Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET PL RO

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предоставя нова помощ за регионите на ЕС, които работят заедно по проекти в областта на високите технологии

Брюксел, 7 декември 2017 r.

Днес Комисията ще обяви междурегионалните партньорства, които ще получат целева помощ в рамките на нов пилотен проект, финансиран от ЕС, за подпомагане на подходящи за банково финансиране проекти в областта на иновациите.

Целта на пилотния проект е да се помогне на тези партньорства да разгърнат проектите си в приоритетни сектори като технологията на големите информационни масиви, биоикономиката, ефективното използване на ресурсите, технологиите на усъвършенствано производство или киберсигурността.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Региони със сходни конкурентни предимства ще могат да реализират своите проекти като част от широкомащабни бизнес начинания. С подходящата подкрепа от ЕС техните добри идеи ще се превърнат в добри продукти, сред които ще откриете бъдещите звезди на европейските иновации.“

От всички кандидатури, получени в отговор на отправената през септември 2017 г. покана за изразяване на интерес, бяха избрани осем междурегионални партньорства с по един водещ регион, който има координиращи функции:

  • партньорство, включващо 8 региона и ръководено от регионите Северен Брабант (Нидерландия), Фландрия (Белгия) и Норте (Португалия), ще разработи съвместни проекти в областта на триизмерния печат;
  • група от 9 региона, ръководена от белгийския регион Фландрия, ще работи заедно в сектора на биоикономиката;
  • регионът Бретан (Франция) заедно с 3 региона и Естония ще съсредоточат усилията си върху киберсигурността;
  • италианският регион Ломбардия и 7 други региона избраха да работят в областта на кръговата икономика, и по-конкретно да се концентрират върху извеждането и повторното включване в производството;
  • италианският регион Тоскана, 21 други региона и Естония ще насочат общите си усилия за разработване на нови решения в областта на високотехнологичното земеделие;
  • Шотландия (Великобритания) и Баската автономна област (Испания) координират група от 16 региона по общи проекти в областта на енергията от морски възобновяеми източници;Норвежкият регион Согн-ог-Фъюране също е участва в проекта.
  • испанският регион Андалусия и 5 други региона са избрали устойчивите сгради за свой тематичен приоритет;
  • регионите Андалусия (Испания) и Емилия Романа (Италия) ръководят група от 9 региона, които ще излязат с иновативни проекти, свързани с технологията на проследяването и големите информационни масиви в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Тези партньорства ще се възползват от подкрепата на специални екипи в рамките на Комисията с участието на експерти от няколко тематични управления. Експертите ще предоставят съвети за това как например най-добре да се комбинират средства от ЕС за финансиране на проекти.

В допълнение към тази практическа подкрепа от Комисията всяко партньорство може да се възползва от външна консултантска услуга на стойност до 200,000 евро за разширяване на дейността и за предлагане на продуктите на пазара. Средствата са осигурени по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Следващи стъпки

Работата с партньорствата ще започне през януари 2018 г. и ще продължи до 2019 г.

Чрез този пилотен проект ще се изпробват нови подходи за междурегионално сътрудничество и Европейската комисия ще натрупа опит, който ще бъде взет предвид в плановете за интелигентната специализация след 2020 г.

История на досието

Регионите на Европа трябва да станат по-конкурентоспособни и устойчиви в контекста на сериозните промени, породени от глобализацията. Като работят заедно, те имат възможността да извървят пътя от местните до световните пазари.

ЕС има ключова роля в разгръщането на потенциала за растеж на регионите на ЕС, като им помага да развиват областите, в които имат конкурентно предимство (т.нар. „интелигентна специализация“).

До сега са приети 120 регионални стратегии за интелигентна специализация. Тяхното изпълнение е подкрепено с 40 млрд. евро от фондовете в рамките на политиката на сближаване.

Пилотните междурегионални партньорства са част от новия пакет от мерки, представен от Комисията през юли 2017 г., с цел да се даде тласък на интелигентната специализация и да се насърчат иновациите в регионите на ЕС, така че те да могат заздравят позициите си в условията на глобализацията.

За повече информация:

Информационен документ — Интелигентен пилотен проект: междурегионални партньорства за новаторски проекти

Информационен документ — какво означава интелигентна специализация?

Съобщение от м. юли 2017 г. — Засилване на иновациите в европейските региони

Юли 2017 г. Информационна бележка — Бъдещи предизвикателства: стимулиране на воден от иновациите растеж в регионите в ЕС

 

 

 

IP/17/5108

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar