Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Orașul francez Lyon a fost răsplătit cu premiul „Access City” 2018 pentru că a pus accesibilitatea în centrul vieții orașului

Bruxelles, 5 decembrie 2017

Cu ocazia Zilei europene a persoanelor cu handicap, Comisia Europeană a anunțat astăzi că orașul Lyon, din Franța, este câștigătorul premiului „Access City”. Orașul a fost astfel răsplătit pentru politica sa incluzivă și accesibilitatea universală.

La prezentarea premiului, Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Comisia actuală este ferm hotărâtă să pună oamenii în centrul preocupărilor sale și să facă din incluziunea socială prioritatea principală de pe agenda sa politică. Publicând, la 17 noiembrie, Proclamația privind pilonul european al drepturilor sociale, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au hotărât de comun acord că drumul de urmat este către o Europă socială și incluzivă. Prin urmare, este obligatoriu să facem orașele și societatea mai accesibile pentru persoanele cu handicap. Aș dori să le mulțumesc orașului Lyon și celorlalte orașe participante la acest concurs pentru eforturile lor menite să transforme aceste deziderate în realitate. Sper ca realizările acestor orașe să fie o sursă de inspirație pentru multe alte orașe, precum și pentru toate autoritățile regionale și naționale.”

Autobuzele publice din Lyon sunt accesibile 100 %, iar accesul la cultură este asigurat pentru toată lumea, grație instalării în biblioteci a unor echipamente de simplificare a accesului, precum mașini pentru citire automată, cititoare de cărți audio și ecrane de mărire a imaginii. Orașul a dezvoltat și instrumente digitale pentru persoanele cu handicap, iar în ceea ce privește integrarea în câmpul muncii, 7,8 % dintre funcționarii publici sunt persoane cu handicap. Acest procent reprezintă o proporție semnificativ mai ridicată decât cota legală minimă de 6 % impusă de legislația franceză.

Comisia Europeană a acordat locurile doi și trei orașelor Ljubljana, din Slovenia, și respectiv Luxemburg, din Luxemburg. Ljubljana a integrat accesibilitatea în politicile sale globale prin numirea unui comitet consultativ special care include persoane în vârstă și persoane cu handicap, astfel încât aceștia să fie implicați direct în stabilirea politicilor orașului. Orașul Luxemburg a făcut eforturi considerabile pentru a sensibiliza locuitorii orașului și a-i determina să evite stigmatizarea persoanelor cu handicap și pentru a construi un oraș puternic incluziv, în care oricine să se poată simți confortabil.

În sfârșit, orașul Viborg din Danemarca a primit o mențiune specială pentru modul în care a realizat integrarea patrimoniului său istoric cu peisajul colinar, printr-o infrastructură accesibilă.

Context

Premiul „Access City”, organizat de Comisia Europeană împreună cu Forumul european al persoanelor cu handicap, este una dintre acțiunile prevăzute de Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, menită să creeze o Europă fără obstacole pentru persoanele cu handicap. Premiul continuă să acorde recunoaștere orașelor care sunt deschizătoare de drumuri în domeniul eliminării obstacolelor din întreaga Europă. Premiul se acordă orașului care a îmbunătățit în mod clar și durabil accesibilitatea la aspecte fundamentale ale vieții citadine și care are planuri concrete de continuare a îmbunătățirii acestei situații. Scopul premiului este să inspire și alte orașe care se confruntă poate cu probleme similare și să promoveze bunele practici în întreaga Europă.

Premiul „Access City” vizează orașele europene cu peste 50 000 de locuitori. Orașele trebuie să demonstreze o abordare holistică a problemei accesibilității în patru domenii esențiale: mediul construit și spațiile publice; transporturile și infrastructurile conexe; tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv noile tehnologii (TIC), și structurile și serviciile publice.

Premiul este decernat în timpul conferinței anuale dedicate Zilei europene a persoanelor cu handicap, la care se reunesc circa 400 de participanți din toate colțurile Europei.

Politica UE în domeniul accesibilității

A face Europa mai accesibilă pentru persoanele cu handicap este o acțiune esențială din cadrul Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicap. Strategia oferă un cadrul general, la nivelul UE, pentru acțiuni în domeniul accesibilității și al persoanelor cu handicap, care să completeze și să sprijine acțiunile statelor membre. Legislația UE cuprinde prevederi speciale privind accesibilitatea în domenii precum transporturile și serviciile de comunicații electronice. De exemplu, propunerea Comisiei referitoare la un act european privind accesibilitatea este destinată să facă produsele și serviciile mai accesibile pentru persoanele cu handicap. În septembrie, Parlamentul European a votat un raport referitor la Actul privind accesibilitatea, iar la 7 decembrie, Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO) urmează să voteze o abordare generală a chestiunii.

UE folosește o multitudine de instrumente, dincolo de legislație și politici, cum ar fi cercetarea și standardizarea, pentru a optimiza accesibilitatea mediului construit, a TIC, a transporturilor și a altor domenii și pentru a stimula o piață generală a UE pentru produse și servicii accesibile.

Câștigătorii edițiilor precedente: 2011, Avila (Spania); 2012, Salzburg (Austria); 2013, Berlin (Germania); 2014, Göteborg (Suedia); 2015, Boras (Suedia); 2016, Milano (Italia); 2017, Chester (Regatul Unit).

Pentru mai multe informații:

O versiune accesibilă a acestui comunicat de presă este disponibilă în versiune PDF sau în versiune Word.

Premiul „Access City” 2018

Ziua europeană a persoanelor cu handicap 2017

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și pe Twitter

 

IP/17/5069

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar