Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õiglane maksustamine: EL avaldab koostöösoovimatute maksujurisdiktsioonide loetelu

Brüssel, 5. detsember 2017

ELi liikmesriikide rahandusministrid leppisid täna oma Brüsselis toimunud kohtumisel kokku läbi aegade esimeses üleliidulises loetelus koostöösoovimatute maksujurisdiktsioonide kohta.

Kokku kandsid ministrid loetellu 17 riiki, kes ei järgi hea maksuhaldustava standardeid. Lisaks on 47 riiki pärast suhtlemist ELiga lubanud, et nad võtavad käsile oma maksusüsteemide vajakajäämised ja pingutavad nõutavate kriteeriumide täitmise nimel.

See enneolematu aktsioon peaks edendama head maksuhaldustava kogu maailmas ja aitama piiri panna ulatuslikele maksukuritarvitustele, mille on päevavalgele toonud hiljutised skandaalid, nagu nn paradiisi paberite juhtum.

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici sõnas: „ELi läbi aegade esimese musta nimekirja vastuvõtmisega on olulise võidu saanud läbipaistvus ja õiglus. Aga sellega asi ei piirdu. Me peame loetellu kuuluvatele riikidele rohkem survet avaldama, et sundida neil oma käitumist muutma. Mustas nimekirjas olevad jurisdiktsioonid peavad oma tegude tõttu tunda saama hoiatavaid sanktsioone ning lubadusi andnud riigid peavad need kiiresti ja usutaval viisil täitma. Aitab sinisilmsusest: lubadused tuleb teoks teha! Siin ei tohi mitte kellegi suhtes silma kinni pigistada.“

ELi loetelu mõtte pakkus algselt välja komisjon, misjärel liikmesriigid sellega aktiivselt kaasa tulid. Loetelu koostamisest võtsid aktiivselt osa paljud ELi rahvusvahelised partnerid. Ent nüüd tuleb tööd jätkata, kuna musta nimekirja kandmise vältimiseks peavad veel 47 riiki täitma ELi kriteeriumid enne 2018. aasta lõppu (arengumaade puhul enne 2019. aasta lõppu). Samuti ootab komisjon, et liikmesriigid jätkaksid loetellu kantud jurisdiktsioonide suhtes jõuliste ja hoiatavate vastumeetmete rakendamist, kuna need võivad täiendada ELi tasandi olemasolevaid rahastamisega seotud kaitsemeetmeid.

Järgmised sammud

ELi loetelu on dünaamiline ja töö sellega jätkub ka 2018. aastal.

  • Esimese sammuna saadetakse kõigile liidu mustas nimekirjas olevatele jurisdiktsioonidele kiri, milles põhjendatakse loetellu kandmist ja selgitatakse, kuidas saavutada enese sealt kustutamine.
  • Komisjon ja liikmesriigid (käitumisjuhendi töörühmana) jälgivad ka edaspidi hoolikalt kõiki jurisdiktsioone, et tagada lubaduste täitmine ja teha kindlaks, kas tulevikus peaks loetellu lisama uusi riike. Esimene vahearuanne peaks avaldatama 2018. aasta keskel. ELi loetelu ajakohastatakse kord aastas.

Lisateave:

Teabeleht koostööd mittetegevate maksujurisdiktsioonide kohta

Teabeleht koostööd mittetegevate maksujurisdiktsioonide kohta

IP/17/5121

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar