Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Справедливо данъчно облагане: ЕС публикува списък на неоказващите съдействие данъчни юрисдикции

Брюксел, 5 декември 2017 r.

Днес на среща в Брюксел финансовите министри на държавите — членки на ЕС, постигнаха съгласие по първия изготвян някога от ЕС списък на неоказващите съдействие данъчни юрисдикции.

Министрите включиха в списъка 17 страни общо поради неспазване на договорените стандарти за добро данъчно управление. Освен това 47 страни поеха ангажимент да отстранят слабостите в данъчните си системи и да отговорят на необходимите критерии вследствие на осъществените контакти с ЕС.

С тези безпрецедентни действия следва да се усъвършенства като цяло доброто данъчно управление и да се допринесе за избягване на широкомащабните данъчни злоупотреби, за които стана ясно в скорошни скандални разкрития, като „Райските досиета“ например.

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Приемането на първия черен списък на данъчните убежища, изготвян някога от ЕС, бележи ключова победа на прозрачността и справедливостта. Но действията не бива да спират до тук. Трябва да увеличим натиска върху включените в списъка страни, за да променят подхода си. Юрисдикциите от черния списък трябва да се справят с последствия под формата на възпиращи санкции, а тези, които са поели ангажименти, трябва да ги изпълняват бързо и ефективно. Трябва да сме твърди: обещанията да се превърнат в реалност. Не бива да се правят изключения за никого.“

Идеята за списък на ЕС първоначално беше формулирана от Комисията, след което беше възприета от държавите членки. Поради изготвянето на списъка много от международните партньори на ЕС се ангажираха активно с действия в тази връзка. Въпреки това сега действията трябва да продължат, тъй като още 47 страни трябва да отговорят на критериите на ЕС до края на 2018 г. или 2019 г. — за развиващите се държави без финансови центрове, за да избегнат включването си в списъка. Също така Комисията очаква от държавите членки да продължат прилагането на твърди и възпиращи ответни мерки за включените в списъка юрисдикции, които могат да допълват съществуващите на нивото на ЕС защитни мерки във връзка с финансирането.

Следващи стъпки

Изготвянето на списъка на ЕС не е еднократен акт, а ще продължи и през 2018 г.:

  • като първа стъпка ще се изпрати писмо до всички юрисдикции от списъка на ЕС, с което ще се разясни решението и ще се посочат мерки, които могат да се приемат, за изваждането от списъка;
  • Комисията и държавите членки (в групата „Кодекс за поведение“) ще продължат да наблюдават отблизо всички юрисдикции, за да се гарантира, че ангажиментите се изпълняват, и да се прецени дали други страни следва да се включат в списъка. В средата на 2018 г. трябва да се публикува първи междинен доклад за напредъка. Списъкът на ЕС ще се актуализира поне веднъж годишно.

За повече информация вж.:

Информационна бележка за списъка на неоказващите съдействие данъчни юрисдикции;

Основна информация от списъка на неоказващите съдействие данъчни юрисдикции.

IP/17/5121

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar