Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija zaključuje postopke za ugotavljanje kršitev in obravnavo pritožb v sektorju iger na srečo

Bruselj, 7. decembra 2017

Evropska komisija se je v skladu s politično zavezo za bolj strateško izvrševanje prava EU danes odločila, da bo zaključila postopke za ugotavljanje kršitev in obravnavo pritožb na področju iger na srečo.

Komisija pod vodstvom predsednika Junckerja se od vsega začetka osredotoča na zastavljene politične prednostne naloge in njihovo učinkovito izvajanje. Ta politični pristop je razviden tudi iz tega, kako Komisija obravnava postopke za ugotavljanje kršitev. Komisija je v sporočilu „Pravo EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov“ opredelila pristop do strateške prioritizacije primerov ob skrbnem pretehtanju različnih javnih in zasebnih interesov.

Na podlagi navedenega se je Komisija danes odločila, da bo zaključila postopke za ugotavljanje kršitev na področju spletnih iger na srečo in obravnavo zadevnih pritožb zoper več držav članic.

Sodišče Evropske unije je večkrat priznalo pravice držav članic do omejitve iger na srečo, če je to potrebno za zaščito ciljev v javnem interesu, kot so varstvo mladoletnih oseb, boj proti zasvojenosti z igrami na srečo ter boj proti nepravilnostim in goljufijam. Komisija priznava širšo politično legitimnost ciljev v javnem interesu, ki si jih države članice prizadevajo doseči pri urejanju iger na srečo. Komisija priznava tudi prizadevanja držav članic, da bi posodobile pravni okvir za spletne igre na srečo, preusmerile povpraševanje državljanov po igrah na srečo z neregulirane ponudbe na pooblaščena in nadzorovana spletišča ter zagotovile, da bodo ponudniki iger na srečo plačevali davke. Ob upoštevanju tega si Komisija ne prizadeva, da bi svoje pristojnosti za sprožitev postopka za ugotavljanje kršitev uporabila za spodbujanje enotnega trga EU na področju spletnih iger na srečo.

Komisija bo še naprej podpirala države članice pri prizadevanjih za posodobitev nacionalnih pravnih okvirov za spletne igre na srečo in olajšanje sodelovanja med nacionalnimi regulatorji iger na srečo.

Ozadje

Komisija meni, da lahko nacionalna sodišča učinkoviteje obravnavajo pritožbe v sektorju iger na srečo, tudi glede na številne sodbe Sodišča EU, povezane z nacionalno zakonodajo na področju iger na srečo. Pritožnike se zato spodbuja k uporabi nacionalnih pravnih sredstev, kadar se v sektorju iger na srečo spopadajo s težavami, povezanimi s pravom EU.

Države članice so same odgovorne za način, na katerega organizirajo svoje storitve iger na srečo, vključno s stopnjo obdavčitve, pri čemer morajo spoštovati temeljne svoboščine, določene v Pogodbi o Evropski uniji. Sodišče Evropske unije je pomagalo razjasniti, katere omejitve načel enotnega trga so lahko upravičene ob upoštevanju ciljev javne politike, kot je varstvo potrošnikov in mladoletnikov na področju iger na srečo.

Komisija pomaga državam članicam pri prizadevanjih za boj proti nedovoljenim igram na srečo, zaščito ranljivih državljanov in preprečevanje drugih, z igrami na srečo povezanih nezakonitih dejavnosti. Komisija je na podlagi sporočila o spletnih igrah na srečo iz leta 2012 sprejela vrsto pobud, tudi na primer priporočila o varstvu potrošnikov in oglaševanju v sektorju spletnih iger na srečo, spodbudila okrepljeno upravno sodelovanje in ustanovila strokovno skupino o igrah na srečo, prek katere bi lahko regulatorji iger na srečo v EGP izmenjevali dobre prakse, olajševali upravno sodelovanje in krepili zaupanje. Poleg tega pravila EU na področjih, kot je boj proti pranju denarja, veljajo tudi za sektor iger na srečo.

Več informacij

– Ključne odločitve pri svežnju kršitev iz decembra 2017 so na voljo na povezavi MEMO/17/4767.

– Splošne informacije o postopku za ugotavljanje kršitev so na voljo na povezavi MEMO/12/12 (infograf).

– Informacije o postopku EU za ugotavljanje kršitev so na voljo na tej povezavi.

IP/17/5109

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar