Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąžiningas apmokestinimas. ES skelbia nebendradarbiaujančių mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą

Briuselis, 2017 m. gruodžio 5 d.

Šiandien ES valstybių narių finansų ministrai Briuselyje įvykusiame susitikime sudarė pirmąjį ES nebendradarbiaujančių mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą.

Ministrai į sąrašą įtraukė 17 šalių, kurios nesilaiko sutartų gero mokesčių srities valdymo standartų. Be to, po susitikimų su ES atstovais 47 šalys įsipareigojo šalinti savo mokesčių sistemų trūkumus ir laikytis privalomų kriterijų.

Ši precedento neturinti priemonė turėtų pagerinti mokesčių srities valdymą visame pasaulyje ir padėti užkirsti kelią didelio masto piktnaudžiavimui mokesčiais, kurį atskleidė „Paradise Papers“ dokumentai ir kiti pastarojo meto skandalai.

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici sakė: „Tai, kad priimtas pirmasis ES mokesčių rojaus šalių juodasis sąrašas, yra svarbus laimėjimas, didinantis skaidrumą ir sąžiningumą. Tačiau tai dar ne viskas. Turime didinti spaudimą į sąrašą įtrauktoms šalims, kad keistų savo elgesį. Į juodąjį sąrašą įtraukti subjektai turi patirti pasekmes – atgrasomąsias sankcijas, o įsipareigojimų prisiėmę subjektai turi juos greitai ir patikimai įvykdyti. Neturime būti naivūs – pažadai turi virsti veiksmais. Niekas neturi teisės elgtis kaip tinkamas.“

ES sąrašo idėją iš pradžių sumanė Komisija, o vėliau veiksmų ėmėsi valstybės narės. Sąrašo sudarymas paskatino aktyviai dalyvauti daugelį ES tarptautinių partnerių. Tačiau darbas dabar turi būti tęsiamas, nes, kad nebūtų įtrauktos į sąrašą, daugiau kaip 47 šalys turėtų atitikti ES kriterijus iki 2018 m. pabaigos arba, jei tai finansinių centrų neturinčios besivystančios šalys, iki 2019 m. pabaigos. Komisija taip pat tikisi, kad, papildydamos dabartines su finansavimu susijusias ES lygmens apsaugos priemones, valstybės narės į sąrašą įtrauktiems subjektams ir toliau taikys griežtas ir atgrasomas atsakomąsias priemones.

Tolesni veiksmai

ES sąrašo pildymo procesas yra dinamiškas ir bus tęsiamas 2018 m.

  • Pirmiausia visiems į ES sąrašą įtrauktiems subjektams bus išsiųstas tokį sprendimą paaiškinantis raštas ir išdėstyta, ką jie galėtų padaryti, kad iš sąrašo būtų išbraukti.
  • Komisija ir valstybės narės (Elgesio kodekso grupė) toliau atidžiai stebės visus jurisdikciją turinčius subjektus, siekdamos užtikrinti, kad įsipareigojimai būtų vykdomi, ir nustatyti, ar ateityje į sąrašą reikėtų įtraukti kitų šalių. Pirmoji tarpinė pažangos ataskaita turėtų būti paskelbta iki 2018 m. vidurio. ES sąrašas bus atnaujinamas bent kartą per metus.

Daugiau informacijos

PRANEŠIMAS apie nebendradarbiaujančių mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą

INFORMACIJOS apie nebendradarbiaujančių mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą SUVESTINĖ

IP/17/5121

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar