Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Francouzské město Lyon získalo cenu Access City Award 2018 za to, že hlavním prvkem svého městského života učinilo bezbariérovost

Brusel 5. prosince 2017

U příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením dnes Evropská komise vyhlásila, že cenu Access City Award získalo francouzské město Lyon. Město bylo vyznamenáno za svoji inkluzivní a všeobecnou bezbariérovost.

Komisařka Marianne Thyssenová, odpovědná za zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, při vyhlašování vítěze řekla: „Tato Komise chce věnovat pozornost především lidem a zařadit sociální začleňování mezi hlavní priority svého politického programu. Vyhlášením evropského pilíře sociálních práv dne 17. listopadu se Evropský parlament, Rada a Evropská komise shodly na tom, že do budoucna je třeba usilovat o vytváření sociální a inkluzivní Evropy. Zpřístupnění našich měst a naší společnosti osobám se zdravotním postižením je proto absolutní nutností. Děkuji Lyonu a všem dalším městům, která se této soutěže zúčastnila, za jejich úsilí vedené tímto směrem. Věřím, že to, co se podařilo v těchto městech, může být inspirací pro mnoho dalších měst, ale také pro všechny regionální a vnitrostátní orgány.

Veřejná autobusová doprava v Lyonu je 100% bezbariérová. Plně přístupná je i kultura, a to díky tomu, že knihovny jsou vybaveny zařízeními k odstranění bariér, jako jsou čtecí stroje, čtečky audioknih a zvětšovací obrazovky. Město rovněž vyvinulo digitální pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. A pokud jde o pracovní integraci, 7,8 % úředníků tvoří osoby se zdravotním postižením. To je výrazně více než 6% zákonná minimální kvóta, kterou požadují francouzské právní předpisy.

Evropská komise rovněž odměnila na druhém místě slovinské hlavní město Lublaň a na třetím místě lucemburské hlavní město Lucemburk. Lublaň zahrnula bezbariérovost do své celkové strategie a jmenovala zvláštní poradní výbor, jehož členy jsou i starší osoby a osoby se zdravotním postižením, které se tak mohou přímo podílet na tvorbě městské politiky. Město Lucemburk vyvinulo velké úsilí o zvýšení povědomí mezi občany, aby se předešlo stigmatizaci zdravotních postižení a vzniklo vysoce inkluzivní město, v němž se všichni cítí spokojeně.

A konečně město Viborg v Dánsku získalo zvláštní uznání za způsob, jakým sladilo své historické dědictví a kopcovitou krajinu s  bezbariérovou infrastrukturou.

Souvislosti

Cena Access City Award, kterou uděluje Komise spolu s Evropským fórem zdravotně postižených, je jednou z akcí plánovaných v rámci strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020, jejichž cílem je vytvořit bezbariérovou Evropu pro osoby se zdravotním postižením. Oceňována jsou města, která mohou být vzorem toho, jak dnes v celé Evropě odstraňovat bariéry. Ocenění se uděluje městu, které prokazatelně a udržitelně zlepšilo přístupnost v základních aspektech městského života a které vypracovalo konkrétní plány pro další zlepšení. Cena má inspirovat další města, která možná stojí před podobnou výzvou, a přispět k šíření příkladných řešení po celé Evropě.

Cena Access City Award je určena evropským městům s více než 50 000 obyvateli. Města mají ukázat komplexní řešení přístupnosti ve čtyřech klíčových oblastech: zastavěné a veřejné prostory, doprava a související infrastruktura, informace a komunikace, včetně nových technologií (IKT), a veřejná zařízení a služby.

Cena se uděluje během každoroční konference k Evropskému dni osob se zdravotním postižením, které se účastní přibližně 400 účastníků z celé Evropy.

Politika EU v oblasti přístupnosti

Učinit z Evropy prostor, který bude přístupnější zdravotně postiženým, je klíčovým článkem celkové strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020. Tato strategie vytváří všeobecný rámec pro opatření v oblasti zdravotního postižení a přístupnosti na úrovni EU, který doplňuje a podporuje opatření členských států. Zvláštní ustanovení týkající se přístupnosti jsou obsažena v právních předpisech EU v oblastech, jako je doprava a služby elektronických komunikací. Například návrh Evropského aktu přístupnosti, předložený Komisí, má za cíl lépe zpřístupnit výrobky a služby osobám se zdravotním postižením. Evropský parlament v září schválil zprávu o Aktu přístupnosti a dne 7. prosince by měla Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) hlasovat pro obecný přístup.

EU využívá kombinaci nástrojů jiných než legislativa a politika, např. výzkumu a normalizace, k optimalizaci přístupnosti zástavby, informačních a komunikačních technologií, dopravy a jiných oblastí a k podpoře trhu s přístupnými výrobky a službami na úrovni celé EU.

Laureáti předchozích cen: 2011, Ávila (Španělsko); 2012, Salcburk (Rakousko); 2013, Berlín (Německo); 2014, Göteborg (Švédsko); 2015, Boras (Švédsko); 2016, Milán (Itálie); 2017, Chester (Spojené království).

Další informace:

Přístupná verze tohoto tiskového prohlášení je k dispozici ve formátech PDF a WORD.

Access city award 2018

Evropský den osob se zdravotním postižením 2017

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

 

IP/17/5069

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar