Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Lyon i Frankrike utses till EU:s mest tillgängliga stad 2018

Bryssel den 5 december 2017

I samband med den europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning tillkännager kommissionen i dag att 2018 års Access City-pris går till Lyon. Staden belönas för sin inkluderande och allmänna tillgänglighet.

– Kommissionen vill sätta människorna i första rummet och social delaktighet står högt upp på den politiska dagordningen, säger Marianne Thyssen, kommissionär för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden. Med proklameringen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter den 17 november enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen om att sträva efter ett socialt inkluderande Europa. Vi måste därför se till att våra städer och samhällen blir mer tillgängliga för personer med olika funktionsvariationer. Jag vill tacka Lyon och alla andra städer som deltagit i tävlingen för deras arbete med att förverkliga målen. Jag hoppas att de kan bli en inspirationskälla, inte bara för andra städer utan också för regionala och nationella myndigheter.

Lyons offentliga bussar är tillgängliga till 100 procent och biblioteken har fått läsapparater, ljudbokläsare och förstoringsskärmar så att alla kan ta del av kulturen. Staden har också utvecklat digitala verktyg för personer med funktionsnedsättning, och 7,8 procent av de offentliganställda en funktionsnedsättning. Det är betydligt fler än den lagstadgade minimikvot på 6 procent som krävs enligt den franska lagstiftningen.

Andra och tredje pris går till Ljubljana i Slovenien och Luxemburg. Ljubljana har integrerat tillgänglighet i sin övergripande politik och tillsatt en särskild rådgivande kommitté med äldre och funktionsnedsatta personer så att de kan delta i stadens beslutsfattande. Luxemburg har satsat på att öka medvetenheten bland invånarna för att undvika stigmatisering på grund av funktionsnedsättning och bygga en verkligt inkluderande stad där alla känner sig bekväma.

Slutligen fick Viborg i Danmark ett hedersomnämnande för hur man har lyckats förena sitt historiska arv och backiga landskap med en tillgänglig infrastruktur.

Bakgrund

Access City-priset delas ut av kommissionen och Europeiska handikappforumet och ingår i EU:s handikappstrategi för att skapa ett Europa fritt från hinder för funktionsnedsatta. Priset vill lyfta fram städer som är ledstjärnor när det gäller att övervinna hinder. Förstapriset går till en stad som på ett tydligt och varaktigt sätt har förbättrat tillgängligheten i grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på fortsatta förbättringar. Syftet är att inspirera andra städer med liknande utmaningar och främja bästa praxis i hela EU.

Tävlingen vänder sig till städer med fler än 50 000 invånare. Städerna förväntas ta ett helhetsgrepp på tillgänglighet inom fyra viktiga områden: bebyggelse och offentliga miljöer, transporter och transportinfrastrukturer, information, kommunikation och ny teknik samt offentliga anläggningar och tjänster.

Priset delas ut under den europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning – en årlig konferens som samlar omkring 400 deltagare från hela Europa.

EU:s tillgänglighetspolitik

EU:s handikappstrategi för 2010–2020 har som mål att skapa ett tillgängligare EU för personer med funktionsnedsättning. Strategin sätter ramarna för EU:s insatser när det gäller funktionshinder och tillgänglighet och kompletterar och stöder medlemsländernas egna åtgärder. EU-lagstiftningen omfattar särskilda tillgänglighetsbestämmelser för transporter och elektronisk kommunikation. Kommissionens förslag till tillgänglighetslag ska göra produkter och tjänster mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Europaparlamentet antog i september ett betänkande om tillgänglighetslagen, och den 7 december ska rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) rösta om en allmän riktlinje.

EU använder också forskningsstöd och standardisering för att öka tillgängligheten när det gäller bebyggelser, it-tjänster, transporter och andra områden och för att främja en EU-marknad för tillgängliga produkter och tjänster.

Tidigare vinnare: 2011: Avila (Spanien), 2012: Salzburg (Österrike), 2013: Berlin (Tyskland), 2014: Göteborg (Sverige), 2015: Borås (Sverige), 2016: Milano (Italien) och 2017: Chester (Storbritannien).

Mer information:

En tillgänglig version av pressmeddelandet finns som pdf och Word.

Access city-priset 2018

Europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning 2017

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

 

IP/17/5069

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar