Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija zatvara postupke zbog povrede prava i pritužbe u sektoru igara na sreću

Bruxelles, 7. prosinca 2017.

U skladu sa svojom političkom predanošću strateškoj provedbi prava EU-a, Europska komisija danas je odlučila zaključiti postupke zbog povrede prava i obradu pritužbi u području igara na sreću.

Junckerova je Komisija od samog početka usmjerena na svoje političke prioritete i odlučno radi na njihovu ostvarivanju. Taj se politički pristup odražava i u načinu na koji Komisija obrađuje slučajeve povrede prava. U Komunikaciji „Pravo EU-a:boljom primjenom do boljih rezultata” utvrđuje se Komisijin pristup za strateško određivanje prioritetnih slučajeva, uz pažljivo odvagivanje različitih uključenih javnih i privatnih interesa.

S obzirom na to, Komisija je danas odlučila zaključiti postupke zbog povrede prava u području internetskih igara na sreću i obradu relevantnih pritužbi protiv nekoliko država članica.

Sud Europske unije u više je navrata priznao pravo država članica da prema potrebi ograniče usluge igara na sreću kako bi se zaštitili ciljevi od javnog interesa poput zaštite maloljetnika, borbe protiv ovisnosti o igrama na sreću i suzbijanja nepravilnosti i prijevara. Komisija priznaje širu političku legitimnost ciljeva od javnog interesa koje države članice žele postići reguliranjem usluga igara na sreću. Komisija uzima u obzir i nastojanja država članica da moderniziraju svoje pravne okvire za internetske igre na sreću, preusmjere potražnju građana za igrama na sreću s neregulirane ponude na internetske stranice koje su ovlaštene i koje se nadziru te da osiguraju da pružatelji tih usluga plaćaju porez. S obzirom na to, Komisiji nije prioritet da svoje ovlasti pokretanja postupaka zbog povrede prava upotrebljava za promicanje jedinstvenog tržišta EU-a u području usluga internetskih igara na sreću.

Komisija će i dalje podupirati države članice u njihovim nastojanjima da moderniziraju svoje nacionalne pravne okvire za internetske igre na sreću te olakšaju suradnju među nacionalnim regulatorima igara na sreću.

Kontekst

S obzirom na brojne presude Suda EU-a o nacionalnom zakonodavstvu o igrama na sreću, Komisija smatra da se pritužbe iz sektora igara na sreću učinkovitije mogu rješavati na nacionalnim sudovima. Podnositelje pritužbi stoga se potiče da iskoriste nacionalne pravne lijekove kad se susretnu s problemima s pravom EU-a u području igara na sreću.

Države članice samostalno organiziraju svoje usluge igara na sreću, uključujući razinu oporezivanja, uz uvjet da se poštuju temeljne slobode iz Ugovora. Sud Europske unije pomogao je pojasniti koja ograničenja načela jedinstvenog tržišta mogu biti opravdana s obzirom na javnopolitičke ciljeve kao što su zaštita potrošača i maloljetnika u području igara na sreću.

Komisija pomaže državama članicama u njihovim nastojanjima da suzbiju neovlaštene igre na sreću, zaštite ranjive građane i spriječe povezane nezakonite aktivnosti. Nakon Komunikacije iz 2012. o internetskim igrama na sreću Komisija je pokrenula niz inicijativa, uključujući, primjerice, preporuke za zaštitu potrošača i oglašavanje u sektoru internetskih igara na sreću, poticala je pojačanu administrativnu suradnju te je uspostavila stručnu skupinu za usluge igara na sreću u kojoj se regulatorima igara na sreću u zemljama EGP-a omogućava razmjena dobre prakse, olakšava se administrativna suradnja te se povećava razina povjerenja. Nadalje, pravila EU-a u područjima kao što su suzbijanje pranja novca primjenjuju se i na sektor igara na sreću.

Dodatne informacije

– Za ključne odluke iz paketa o povredama prava iz prosinca 2017. vidjeti cijeli dokument MEMO/17/4767.

– Za informacije o općem postupku zbog povrede vidjeti dokument MEMO/12/12 (infografika)

Postupci zbog povrede prava EU-a

IP/17/5109

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar