Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV PT FI EL PL BG RO

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjoni uus toetus ELi piirkondadele, kes teevad koostööd kõrgtehnoloogiliste projektide valdkonnas

Brüssel, 7. detsember 2017

Täna tegi komisjon teatavaks, millistele piirkondadevahelistele partnerlusprojektidele otsustati anda just neile sobivat toetust innovatsiooniprojektide toetamiseks ette nähtud ELi rahastatava uue katsemeetme raames.

Selle katsemeetme eesmärk on aidata nende partnerlusprojektide raames laiendada sellistes valdkondades nagu suurandmed, biomajandus, ressursitõhusus, kõrgtehnoloogiline tootmine ja küberturvalisus rakendatavaid projekte.

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Crețu märkis: „Sarnaste konkurentsieelistega piirkonnad saavad esitada oma projektid ühise suure projekti raames. Tänu ELi antavale sobivale toetusele muudetakse head ideed headeks toodeteks, mille hulgas on ka Euroopa tulevased innovaatilised lahendused.“

Komisjon avaldas 2017. aasta septembri lõpus projektikonkursi kutse, mille alusel valiti välja kaheksa piirkondadevahelist partnerlusprojekti, mille tööd kooskõlastab vähemalt üks piirkond:

  • kaheksat piirkonda hõlmav partnerlusprojekt, mida juhivad Noord-Brabanti (Madalmaad), Flandria (Belgia) ja Norte (Portugal) piirkonnad, arendab ühiselt projekte 3D-printimise valdkonnas;
  • üheksast piirkonnast koosnev rühm teeb Flandria (Belgia) piirkonna juhtimisel koostööd biomajanduse valdkonnas;
  • Bretagne'i piirkond koos kolme piirkonna ja Eestiga keskendub küberturvalisusele;
  • Lombardia (Itaalia) piirkond koos seitsme piirkonnaga keskendub ringmajandusele, konkreetsemalt toodete kasutusest kõrvaldamisele ja uuesti tootmisele;
  • Toscana (Itaalia) piirkond koos 21 piirkonna ja Eestiga arendab uusi lahendusi kõrgtehnoloogilise põllumajanduse valdkonnas;
  • Šotimaa (Ühendkuningriik) ja País Vasco (Hispaania) piirkond juhivad 16 piirkonnast koosneva rühma ühiseid projekte mere taastuvenergia valdkonnas.Liitunud on ka Sogn og Fjordane (Norra) piirkond.
  • Andaluusia (Hispaania) piirkond koos viie piirkonnaga on valinud oma temaatiliseks prioriteediks säästlikud hooned;
  • Andaluusia (Hispaania) ja Emilia Romagna (Itaalia) juhivad ka üheksast piirkonnast koosnevat rühma, kes koostab innovaatilisi projekte, milles keskendutakse jälgitavusele ja suurandmetele põllumajandusliku toidutööstuse valdkonnas.

Need partnerlusprojektid saavad abi komisjoni loodud erimeeskondadelt, kuhu kuuluvad mitmesuguste valdkondade eksperdid. Eksperdid annavad näiteks nõu selle kohta, kuidas ELi rahalisi vahendeid projektide rahastamiseks kõige paremini kombineerida.

Lisaks sellisele komisjonipoolsele praktilisele abile saab iga partnerlusprojekt kasutada välist nõustamisteenust kuni 200 000 euro ulatuses, mis on ette nähtud tegevuse laiendamiseks ja turustamiseks. Raha saadakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).

Edasine tegevus

Partnerlusprojektidega hakatakse tööle 2018. aasta jaanuaris ja need kestavad 2019. aastani.

Selle katsemeetmega katsetatakse piirkondadevahelise koostöö uut lähenemisviisi ja see annab Euroopa Komisjonile tõendusmaterjali, mida saab kasutada 2020. aasta järgset arukat spetsialiseerumist käsitlevate arutelude käigus.

Taust

Euroopa piirkonnad peavad muutuma konkurentsivõimelisemaks ja üleilmastumise oluliste mõjude suhtes vastupidavamaks. Koos töötades saavad piirkonnad väärtusahelas kõrgemale liikuda.

ELil on olnud keskne roll ELi piirkondade kasvupotentsiaali soodustamisel, aidates neil investeerida konkurentsieelist pakkuvatesse nišivaldkondadesse (nn arukas spetsialiseerumine).

Seni on vastu võetud 120 piirkondlikku aruka spetsialiseerumise strateegiat. Nende rakendamist toetatakse ühtekuuluvuspoliitika vahenditest 40 miljardi euroga.

See piirkondadevaheline katsemeede on osa uuest meetmepaketist, mille komisjon esitas 2017. aasta juulis, et arendada arukat spetsialiseerumist veelgi ja edendada innovatsiooni ELi piirkondades eesmärgiga muuta nad konkurentsivõimeliseks ülemaailmses majanduses.

Lisateave:

Teabeleht – Aruka spetsialiseerumise katsemeetmed: innovaatilistele projektidele keskenduvad piirkondadevahelised partnerlusprojektid

Teabeleht – Mis on arukas spetsialiseerumine?

2017. aasta juuli teatis – Innovatsiooni edendamine Euroopa piirkondades

2017. aasta juuli teabekiri – Eesseisvad lahendamata küsimused: innovatsioonipõhise majanduskasvu edendamine ELi piirkondades

 

 

 

IP/17/5108

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar