Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nagrada za invalidom prijazno mesto 2018 francoskemu mestu Lyon, ki je dostopnost postavilo v središče mestnega življenja

Bruselj, 5. decembra 2017

Evropska komisija je danes ob evropskem dnevu invalidov razglasila, da nagrado za invalidom prijazno mesto prejme Lyon v Franciji. Mesto je bilo nagrajeno za vključujočo in univerzalno dostopnost.

Komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je ob izročitvi nagrade povedala: „Ta Komisija postavlja ljudi na prvo mesto in socialna vključenost je glavna prednostna naloga njenega političnega dnevnega reda. Evropski parlament, Svet in Evropska komisija so se 17. novembra z vzpostavitvijo evropskega stebra socialnih pravic strinjali, da je prihodnost v socialni in vključujoči Evropi. Večja dostopnost naših mest in družb za invalide je torej nujno potrebna. Zahvaljujem se Lyonu in drugim mestom, ki so sodelovali na tem natečaju, za njihova prizadevanja. Upam, da bodo dosežki teh mest lahko navdih za številna druga mesta ter tudi vse regionalne in nacionalne organe.“

Javni avtobusni prevoz v Lyonu je v celoti dostopen invalidom. Prav tako je vsem dostopna kultura, saj je v knjigarnah na voljo dostopna oprema, kot so naprave za branje, bralniki zvočnih knjig in povečevalni zasloni. Mesto je razvilo tudi digitalna orodja za invalide, na trg dela pa je vključenih 7,8 % javnih uslužbencev, ki so invalidi. To je precej več od 6-odstotne kvote, ki jo določa francoska zakonodaja.

Evropska komisija je drugo nagrado podelila mestu Ljubljana v Sloveniji, tretjo pa Luxembourgu v Luksemburgu. Ljubljana je dostopnost vključila v svojo splošno politiko in imenovala poseben svetovalni odbor, katerega člani so starejši in invalidi, ki so tako neposredno vključeni v oblikovanje mestne politike. Mesto Luxembourg pa si močno prizadeva za večjo ozaveščenost državljanov, da bi se izognili stigmatizaciji invalidnosti in ustvarili vključujoče mesto, v katerem se vsak dobro počuti.

Mesto Viborg na Danskem je bilo nagrajeno s posebno omembo, ker je povezalo svojo zgodovinsko dediščino in hribovit relief z dostopno infrastrukturo.

Ozadje

Nagrada za invalidom prijazno mesto, ki jo podeljuje Komisija skupaj z Evropskim invalidskim forumom, je ena od dejavnosti, predvidenih v evropski strategiji o invalidnosti za obdobje 2010–2020, katere namen je ustvariti Evropo brez ovir za invalide. Z njo se priznanje podeli mestom, ki so vodilna pri odpravljanju ovir v Evropi. Nagrado prejme mesto, ki je občutno in trajnostno izboljšalo dostop do temeljnih vidikov mestnega življenja ter predstavilo konkretne načrte za nadaljnje izboljšave. Nagrada naj bi bila navdih za druga mesta, ki se morda soočajo s podobnimi izzivi, in spodbuda za dobre prakse povsod po Evropi.

Nagrada za invalidom prijazno mesto se podeljuje evropskim mestom z več kot 50 000 prebivalci. Mesta naj bi celostno pristopala k dostopnosti na štirih ključnih področjih: grajeno okolje in javni prostori, promet in z njim povezana infrastruktura, informacijski in komunikacijski sistemi, vključno z novimi tehnologijami (IKT), ter javne ustanove in storitve.

Nagrada se podeli na letni konferenci ob evropskem dnevu invalidov, ki se je udeleži približno 400 udeležencev iz celotne Evrope.

Politika EU o dostopnosti

Izboljšanje dostopnosti Evrope za invalide je eden glavnih elementov splošne evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020. Ta strategija zagotavlja splošen okvir za ukrepe na področju invalidnosti in dostopnosti na ravni EU, ki dopolnjujejo in podpirajo ukrepe držav članic. Posebne določbe o dostopnosti so vključene v zakonodajo EU na področjih, kot sta promet in elektronske komunikacijske storitve. Primer je predlog Komisije za akt o dostopnosti, s katerim bi proizvodi in storitve postali bolj dostopni invalidom. Poročilo o aktu o dostopnosti je Evropski parlament podprl septembra, Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (Svet EPSCO) pa bo 7. decembra glasoval za splošni pristop.

EU za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, IKT, prometa in drugih področij ter za krepitev vseevropskega trga za dostopne izdelke in storitve poleg zakonodaje in politike uporablja tudi različne druge instrumente, kot so raziskave in standardizacija.

Dobitniki nagrad v preteklih letih: 2011, Avila (Španija); 2012, Salzburg (Avstrija); 2013, Berlin (Nemčija); 2014, Göteborg (Švedska); 2015, Boras (Švedska); 2016, Milano (Italija); 2017, Chester (Združeno kraljestvo).

Več informacij:

Dostopna različica tega sporočila za medije je na voljo v formatu PDF ali v formatu WORD.

Nagrada za invalidom prijazno mesto 2018

Evropski dan invalidov 2017

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju.

 

IP/17/5069

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar