Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV PT FI EL ET PL BG RO

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen yder ny støtte til EU-regioner, der samarbejder om højteknologiske projekter

Bruxelles, den 7. december 2017

Kommissionen meddeler i dag, hvilke tværregionale partnerskaber der vil modtage skræddersyet støtte under et nyt EU-finansieret pilotprojekt for innovationsprojekter.

Formålet med dette pilotprojekt er at hjælpe disse partnerskaber med at videreudvikle deres projekter i prioriterede sektorer, som f.eks. big data, bioøkonomi, ressourceeffektivitet, avanceret produktion eller cybersikkerhed.

Kommissær for regionalpolitik Corina Creţu udtalte: "Regioner med matchende konkurrencemæssige styrker kan bringe deres projekter til et fælles forum. Med den rette støtte fra EU vil gode idéer blive til innovative produkter, og det er blandt disse vi finder morgendagens europæiske innovationsstjerner."

Kommissionen lancerede i september 2017 en anmodning, og derefter er 8 tværregionale partnerskaber blevet udvalgt med en eller flere regioner i spidsen:

  • Et partnerskab bestående af 8 regioner med Noord-Brabant (NL), Flandern (BE) og Norte (PT) i spidsen vil udvikle fælles projekter inden for 3D-printning.
  • En gruppe på 9 regioner med Flandern (BE) i spidsen vil samarbejde inden for bioøkonomisektoren.
  • Bretagne (FR) vil sammen med 3 regioner og Estland fokusere på cybersikkerhed.
  • Lombardiet (IT) og 7 andre regioner har valgt cirkulær økonomi, nærmere bestemt "de-manufacturing" og genfremstilling, som deres speciale.
  • Toscana (IT), 21 andre regioner og Estland vil samarbejde om at udvikle nye løsninger inden for højteknologisk landbrug.
  • Scotland (UK) og País Vasco (ES) koordinerer en gruppe på 16 regioner for fælles projekter inden for vedvarende havenergi.Den norske region Sogn og Fjordane er også tilknyttet.
  • Andalusien (ES) har sammen med 5 andre regioner valgt at fokusere på bæredygtige bygninger.
  • Andalusien (ES) og Emilia-Romagna (IT) står i spidsen for en gruppe på 9 regioner, som arbejder på innovative projekter inden for sporbarhed og big data vedrørende fødevarer.

Disse partnerskaber vil få støtte fra Kommissionens særlige teams med eksperter fra forskellige tematiske afdelinger. Eksperterne vil f.eks. rådgive om, hvordan man bedst kombinerer EU-midler til finansiering af projekter.

Ud over denne praktiske støtte fra Kommissionen kan hvert partnerskab få ekstern rådgivning til et beløb på op til 200 000 EUR til ekspansions- og markedsføringsaktiviteter. Pengene kommer fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Næste skridt

Arbejdet med partnerskaberne begynder i januar 2018 og løber til 2019.

Med dette pilotprojekt testes nye tilgange til tværregionalt samarbejde, og Europa-Kommissionen får fakta til brug i overvejelserne om intelligent specialisering efter 2020.

Baggrund

Europas regioner skal være mere konkurrencedygtige og robuste for at kunne imødegå de store udfordringer, som globaliseringen fører med sig. Ved at samarbejde kan de flytte sig selv højere op i værdikæden.

EU har spillet en afgørende rolle i frigørelsen af EU-regionernes vækstpotentiale ved at hjælpe dem med at investere i deres særligt konkurrencedygtige nicheområder (den såkaldte "intelligente specialisering").

Til dato er 120 regionale intelligente specialiseringsstrategier blevet vedtaget. Gennemførelsen af disse støttes med 40 mia. EUR af samhørighedspolitikkens midler.

Disse tværregionale partnerskaber er en del af en række nye initiativer, som Kommissionen præsenterede i juli 2017 for at tage intelligent specialisering et skridt videre og fremme innovation i EU's regioner, så de kan klare sig i en globaliseret økonomi.

Yderligere oplysninger:

Faktablad - Intelligent pilotprojekt: Tværregionale partnerskaber for innovative projekter

Faktablad – Hvad er intelligent specialisering?

Meddelelse fra juli 2017 – Styrkelse af innovationen i EU's regioner

Juli 2017 MEMO – Fremtidens udfordringer: Styrkelse af innovationsdreven vækst i EU's regioner

 

 

 

IP/17/5108

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar