Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia închide procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și plângerile din sectorul jocurilor de noroc

Bruxelles, 7 decembrie 2017

În concordanță cu angajamentul său politic de a aborda mai strategic asigurarea respectării legislației UE, Comisia Europeană a decis astăzi să închidă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și procedura de soluționare a plângerilor din domeniul jocurilor de noroc.

Încă de la începutul mandatului, Comisia Juncker a urmărit cu asiduitate concretizarea priorităților sale politice. Această abordare politică se reflectă și în modul în care Comisia a tratat cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” prezintă modul strategic în care Comisia stabilește ordinea de prioritate a cazurilor, cântărind cu atenție diversele interese publice și private aflate la mijloc.

În acest context, Comisia a decis astăzi să închidă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în domeniul jocurilor de noroc online și procedura de soluționare a plângerilor depuse în acest domeniu împotriva mai multor state membre.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut în repetate rânduri drepturile statelor membre de a restricționa serviciile de jocuri de noroc în cazurile în care este necesar pentru a proteja obiective de interes public, precum protecția minorilor, combaterea dependenței de jocurile de noroc și combaterea neregulilor și a fraudei. Comisia recunoaște legitimitatea politică mai amplă a obiectivelor de interes public pe care statele membre le urmăresc atunci când reglementează serviciile de jocuri de noroc. Comisia ia deopotrivă act de eforturile depuse de statele membre pentru a-și moderniza cadrele juridice aplicabile jocurilor de noroc online, pentru a canaliza cererea de jocuri de noroc a cetățenilor dinspre oferta nereglementată înspre site-urile internet autorizate și supravegheate, precum și pentru a se asigura că operatorii plătesc impozite. Având în vedere cele de mai sus, nu este o prioritate pentru Comisie să își utilizeze competențele în materie de încălcări în vederea promovării unei piețe unice a UE în domeniul serviciilor de jocuri de noroc online.

Comisia va continua să sprijine eforturile statele membre în ceea ce privește modernizarea cadrelor lor juridice naționale în domeniul jocurilor de noroc online și să faciliteze cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare a jocurilor de noroc.

Context

Comisia consideră că plângerile din sectorul jocurilor de noroc pot fi soluționate mai eficient de instanțele naționale ținând cont și de numeroasele hotărâri ale Curții de Justiție a UE cu privire la legislația națională aplicabilă jocurilor de noroc. Reclamanții sunt, așadar, încurajați să recurgă la căile de atac naționale atunci când se confruntă cu probleme legate de dreptul UE în sectorul jocurilor de noroc.

Statele membre dispun de autonomie în privința organizării serviciilor de jocuri de noroc, inclusiv în privința cotelor de impozitare, cu condiția respectării libertăților fundamentale prevăzute în tratat. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a oferit clarificări referitoare la restricțiile asupra principiilor pieței unice care pot fi justificate de obiective de politică publică, cum ar fi protecția consumatorilor și a minorilor în domeniul jocurilor de noroc.

Comisia sprijină statele membre în eforturile lor de a combate jocurile de noroc neautorizate, de a proteja cetățenii vulnerabili și de a preveni derularea altor activități ilegale legate de acest domeniu. În urma Comunicării referitoare la jocurile de noroc online publicate în 2012, Comisia a lansat o serie de inițiative, de exemplu recomandările privind protecția consumatorilor și publicitatea în sectorul jocurilor de noroc online, a încurajat intensificarea cooperării administrative și a creat un grup de experți în domeniul serviciilor de jocuri de noroc pentru ca autoritățile de reglementare a jocurilor de noroc din SEE să poată face schimb de bune practici, să faciliteze cooperarea administrativă și să sporească încrederea. În plus, sectorului jocurilor de noroc i se aplică normele UE din domenii precum combaterea spălării banilor.

Pentru mai multe informații

- despre principalele decizii cuprinse în pachetul din decembrie 2017 privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea în întregime MEMO/17/4767;

- despre procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în general, a se vedea MEMO/12/12(infografic);

- despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

IP/17/5109

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar