Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Spravedlivé zdanění: EU zveřejnila seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí

Brusel 5. prosince 2017

Ministři financí členských zemí EU dnes na zasedání v Bruselu schválili zcela první seznam EU s výčtem nespolupracujících daňových jurisdikcí.

Na seznam zařadili za neplnění sjednaných standardů řádné správy v oblasti daní celkem 17 zemí. Kromě toho se 47 zemí po jednání s EU zavázalo k tomu, že bude řešit nedostatky svých daňových systémů a plnit požadovaná kritéria.

Tato bezprecedentní událost má za cíl zvýšit celosvětovou úroveň řádné správy v oblasti daní a přispět k tomu, aby se v budoucnu zabránilo tak rozsáhlému zneužívání daňového systému jako v případě nedávno odhalených skandálů typu Paradise Papers.

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, k tomu dodal: „Vydání zcela první černé listiny EU se seznamem daňových rájů je klíčovým vítězstvím pro transparentnost i spravedlnost. Nicméně naše úsilí zde nekončí. Musíme zintenzívnit tlak na země uvedené na seznamu, aby své postupy změnily. Jurisdikce uvedené na černé listině musí nést důsledky svých akcí v podobě odrazujících sankcí a země, které v této oblasti přijaly určité závazky, se musí snažit o jejich rychlé a důvěryhodné splnění. Nesmíme si dovolit jednat naivním způsobem: Po slibech musí následovat reálné kroky. Nikomu se situace nesmí ulehčit.“

Vytvořit seznam EU navrhla Komise a realizace této myšlenky se následně chopily členské státy. Samotné vypracování seznamu vedlo k aktivnímu zapojení mnoha mezinárodních partnerů EU. Nicméně je třeba v tomto úsilí pokračovat –dalších 47 zemí má stanovená kritéria EU splnit do konce roku 2018 (v případě rozvojových zemí bez finančních center do konce roku 2019). V opačném případě budou rovněž zařazeny na seznam. Komise od členských zemí také očekává, že budou u jurisdikcí, které na seznamu figurují, nadále uplatňovat přísná a odrazující protiopatření, jež mohou doplnit stávající obranná opatření EU související s financováním.

Další kroky

Vytváření seznamu EU je dynamický proces, který poběží až do roku 2018:

  • Nejprve bude všem jurisdikcím zařazeným na seznam EU zaslán dopis, v němž bude dané rozhodnutí vysvětleno. Dále zde bude uvedeno, jaká opatření mají země přijmout, aby byly ze seznamu vyškrtnuty.
  • Komise bude spolu s členskými státy (v rámci Skupiny pro kodex chování) všechny jurisdikce dále bedlivě sledovat, aby se zajistilo, že plní své závazky, a stanovilo, které další země je třeba zařadit na seznam v budoucnu. První průběžná zpráva by měla být zveřejněna v polovině roku 2018. Seznam EU bude alespoň jednou za rok aktualizován.

Další podrobnosti naleznete zde:

Zpráva týkající se seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí

Informační přehled týkající se seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí

IP/17/5121

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar