Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oikeudenmukainen verotus: EU julkaisee luettelon yhteistyöhaluttomista verotusalueista

Bryssel 5. joulukuuta 2017

EU:n jäsenvaltioiden valtiovarainministerit hyväksyivät tänään Brysselissä pitämässään kokouksessa EU:n ensimmäisen luettelon yhteistyöhaluttomista verotuksellisista lainkäyttöalueista.

Ministerit kirjasivat luetteloon yhteensä 17 maata, jotka eivät noudata sovittuja verotusalan hyvän hallintotavan standardeja. Lisäksi EU:n kanssa käydyn yhteydenpidon jälkeen 47 maata on sitoutunut korjaamaan verojärjestelmissään olevat puutteet ja täyttämään vaaditut kriteerit.

Tämän aivan uudenlaisen menettelyn pitäisi lisätä verotusalan hyvän hallintotavan soveltamista maailmanlaajuisesti ja auttaa ehkäisemään laajamittaiset verotuksen väärinkäytökset, joita on tullut ilmi nk. paratiisin paperien ja muiden viimeaikaisten skandaalien yhteydessä.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici toteaa, että ”kaikkien aikojen ensimmäinen EU:n musta lista veroparatiiseista on merkittävä askel kohti läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Työ ei kuitenkaan pääty tähän. Meidän on lisättävä painetta listalla olevia maita kohtaan, jotta ne muuttavat toimintatapojaan. Mustalla listalla oleville lainkäyttöalueille on määrättävä varoittavia rangaistuksia, ja tehtyjä sitoumuksia on noudatettava nopeasti ja uskottavasti. Sinisilmäisyyteen ei ole varaa vaan lupausten on johdettava käytännön toimiin. Ketään ei saa päästää kuin koiraa veräjästä.”

EU:n luettelon laatimista esitti alun perin komissio, ja jäsenvaltiot jatkoivat asian valmistelua. Monet EU:n kansainväliset kumppanit ovat osallistuneet aktiivisesti luettelon laatimiseen. Työtä on nyt jatkettava, koska 47 uuden maan on täytettävä EU:n asettamat kriteerit vuoden 2018 loppuun mennessä välttyäkseen joutumasta luetteloon. Kehitysmailla, joissa ei ole rahoitusalan keskuksia, määräaika päättyy vuoden 2019 lopussa. Komissio odottaa myös jäsenvaltioiden kohdistavan luettelossa oleviin lainkäyttöalueisiin tehokkaita ja varoittavia vastatoimia, joilla täydennetään nykyisiä rahoitusalaan liittyviä EU-tason suojatoimenpiteitä.

Seuraavat vaiheet

EU:n luettelon laatiminen on dynaaminen prosessi, joka jatkuu vuonna 2018:

  • Ensin kaikille EU:n luettelossa oleville lainkäyttöalueille lähetetään kirje, jossa selitetään päätöksen perusteet ja kerrotaan, miten luettelosta pääsee pois.
  • Komissio ja jäsenvaltiot (yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmässä) tarkkailevat jatkossakin tiiviisti kaikkia lainkäyttöalueita sen varmistamiseksi, että sitoumukset täytetään, ja arvioidakseen, pitäisikö luetteloon tulevaisuudessa lisätä uusia maita. Ensimmäinen edistymisraportti on tarkoitus julkaista vuoden 2018 puolivälissä. EU:n luetteloa päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Lisätietoja:

Kysymyksiä yhteistyöhaluttomien verotusalueiden luettelosta.

Tietosivu yhteistyöhaluttomien verotusalueiden luettelosta.

IP/17/5121

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar