Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV PT EL ET PL BG RO

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta uudenlaista tukea EU:n alueiden yhteistyölle huipputekniikan hankkeissa

Bryssel 7. joulukuuta 2017

Komissio julkistaa tänään, mitkä alueiden väliset kumppanuudet on valittu räätälöidyn tuen saajiksi uudessa EU:n rahoittamassa innovatiivisia hankkeita koskevassa pilottihankkeessa.

Pilottihankkeella on tarkoitus auttaa näitä kumppanuuksia laajentamaan ensisijaisilla aloilla toteutettavia hankkeitaan. Tällaisia aloja ovat muassa massadata, biotalous, resurssitehokkuus, verkotettu liikenne, terveydenhuolto, aktiivinen ikääntyminen ja kyberturvallisuus.

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Crețu totesi: ”Kilpailukykyvahvuuksiltaan toisiaan täydentävät alueet voivat yhdistää hankkeensa yhteiseksi suureksi hankkeeksi. Kun ne saavat EU:lta sopivaa tukea, niiden hyvät ideat voivat johtaa innovatiivisiin tuotteisiin, joiden joukossa on tulevia eurooppalaisen innovoinnin tähtiä.”

Komission syyskuussa 2017 käynnistämän hakumenettelyn perusteella rahoitettaviksi on valittu kahdeksan alueiden välistä kumppanuutta, joita johtaa yksi koordinoiva alue:

  • kahdeksan aluetta kattava kumppanuus, jota johtavat Alankomaiden Noord-Brabant, Belgian Flanderi ja Portugalin Norte, aikoo kehittää yhteisiä hankkeita 3D-tulostuksen alalla;
  • Belgian Flanderin johtama yhdeksän alueen ryhmä aikoo tehdä yhteistyötä biotalouden alalla;
  • Bretagnen alue Ranskassa ja kolme muuta aluetta sekä Viro aikovat keskittyä kyberturvallisuuteen;
  • Italian Lombardia ja seitsemän muuta aluetta ovat valinneet kiertotalouden ja erityisesti tavaroiden purkamisen ja uudelleenvalmistuksen yhteistyöalakseen;
  • Italian Toscana, 21 muuta aluetta ja Viro pyrkivät yhdessä kehittämään uusia ratkaisuja korkean teknologian maanviljelyyn;
  • Yhdistyneen kuningaskunnan Skotlanti ja Espanjan Baskimaa koordinoivat 16 alueen ryhmää, joka toteuttaa yhteisiä hankkeita merten uusiutuvan energian alalla.Siihen osallistuu myös Sogn og Fjordane Norjasta;
  • Espanjan Andalusia ja viisi muuta aluetta ovat määritelleet yhteistyöalakseen kestävän rakentamisen;
  • Andalusia ja Italian Emilia-Romagna johtavat yhdeksän alueen ryhmää, joka kehittelee innovatiivisia elintarviketeollisuuteen liittyviä hankkeita jäljitettävyyden ja massadatan aloilla.

Nämä kumppanuudet saavat tukea useiden eri alojen yksiköiden asiantuntijoista koostuvilta komission erityisryhmiltä. Asiantuntijat antavat esimerkiksi neuvoja siitä, miten EU:n varoja on järkevintä yhdistää hankkeiden rahoittamiseksi.

Tämän komission antaman käytännön tuen lisäksi jokainen kumppanuus voi hyödyntää ulkopuolista neuvontapalvelua 200 000 euron arvosta toimintansa laajentamiseen ja kaupallistamiseen. Varat saadaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Seuraavat vaiheet

Kumppanuudet aloittavat toiminnan tammikuussa 2018, ja se jatkuu vuoteen 2019.

Tällä pilottihankkeella testataan uusia lähestymistapoja alueiden väliseen yhteistyöhön. Lisäksi se antaa Euroopan komissiolle kokemusperäistä tietoa, josta on hyötyä älykkään erikoistumisen pohdinnoissa vuoden 2020 jälkeistä aikaa silmällä pitäen.

Tausta

Euroopan alueiden on parannettava kilpailukykyään ja selviytymiskykyään globalisaation aiheuttamissa suurissa muutoksissa. Tekemällä yhteistyötä keskenään ne voivat siirtyä arvoketjussa ylöspäin.

EU:lla on ollut keskeinen rooli EU:n alueiden kasvupotentiaalin vapauttamisessa, sillä se on auttanut niitä investoimaan niihin erityisaloihin, joilla niillä on kilpailukykyvahvuuksia (ns. ”älykäs erikoistuminen”).

Tähän mennessä on hyväksytty 120 alueellista älykkään erikoistumisen strategiaa. Niiden täytäntöönpanoa tuetaan koheesiopolitiikan varoista 40 miljardilla eurolla.

Tämä alueiden välinen pilottihanke kuuluu komission heinäkuussa 2017 esittelemiin uusiin toimiin, joilla edistetään älykästä erikoistumista ja innovointia EU:n alueilla, jotta ne voivat pitää puolensa globaalistuneessa taloudessa.

Lisätietoja:

Tietosivu – Älykkään erikoistumisen pilottitoimet: alueiden välisten kumppanuuksien innovatiiviset hankkeet

Tietosivu – Mitä tarkoittaa älykäs erikoistuminen?

Heinäkuussa 2017 annettu tiedonanto – Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla

Heinäkuussa 2017 annettu taustatiedote – Tulevat haasteet: innovointiin perustuvan kasvun tukeminen EU:n alueilla

 

 

 

IP/17/5108

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar