.

Šim pirmo reizi īstenotajam pasākumam būtu globālā mērogā jāpaaugstina labas nodokļu pārvaldības līmenis un jāpalīdz novērst nodokļu režīma ļaunprātīgu izmantošanu plašā mērogā, kas nākusi atklātībā neseno skandālu laikā, piemēram, Paradīzes dokumentu kontekstā.

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisārs Pjērs Moskovisī sacīja: “Tas, ka ir pieņemts pirmais ES līmenī izveidotais nodokļu oāžu melnais saraksts, ir svarīgs panākums pārredzamības un taisnīguma jomā. Taču process ar to vēl nebeidzas. Mums ir jāpalielina spiediens uz sarakstā iekļautajām valstīm mainīt to paradumus. Melnajā sarakstā iekļautajām jurisdikcijām ir jāsaskaras ar preventīvu sankciju sekām, savukārt tām valstīm, kuras ir uzņēmušās saistības, ir ātri un ticami jāveic pēcpasākumi. Mēs nedrīkstam būt naivi – solījumi ir jāpārvērš konkrētās darbībās. Nedrīkst pieļaut, ka kāds izsprūk cauri.”

Ideja par ES līmenī izveidotu sarakstu sākotnēji radās Komisijā, un pēc tam to attīstīja dalībvalstīs. Saraksta izveidē ir aktīvi iesaistījušies daudzi ES starptautiskie partneri. Tomēr pašlaik ir jāturpina darbs, jo vēl 47 valstīm līdz 2018. gada beigām (vai līdz 2019. gada beigām tādu jaunattīstības valstu gadījumā, kurās nav finanšu centru) būtu jāizpilda ES kritēriji, lai tās netiktu iekļautas sarakstā. Turklāt Komisija arī sagaida, ka dalībvalstis turpinās veikt tādus stingrus un preventīvus pretpasākums attiecībā uz sarakstā iekļautajām jurisdikcijām, kas var papildināt esošos ES līmeņa aizsardzības pasākumus saistībā ar finansējumu.

Turpmākie pasākumi

Process, kurā ES līmenī tiek veidots saraksts, ir dinamisks un turpināsies arī 2018. gadā.

  • Pirmkārt, visām jurisdikcijām, kas minētas ES līmenī izstrādātajā sarakstā, tiks nosūtīta vēstule, kurā būs skaidrots minētais lēmums un veids, kādā tās var tikt svītrotas no saraksta.
  • Komisija un dalībvalstis (Rīcības kodeksa jautājumu grupā) turpinās cieši uzraudzīt visas jurisdikcijas, lai nodrošinātu saistību izpildi un noteiktu, vai sarakstā būtu jāiekļauj kādas citas valstis. Līdz 2018. gada vidum būtu jāpublicē pirmais starpposma progresa ziņojums. ES līmenī izveidotais saraksts tiks atjaunināts vismaz reizi gadā.

Sīkāku informāciju skatīt:

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS par sarakstu ar nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas

FAKTU LAPA par sarakstu ar nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas

IP/17/5121

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar