Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fair beskatning: EU offentliggør en liste over usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Bruxelles, den 5. december 2017

Den første EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner nogensinde er i dag blevet vedtaget af EU-medlemsstaternes finansministre ved deres møde i Bruxelles.

Ministrene har opført i alt 17 lande på listen, som ikke overholder god forvaltningspraksis på skatteområdet. Herudover har 47 lande efter kontakter med EU givet tilsagn om at afhjælpe manglerne i deres skattesystemer og at overholde de krævede kriterier.

Dette hidtil usete tiltag burde højne niveauet for god forvaltningspraksis på skatteområdet globalt og bidrage til at forhindre det omfattende misbrug af skattereglerne, som er afsløret i den senere tids skandaler såsom "Paradise Papers".

Pierre Moscovici, EU-kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Vedtagelsen af EU's første sorte liste over skattely er en vigtig sejr for gennemsigtighed og retfærdighed. Men processen stopper ikke her. Vi må øge presset på de lande, der er på listen, så de ændrer deres fremgangsmåde. Jurisdiktioner på den sorte liste må bære konsekvenserne i form af afskrækkende sanktioner, medens dem, der har afgivet tilsagn, hurtigt og pålideligt skal følge op på dem. Vi skal ikke være naive: løfterne skal omsættes til konkrete aktioner. Ingen får lov til at køre frihjul.

Ideen om en EU-liste opstod oprindeligt hos Kommissionen og er siden videreudviklet af medlemsstaterne. Udarbejdelsen af listen har udløst et aktivt engagement fra mange af EU's internationale partnere. Arbejdet skal dog fortsættes nu, idet 47 yderligere lande bør opfylde EU's kriterier ved udgangen af hhv. 2018, eller 2019, hvis der er tale om udviklingslande uden finansielle centre, for at undgå at komme på listen. Kommissionen forventer desuden, at medlemssteaterne fortsætter med strenge og afskrækkende modforanstaltninger mod jurisdiktioner på listen, som kan supplere de eksisterende defensive finansieringsrelaterede EU-foranstaltninger.

De næste skridt

EU-listen er en dynamisk liste, som vil fortsætte ind i 2018:

  • Som et første skridt sendes et brev til alle jurisdiktioner på EU's liste, som forklarer afgørelsen, og hvad de kan gøre for at blive fjernet fra listen.
  • Kommissionen og medlemsstaterne (i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen) vil fortsat nøje overvåge alle jurisdiktioner for at sikre, at tilsagn opfyldes og for at bestemme, om andre lande bør opføres på listen fremover. En første statusrapport bør offentliggøres i midten af 2018. EU-listen vil blive opdateret mindst én gang om året.

For yderligere oplysninger henvises til:

MEMO om listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Faktablad om listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

IP/17/5121

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar