Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT FI EL ET PL BG RO

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen ger nytt stöd till EU-regioner som samarbetar om högteknologiska projekt

Bryssel den 7 december 2017

Idag tillkännager kommissionen vilka interregionala partnerskap som kommer att få anpassat stöd inom ramen för ett nytt EU-finansierat pilotprojekt för innovativa projekt.

Pilotprojektet ska hjälpa regionerna att expandera sina projekt inom prioriterade områden, t.ex. stordata, bioekonomi, resurseffektivitet, avancerade tillverkningsprocesser och it-säkerhet.

– Regioner med matchande nischområden kan lägga fram sina projekt vid ett stort, gemensamt bord.Med rätt stöd från EU kommer deras idéer att utvecklas till innovativa produkter. Det är där vi kommer att hitta morgondagens mest lysande produkter i EU, säger kommissionären för regionalpolitik Corina Crețu.

Efter kommissionens uppmaning att lämna in intresseanmälningar i september 2017 har åtta interregionala partnerskap valts ut, med en eller flera regioner som leder och samordnar projekten.

  • Ett partnerskap mellan 8 regioner som leds av Noord-Brabant (Nederländerna), Flandern (Belgien) och Norra Portugal ska utveckla gemensamma projekt för 3D-utskrifter.
  • En grupp med 9 regioner som leds av Flandern (Belgien) kommer att samarbeta inom bioekonomisektorn.
  • Bretagne (Frankrike) ska tillsammans med 3 regioner och Estland fokusera på it-säkerhet.
  • Lombardiet (Italien) och 7 andra regioner har valt cirkulär ekonomi, och mer specifikt materialåtervinning och återtillverkning, som sin specialitet.
  • Toscana (Italien), 21 andra regioner och Estland ska tillsammans utveckla nya lösningar inom högteknologiskt jordbruk.
  • Skottland (Storbritannien) och Baskien (Spanien) samordnar en grupp med 16 regioner för gemensamma projekt inom marin förnybar energi.Den norska regionen Sogn og Fjordane är också associerad till denna grupp.
  • Andalusien (Spanien) har tillsammans med 5 andra regioner prioriterat hållbara byggnader.
  • Andalusien (Spanien) och Emilia-Romagna (Italien) leder en grupp med 9 regioner som ska ta fram innovativa projekt inom områdena spårbarhet och stordata inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Partnerskapen kommer att stöttas av kommissionens särskilda grupper med experter från flera olika tematiska avdelningar. Experterna kommer till exempel att ge råd om hur man bäst kombinerar olika EU-medel för att finansiera sina projekt.

Utöver detta handfasta stöd från kommissionen kan vart och ett av partnerskapen få extern rådgivning för upp till 200 000 euro för att expandera och kommersialisera sin verksamhet. Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Vad händer nu?

Arbetet med partnerskapen kommer att börja i januari 2018 och fortsätta fram till 2019.

Pilotprojektet prövar nya vägar för samarbete mellan regionerna och kommer att ge kommissionen underlag till diskussionerna om smart specialisering efter 2020.

Bakgrund

Regionerna i Europa måste bli mer konkurrenskraftiga och anpassningsbara för att klara de stora förändringar som globaliseringen för med sig. Genom att arbeta tillsammans kan de klättra uppåt i värdekedjan.

EU har bidragit till att frigöra regionernas tillväxtpotential genom att hjälpa dem att investera i sina konkurrenskraftiga nischområden (s.k. smart specialisering).

Hittills har det antagits 120 regionala strategier för smart specialisering som ska genomföras med hjälp av 40 miljarder euro från Sammanhållningsfonden.

Pilotprojektet med interregionala partnerskap är en av de nya insatser som presenterades av kommissionen i juli 2017. Syftet är att ta smart specialisering ytterligare ett steg framåt och främja ökad innovation i EU:s regioner så att de kan hävda sig i en globaliserad ekonomi.

Läs mer:

Faktablad – pilotprojekt för smart specialisering: interregionala partnerskap för innovativa projekt

Faktablad – vad är smart specialisering?

Meddelande från juli 2017 – Ökad innovation i EU:s regioner

Faktablad från juli 2017 – Framtida utmaningar: få fart på innovationsdriven tillväxt i EU:s regioner

 

 

 

IP/17/5108

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar