Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Наградата „Достъпен град“ за 2018 г. бе присъдена на френския град Лион, превърнал достъпността в централен аспект на градския живот

Брюксел, 5 декември 2017 r.

По повод Европейския ден на хората с увреждания Европейската комисия обяви днес, че Лион е победителят в конкурса „Достъпен град“ за 2018 г. Градът е награден за своята приобщаваща и универсална достъпност.

При връчването на наградата Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Комисията се ръководи неотменно от принципа „Хората на първо място!“ и гледа на социалното приобщаване като на основен приоритет в политическия дневен ред. С обявяването на европейския стълб на социалните права на 17 ноември бе даден израз на общото разбиране на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, че пътят напред води към социална и приобщаваща Европа. Ето защо е задължителен стремежът да се направят нашите градове и общества по-достъпни за хората с увреждания. Искам да благодаря на Лион и на всички други градове, които участваха в конкурса, за усилията им да направят това реалност. Надявам се постиженията на тези градове да послужат като вдъхновение за много други градове, както и за всички регионални и национални органи“ .

Обществените автобуси в Лион са 100 % достъпни, а също така на всички е осигурен достъп до култура благодарение на внедряването на съответно оборудване в библиотеките, като например четящи машини, четци на аудиокниги и увеличителни екрани. Градът е разработил и цифрови инструменти за хората с увреждания, а що се отнася до интеграцията, 7,8 % от общинските служители са лица с увреждания. Това е значително над законовия минимален дял от 6 %, изискван от френското законодателство.

Европейската комисия класира на второ и трето място съответно Любляна в Словения и Люксембург в едноименната държава. Любляна е направила достъпността интегрална част от цялостната си политика, като е учредила специален консултативен комитет с включени възрастни хора и хора с увреждания, така че те да участват пряко в разработването на политиките на града. Люксембург е положил много усилия за повишаване на осведомеността сред гражданите с цел да се избегне стигматизирането на уврежданията, както и да бъде изграден силно приобщаващ град, в който всеки се чувства удобно.

На последно място, град Виборг в Дания бе специално упоменат за хармоничното съчетаване на своето историческо наследство и хълмист ландшафт с достъпна инфраструктура.

Обща информация

Конкурсът „Достъпен град“, организиран от Комисията заедно с Европейския форум на хората с увреждания, е едно от действията, предвидени в стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода 2010—2020 г., насочени към създаване на Европа без бариери за хората с увреждания. С него продължава да бъде отдавано признание на тези градове, които служат като челен пример в преодоляването на пречките в Европа днес. Наградата се дава на града, който е осъществил ясни и трайни подобрения по отношение на достъпността в основни аспекти на градския живеят и има конкретни планове за по-нататъшни подобрения. Целта на наградата е да вдъхновява други градове, които може би са изправени пред сходни предизвикателства, и да насърчава добрите практики в цяла Европа.

Конкурсът „Достъпен град“ е предназначен за европейски градове с над 50 000 жители. От градовете се очаква да демонстрират цялостен подход към достъпността в четири ключови области: архитектурната среда и обществените пространства; транспорта и свързаната с него инфраструктура; информационните и комуникационните технологии (ИКТ); обществени съоръжения и услуги.

Наградата се връчва по време на ежегодната конференция по повод Европейския ден на хората с увреждания с приблизително 400 участници от цяла Европа.

Политиката на ЕС относно достъпността

Европа трябва да се превърне в място, което е по-достъпно за хората с увреждания — това е ключов елемент от цялостната стратегия за хората с увреждания в периода 2010—2020 г. Стратегията осигурява общата рамка за действия на равнището на ЕС в областта на уврежданията и достъпността, които да допълват и подкрепят действията на държавите членки. Специфични разпоредби относно достъпността се съдържат в законодателството на ЕС в области като транспорта и електронните съобщителни услуги. Например предложението на Комисията за акт за достъпността има за цел да направи продуктите и услугите по-достъпни за лицата с увреждания. През септември в Европейския парламент беше гласуван доклад относно достъпността, а на 7 декември Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) ще гласува за общ подход.

Освен законодателството и политиката ЕС използва различни инструменти, като например научни изследвания и стандартизация, за да оптимизира достъпността на архитектурната среда, информационните и комуникационните технологии, транспорта и други области, както и за насърчаване на европейски пазар за достъпни продукти и услуги.

Носители на предишните награди: 2011 г. — Авила (Испания); 2012 г. — Залцбург (Австрия); 2013 г. — Берлин (Германия); 2014 г. — Гьотеборг (Швеция); 2015 г. — Бурос (Швеция); 2016 г. — Милано (Италия); 2017 г. — Честър (Обединено кралство).

За повече информация:

Достъпна версия на настоящото съобщение за медиите е на разположение във формат PDF или във формат WORD .

Награда „Достъпен град“ за 2018 г.

Европейски ден на хората с увреждания (2017 г.)

Следете дейността на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

 

IP/17/5069

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar