Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL ET PL BG RO

Europese Commissie - Persbericht

Commissie geeft nieuwe steun aan EU-regio's die samenwerken aan hoogtechnologische projecten

Brussel, 7 december 2017

Vandaag kondigt de Commissie aan welke interregionale partnerschappen steun op maat zullen krijgen in het kader van een nieuw door de EU gefinancierd proefproject voor innovatieve projecten.

Dit proefproject is erop gericht deze partnerschappen te helpen bij de uitbreiding van hun projecten in prioritaire sectoren zoals big data, bio-economie, hulpbronnenefficiëntie, geavanceerde fabricage of cyberbeveiliging.

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, zei hierover: "Regio's met vergelijkbare concurrentietroeven zullen hun projecten samen ter tafel kunnen leggen. Met de juiste steun van de EU zullen hun goede ideeën uitgroeien tot innovatieve producten, waaronder de Europese innovatiekampioenen van morgen."

In september 2017 lanceerde de Commissie een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Daaruit zijn acht interregionale partnerschappen geselecteerd, elk onder leiding van een of meerdere coördinerende regio's:

  • Een partnerschap van acht regio's onder leiding van Noord-Brabant (NL), Vlaanderen (BE) en Norte (PT) zal gezamenlijke projecten ontwikkelen op het gebied van 3D-printen;
  • Een groep van negen regio's onder leiding van Vlaanderen (BE) zal samenwerken in de bio-economische sector;
  • Bretagne (FR) zal samen met drie regio's en Estland werken aan cyberbeveiliging;
  • Lombardije (IT) en zeven andere regio's hebben als specialiteit de circulaire economie gekozen, en meer specifiek demontage en herfabricage;
  • Toscane (IT), 21 andere regio's en Estland zullen samen inspanningen leveren om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de hoogtechnologische landbouw;
  • Schotland (VK) en Baskenland (ES) coördineren een groep van 16 regio's voor gezamenlijke projecten op het vlak van mariene hernieuwbare energie;Ook de Noorse regio Sogn og Fjordane werkt hieraan mee.
  • Andalusië (ES) en vijf andere regio's hebben duurzame gebouwen als thematische prioriteit gekozen;
  • Andalusië (ES) en Emilia-Romagna (IT) nemen de leiding op zich van een groep van negen regio's die innovatieve projecten op het vlak van traceerbaarheid en big data in de agrovoedingssector zal opstarten.

Deze partnerschappen krijgen steun van speciaal binnen de Commissie opgezette teams van deskundigen uit verscheidene thema-afdelingen. De deskundigen zullen bijvoorbeeld advies verstrekken over de manier waarop EU-fondsen kunnen worden gebundeld om projecten te financieren.

Elk partnerschap kan van deze praktische hulp van de Commissie profiteren, maar ook van extern advies ter waarde van maximaal 200 000 euro voor uitbreiding en commercialisering. Het geld komt uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

Volgende stappen

Van januari 2018 tot en met 2019 zal met de partnerschappen worden gewerkt.

In dit proefproject zal een nieuwe aanpak van interregionale samenwerking worden getest. De informatie van het project zal bijdragen aan het denkproces van de Europese Commissie over slimme specialisatie na 2020.

Achtergrond

Om een antwoord te bieden op grote veranderingen door de globalisering moeten de regio's van Europa concurrerender en veerkrachtiger worden. Door samen te werken, kunnen zij zichzelf in de waardeketen opwerken.

De EU heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aanboren van het groeipotentieel van de EU-regio's door hen te helpen investeren in de gebieden waarin zij een concurrentievoordeel hebben ("slimme specialisatie").

Tot op vandaag zijn 120 regionale strategieën voor slimme specialisatie aangenomen. De uitvoering ervan wordt met 40 miljard euro uit fondsen voor het cohesiebeleid ondersteund.

Dit interregionale proefproject voor partnerschappen maakt deel uit van een nieuwe reeks maatregelen die de Commissie heeft gepresenteerd in juli 2017 om slimme specialisatie naar een hoger niveau te tillen en innovatie in de EU-regio's te bevorderen, zodat zij zich staande kunnen houden in een geglobaliseerde economie.

Meer informatie:

Informatieblad - Proefprojecten voor slimme specialisatie: interregionale partnerschappen voor innovatieprojecten

Informatieblad - Wat is slimme specialisatie?

Mededeling van juli 2017 – Versterking van innovatie in de regio's van Europa

Juli 2017 Informatieblad – Uitdagingen voor de toekomst: de bevordering van innovatieve groei in de regio's van de EU

 

 

 

IP/17/5108

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar