Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Francijas pilsēta Liona priekšplānā izvirza pilsētvides pieejamību un saņem 2018. gada Pilsētas pieejamības balvu “Access City”

Briselē, 2017. gada 5. decembrī

Eiropas Invalīdu dienas ietvaros Eiropas Komisija šodien paziņoja, ka Pilsētas pieejamības balvu ir ieguvusi Francijas pilsēta Liona. Pilsēta tiek apbalvota par iekļaujošu un vispārēju pieejamību.

Par nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes jautājumiem atbildīgā komisāre Marianna Teisena, pasniedzot balvu, sacīja: “Komisija pašreizējā sastāvā ir cieši apņēmusies par prioritāti izvirzīt cilvēkus un noteikt, ka sociālā iekļautība ir svarīgākais uzdevums politiskajā darba kārtībā. 17. novembrī proklamējot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija vienojās par to, ka sociāla un iekļaujoša Eiropa ir mūsu ceļš nākotnē. Tādēļ padarīt pilsētas un sabiedrību pieejamākas personām ar invaliditāti ir obligāts priekšnosacījums. Es pateicos Lionas pilsētai un visām citām pilsētām, kas piedalījās konkursā, par to ieguldītajām pūlēm, lai palīdzētu šo mērķi īstenot. Ceru, ka šo pilsētu panākumi iedvesmos gan daudzas citas pilsētas, gan arī reģionālās un valsts līmeņa iestādes.”

Lionas sabiedriskie autobusi ir 100 % pieejami, turklāt ir nodrošināta arī visu iedzīvotāju piekļuve kultūrai, nodrošinot, ka bibliotēkas ir aprīkotas, piemēram, ar lasāmierīcēm, klausāmgrāmatu lasītājiem un palielināmajiem ekrāniem. Pilsēta ir arī izstrādājusi digitālus rīkus personām ar invaliditāti un panākusi, ka darba tirgū ir integrēti invalīdi, proti, 7,8 % pilsētas ierēdņu ir invalīdi; šis skaitlis ir ievērojami lielāks par Francijas tiesību aktos noteikto 6 % minimālo kvotu.

Otro un trešo vietu Eiropas Komisija attiecīgi piešķīra Slovēnijas pilsētai Ļubļanai un Luksemburgas Lielhercogistes pilsētai Luksemburgai. Ļubļana pieejamību integrēja vispārējā politikā, izveidojot īpašu padomdevēju komiteju, kurā darbojas vecāka gadagājuma iedzīvotāji un invalīdi, kas tādējādi tiek tieši iesaistīti pilsētpolitikas veidošanā. Savukārt Luksemburgas pilsēta ieguldījusi lielas pūles iedzīvotāju informēšanā, lai novērstu invaliditātes stigmatizēšanu un izveidotu augstā mērā iekļaujošu pilsētu, kurā visi iedzīvotāji jūtas labi.

Visbeidzot, Dānijas pilsēta Viborga saņēma īpašo balvu par vēsturiskā mantojuma un paugurainā reljefa harmonisku apvienošanu ar pieejamu infrastruktūru.

Priekšvēsture

Eiropas Komisijas un Eiropas foruma cilvēkiem ar invaliditāti kopīgi organizētā Pilsētas pieejamības balva ir viena no ES stratēģijā invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam paredzētajām darbībām, kuru mērķis ir izveidot Eiropu bez šķēršļiem iedzīvotājiem ar invaliditāti. Ar balvu tiek atzinīgi novērtēts to pilsētu darbs, kuras kalpo par spilgtu piemēru šķēršļu likvidēšanā mūsdienu Eiropā. Balvu piešķir pilsētai, kura redzami un ilgtspējīgi ir uzlabojusi piekļuvi svarīgiem pilsētas dzīves aspektiem un kurai ir konkrēti plāni vēl turpmākiem uzlabojumiem. Balvas mērķis ir iedvesmot citas pilsētas, kuras, iespējams, saskaras ar līdzīgām problēmām, un sekmēt labu praksi visā Eiropā.

Uz Pilsētas pieejamības balvu var pretendēt Eiropas pilsētas ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotājiem. Tām ir jāpierāda, ka visaptverošā veidā pieejamība tiek nodrošināta četrās galvenajās jomās: apbūvētā vide un sabiedriskās telpas; transports un ar to saistītā infrastruktūra; informācija un komunikācija, tostarp jaunās tehnoloģijas (IKT); sabiedriskie pakalpojumi un dienesti.

Balvu pasniedz ikgadējā Eiropas Invalīdu dienai veltītā konferencē, kurā piedalās apmēram 400 dalībnieki no visas Eiropas.

ES pieejamības politika

Nodoms padarīt Eiropu pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti ir svarīga daļa ES vispārējā stratēģijā invaliditātes jomā 2010.-2020. gadam, kas ir pamats ES līmeņa rīcībai invaliditātes un pieejamības jomā, papildinot un atbalstot dalībvalstu veiktos pasākumus. Īpaši noteikumi attiecībā uz pieejamību ir iekļauti ES tiesību aktos tādās jomās kā transports un elektroniskās komunikācijas pakalpojumi. Piemēram, Komisijas priekšlikums Pieejamības aktam ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt preču un pakalpojumu labāku pieejamību personām ar invaliditāti. Eiropas Parlaments septembrī pieņēma ziņojumu par Pieejamības aktu, bet 7. decembrī Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomē (EPSCO padome) plānots lemt par vispārēju pieeju.

Papildus tiesību aktiem un stratēģijām ES izmanto dažādus instrumentus, piemēram, izpēti un standartizāciju, lai uzlabotu apbūvētās vides, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, transporta un citu jomu pieejamību, kā arī lai veicinātu pieejamu produktu un pakalpojumu tirgu ES mērogā.

Iepriekšējo gadu laureāti: Avila Spānijā (2011); Zalcburga Austrijā (2012); Berlīne Vācijā (2013); Gēteborga Zviedrijā (2014); Burosa Zviedrijā (2015); Milāna Itālijā (2016); Čestera Apvienotajā Karalistē (2017).

Sīkāka informācija:

Lietotājiem ar īpašām vajadzībām ir pieejama šā paziņojuma presei PDF versija vai Word versija.

Pilsētas pieejamības balva “Access City” 2018. gadā

Eiropas Invalīdu diena 2017. gadā

Sekojiet Mariannai Teisenai Facebook un tviterī

 

IP/17/5069

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar