Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2018 m. apdovanojimas „Access City“ skirtas Lionui, nes šis Prancūzijos miestas prieinamumui skiria ypatingą dėmesį

Briuselis, 2017 m. gruodžio 5 d.

Šiandien Europos neįgaliųjų dienos proga Europos Komisija Prancūzijoje esančiam Liono miestui skyrė 2018 m. apdovanojimą „Access City“. Miestas apdovanotas už jo visuotinį įtraukų prieinamumą.

Pristatydama apdovanojimą už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Ši Komisija yra visapusiškai įsipareigojusi pirmenybę teikti žmonėms ir užtikrinti, kad socialinė įtrauktis būtų vienas svarbiausių politinės darbotvarkės prioritetų. Lapkričio 17 d. paskelbę Europos socialinių teisių ramstį Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija susitarė, kad reikia kurti socialinę, įtraukią Europą. Taigi būtina užtikrinti, kad mūsų miestai ir visuomenė būtų prieinamesni neįgaliesiems. Dėkoju Lionui ir visiems kitiems šiame konkurse dalyvavusiems miestams už atitinkamas pastangas. Tikiuosi, kad šių miestų laimėjimai įkvėps ne tik daugelį kitų miestų, bet ir visas regionines ir nacionalines institucijas.“

Liono autobusai yra prieinami visiems žmonėms. Be to, visiems užtikrinamos galimybės susipažinti su kultūra: bibliotekose galima naudotis prieinama įranga, pvz., skaitytuvais, garso knygų skaitymo įrenginiais ir didinamaisiais ekranais. Mieste taip pat sukurta neįgaliesiems skirtų skaitmeninių priemonių. Kalbant apie integraciją į darbo rinką, 7,8 proc. valstybės tarnautojų turi negalią. Tai yra gerokai daugiau, nei pagal Prancūzijos teisės aktus nustatyta minimali 6 proc. kvota.

Europos Komisija antrą vietą skyrė Liublianai (Slovėnija), o trečią – Liuksemburgui (Liuksemburgas). Liublianoje prieinamumas integruotas į bendrą miesto politiką: pagyvenę žmonės ir neįgalieji dalyvauja paskirto specialiojo patariamojo komiteto veikloje ir taip tiesiogiai prisideda prie miesto politikos formavimo. Liuksemburgo mieste daug pastangų įdėta siekiant gerinti piliečių informuotumą, kad negalia nebūtų stigmatizuojama, ir kurti itin įtraukų miestą, kuriame kiekvienas jaustųsi patogiai.

Galiausiai atskirai paminėtas Danijos miestas Viborgas – už tai, kad istorinį paveldą ir kalvotą kraštovaizdį suderino su prieinama infrastruktūra.

Pagrindiniai faktai

Apdovanojimas „Access City“ yra Komisijos ir Europos neįgaliųjų forumo iniciatyva. Tai vienas iš 2010–2020 m. ES strategijoje dėl negalios numatytų veiksmų, kuriais siekiama kurti Europą be kliūčių neįgaliesiems. Apdovanojami miestai, kurie šiuo metu visoje Europoje pirmauja šalindami kliūtis. Apdovanojimas skiriamas miestui, aiškiai ir tvariai siekiančiam geriau visiems gyventojams pritaikyti pagrindinius su gyvenimu mieste susijusius aspektus ir turinčiam konkrečių planų toliau daryti pažangą. Apdovanojimu siekiama įkvėpti kitus miestus, kuriems galbūt tenka spręsti panašius uždavinius, ir skatinti gerąją patirtį visoje Europoje.

Apdovanojimą „Access City“ gali gauti Europos miestai, kuriuose gyvena daugiau nei 50 000 gyventojų. Miestai privalo įrodyti, kad taiko visapusišką požiūrį į prieinamumą keturiose pagrindinėse srityse: pastatų ir viešųjų erdvių, transporto ir susijusios infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų (IRT), įskaitant naujas technologijas, ir viešosios infrastruktūros bei paslaugų.

Apdovanojimas skiriamas per kasmetinę Europos neįgaliųjų dienos konferenciją, kurioje dalyvauja apie 400 dalyvių iš visos Europos.

ES prieinamumo politika

Labiau pritaikyti Europą neįgaliesiems – vienas svarbiausių 2010–2020 m. ES bendros strategijos dėl negalios tikslų. Strategijoje nustatyta bendra ES lygmeniu negalios ir prieinamumo srityje vykdytinų veiksmų sistema, kuria papildomi ir remiami valstybių narių veiksmai. ES teisės aktuose įtvirtintos specialios nuostatos dėl įvairių sričių, pavyzdžiui, transporto ir elektroninių ryšių paslaugų, prieinamumo. Pavyzdžiui, Komisijos pasiūlymu dėl Prieinamumo akto siekiama padaryti gaminius ir paslaugas prieinamesnius neįgaliesiems. Dėl šio akto Europos Parlamentas balsavo rugsėjo mėn., o gruodžio 7 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba (EPSCO) turėtų balsuoti dėl bendro požiūrio.

ES naudojasi ne tik teisės aktais ir politika, bet ir kitomis priemonėmis, kaip antai moksliniais tyrimais ir standartizavimu, siekdama kuo geriau visiems gyventojams pritaikyti pastatus, IRT, transportą ir kitas sritis, taip pat skatinti visiems gyventojams pritaikyti ES produktų ir paslaugų rinką.

Ankstesni apdovanojimo laimėtojai: 2011 m. Avila (Ispanija), 2012 m. Zalcburgas (Austrija), 2013 m. Berlynas (Vokietija), 2014 m. Geteborgas (Švedija), 2015 m. Burosas (Švedija), 2016 m. Milanas (Italija), 2017 m. Česteris (Jungtinė Karalystė).

Daugiau informacijos

Prieinama šio pranešimo spaudai versija pateikiama PDF formatu arba WORD formatu.

2018 m. apdovanojimas „Access City“

2017 m. Europos neįgaliųjų diena

Mariannės Thyssen Facebook ir Twitter

 

IP/17/5069

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar