Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ranskan Lyonille vuoden 2018 Esteetön kaupunki -palkinto esteettömyyden nostamisesta kaupunkielämän keskiöön

Bryssel 5. joulukuuta 2017

Euroopan komissio julisti tänään Euroopan vammaisten päivänä Ranskan Lyonin Esteetön kaupunki -palkinnon voittajaksi. Lyon palkittiin kaupungin osallistavasta ja kokonaisvaltaisesta esteettömyydestä.

Palkinnonjakotilaisuudessa puhunut työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen kertoi nykyisen komission olevan vahvasti ihmisten asialla ja sitoutunut nostamaan sosiaalisen osallisuuden poliittisen asialistansa kärkeen. ”Euroopan kaupunkien ja yhteiskuntien tekeminen vammaisille henkilöille esteettömimmiksi on osa tätä tavoitetta”, komissaari jatkaa. ”Kiitän Lyonia ja kaikkia kilpailuun osallistuneita kaupunkeja niiden pyrkimyksistä tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Toivon, että kilpailu toimii inspiraation lähteenä paitsi muille kaupungeille myös paikallis- ja alueviranomaisille. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin julistuksellaan 17. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio vahvistivat, että sosiaalinen ja osallistava Eurooppa on paras tapa edetä”, Thyssen totesi tyytyväisenä.

Lyonin kaikki julkisen liikenteen linja-autot ovat esteettömiä. Kulttuurin saatavuus on varmistettu varustamalla kirjastot muun muassa lukulaitteilla, äänikirjojen kuuntelulaitteilla ja suurentavilla näytöillä. Lyon on niin ikään kehittänyt digitaalisia välineitä vammaisille, ja vammaisten työelämään integrointiin on kiinnitetty huomiota. Kaupungin virkamiehistä 7,8 prosenttia on vammaisia henkilöitä, mikä on huomattavasti enemmän kuin Ranskan lakisääteinen 6 prosenttia.

Komission kilpailun toinen palkinto meni Slovenian Ljubljanalle ja kolmas Luxemburgin kaupungille. Ljubljana on sisällyttänyt esteettömyyden yleiseen politiikkaansa ja nimittänyt neuvoa-antavan komitean, johon kuuluu iäkkäitä ja vammaisia henkilöitä, minkä ansiosta he voivat osallistua suoraan kaupungin päätöksentekoon. Luxemburgin kaupunki on päättäväisesti pyrkinyt poistamaan vammaisuuteen liittyvää leimautumisista kansalaisille suunnatun valistuskampanjan avulla ja luonut mitä suurimmassa määrin osallistavan kaupungin, jossa jokainen voi tuntea olonsa mukavaksi.

Viborgin kaupunki Tanskassa sai erityismaininnan tunnustukseksi tavasta, jolla kaupunki on esteettömän infrastruktuurin avulla sovittanut yhteen historiallisen perintönsä ja kukkulaisen maisemansa.

Tausta

Komission ja Euroopan vammaisfoorumin järjestämä Esteetön kaupunki -kilpailu on yksi EU:n vammaisstrategian (2010–2020) toimista, joiden tavoitteena on tehdä Eurooppa vammaisille esteettömäksi. Kilpailussa palkitaan kaupunkeja, jotka ovat tiennäyttäjiä esteiden raivaamisessa ympäri Eurooppaa. Palkinto myönnetään kaupungille, joka on parantanut kaupunkielämän tärkeimpien osatekijöiden esteettömyyttä selvästi ja kestävästi ja jolla on konkreettisia suunnitelmia uusista parannuksista. Palkinnon myöntämisellä pyritään innoittamaan muita mahdollisesti samanlaisten haasteiden parissa kamppailevia kaupunkeja ja levittämään hyviä toimintamalleja kaikkialle Eurooppaan.

Euroopan Esteetön kaupunki -palkintoa voivat tavoitella kaikki Euroopan kaupungit, joissa on vähintään 50 000 asukasta. Kaupungeilla on oltava kokonaisvaltainen lähestymistapa esteettömyyteen neljällä keskeisellä alalla: rakennettu kaupunkiympäristö ja julkiset tilat, liikenne ja siihen liittyvä infrastruktuuri, tieto ja viestintä (myös tietotekniikka) sekä julkiset laitokset ja palvelut.

Palkinto jaetaan vuosittain järjestettävän eurooppalaisen vammaisten päivän konferenssin yhteydessä. Konferenssi kokoaa yhteen noin 400 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa.

EU:n esteettömyyspolitiikka

Euroopan tekeminen vammaisille esteettömäksi on keskeinen osa EU:n vuosien 2010–2020 vammaisstrategiaa. Strategiassa linjataan yleiset puitteet vammaisuuteen ja esteettömyyteen liittyville EU:n tason toimille, jotka täydentävät ja tukevat jäsenvaltioiden toimia. EU:n lainsäädäntöön sisältyy esteettömyyttä koskevia erityissäännöksiä muun muassa liikenteen ja sähköisten viestintäpalvelujen aloilla. Esimerkkinä mainittakoon komission ehdotus esteettömyyssäädökseksi, jolla pyritään saattamaan tuotteet ja palvelut esteettömiksi vammaisille. Euroopan parlamentti äänesti syyskuussa esteettömyyssäädöstä koskevasta mietinnöstä. Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston puolestaan on määrä äänestää 7. joulukuuta asiaa koskevasta yleisnäkemyksestä.

Lainsäädännön ja politiikan ohella EU käyttää muitakin keinoja rakennetun kaupunkiympäristön, tietotekniikan, liikenteen ja muiden alojen esteettömyyden optimoimiseksi ja esteettömien tuotteiden ja palvelujen EU:n laajuisten markkinoiden edistämiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tutkimus ja standardointi.

Esteetön kaupunki -palkinnon voittajat edellisinä vuosina: 2011 Avila (Espanja), 2012 Salzburg (Itävalta), 2013 Berliini (Saksa), 2014 Göteborg (Ruotsi), 2015 Borås (Ruotsi), 2016 Milano (Italia), 2017 Chester (Yhdistynyt kuningaskunta).

Lisätietoja:

Lehdistötiedotteesta on saatavilla näkövammaisille tarkoitettu PDF-versio tai WORD-versio.

Esteetön kaupunki -palkinto vuonna 2018

Eurooppalainen vammaisten päivä 2017

Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä

 

IP/17/5069

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar