Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den franske by Lyon belønnet med Access City-prisen 2018 for at sætte fokus på tilgængeligheden i bylivet

Bruxelles, den 5. december 2017

I anledning af den europæiske handicapdag har Europa-Kommissionen i dag udråbt Lyon, Frankrig, som vinder af Access City-prisen. Byen belønnes for sin inkluderende og universelle tilgængelighed.

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, præsenterede prisen og sagde: "Det ligger Kommissionen meget på sinde, at mennesker prioriteres højest, og at social inklusion bliver en topprioritet på den politiske dagsorden. Med proklamationen om den europæiske søjle for sociale rettigheder den 17. november nåede Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen til enighed om, at et socialt, inkluderende Europa er vejen frem. Det er derfor nødvendigt, at vi gør vores byer og samfund mere tilgængelige for personer med handicap. Jeg takker Lyon - og alle de andre byer, som har deltaget i denne konkurrence - for deres store indsats for at føre dette ud i livet. Jeg håber, at det, som disse byer har opnået, kan være til inspiration ikke kun for mange andre byer, men også for alle regionale og nationale myndigheder.

Lyons offentlige busser er 100 % tilgængelige, og byen har sikret adgang til kultur for alle takket være inklusion af tilgængeligt udstyr på biblioteker, som f.eks. aflæsningsapparatur, lydbogslæsere og forstørrelsesskærme. Byen har også udviklet digitale værktøjer for personer med handicap, og for så vidt angår integration på arbejdspladsen er 7,8 % af alle embedsmænd personer med handicap. Dette er væsentligt højere end den lovbestemte minimumskvote på 6 % ifølge fransk lovgivning.

Europa-Kommissionen belønnede også byen Ljubljana i Slovenien og byen Luxembourg i Luxemburg med anden og tredjepladsen. Ljubljana har tænkt tilgængelighed ind i byens generelle politik og har udpeget et særligt rådgivende udvalg bestående af ældre og personer med handicap, således at de inddrages direkte i byens politiske beslutningsproces. Byen Luxembourg har lagt et stort arbejde i at skabe bevidsthed blandt borgerne for at undgå stigmatisering af personer med handicap og for at skabe en inkluderende by, hvor alle føler sig godt tilpas.

Endelig blev Viborg i Danmark fremhævet for den måde, hvorpå man har forenet byens historiske arv og bakkede landskab med en tilgængelig infrastruktur.

Baggrund

Access City-prisen, som arrangeres af Kommissionen sammen med Det Europæiske Handicapforum, er bare et af mange tiltag i EU's handicapstrategi 2010-2020, som har til formål at skabe et handicapvenligt Europa. Med prisen anerkendes de byer, der fremstår som fyrtårne, når det handler om at fjerne barrierer i Europa i dag. Prisen bliver overrakt til den by, som på tydelig og bæredygtig vis har forbedret tilgængeligheden på afgørende områder af bylivet, og som har konkrete planer for flere forbedringer i fremtiden. Formålet med prisen er at inspirere andre byer, som står over for lignende udfordringer, og at fremme god praksis i Europa.

Access City-prisen er rettet mod europæiske byer med mere end 50 000 indbyggere. Det forventes, at byerne viser en samlet tilgang til tilgængelighed inden for fire hovedområder: bygningsmiljø og offentlige rum transport og tilhørende infrastruktur information og kommunikation inkl. informations- og kommunikationsteknologi (IKT) offentlige faciliteter og tjenester.

Prisen uddeles under konferencen den europæiske dag for personer med handicap med cirka 400 deltagere fra hele Europa.

EU's tilgængelighedspolitik

Visionen om at gøre Europa mere handicapvenlig er en vigtig del af EU's overordnede handicapstrategi 2010-2020. Strategien udgør den generelle ramme på EU-plan for indsats på handicap- og tilgængelighedsområdet for at supplere og støtte medlemsstaternes tiltag. De særlige bestemmelser om tilgængelighed på områder såsom transport og elektroniske kommunikationstjenester er implementeret i EU-retten. Kommissionens forslag til lov om tilgængelighed har eksempelvis til formål at gøre produkter og tjenesteydelser mere tilgængelige for personer med handicap. Europa-Parlamentet stemte i september om en betænkning om lov om tilgængelighed, og den 7. december skal Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO) stemme for en generel tilgang.

EU benytter sig af andre instrumenter end lovgivning og politik - f.eks. forskning og standardisering - for bedst muligt at opnå tilgængelighed i bygninger, IKT, transport og andre områder og for at fremme et EU-marked for tilgængelige produkter og tjenesteydelser.

Tidligere vindere: 2011, Avila (Spanien) 2012, Salzburg (Østrig) 2013, Berlin (Tyskland) 2014, Göteborg (Sverige) 2015, Borås (Sverige) 2016, Milano (Italien) 2017, Chester (Det Forenede Kongerige).

Yderligere oplysninger:

Denne pressemeddelelse findes som PDF-udgave eller som Word-udgave .

Access City-prisen 2018

Den europæiske handicapdag 2017

Følg Marianne Thyssen påFacebook og Twitter

 

IP/17/5069

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar