Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nu går startskottet för Europaåret för kulturarv 2018

Bryssel den 7 december 2017

I dag går startskottet för Europaåret för kulturarv 2018 vid det europeiska kulturforumet i Milano.

Europaåret kommer att sätta ljuset på Europas rika kulturarv och dess roll för att bygga vår framtid och skapa en känsla av gemensam identitet.

I dag lanserades kulturarvsåret officiellt av EU:s kommissionär för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, Tibor Navracsics:

– Kulturarvet är centralt för oss, säger han. Det definierar vilka vi är och skapar en känsla av tillhörighet. Kulturarvet är inte bara litteratur, konst och föremål, utan också hantverk, berättelser, mat och film. Vi måste vårda och sätta värde på vårt kulturarv för kommande generationer. Årets evenemang är ett fantastiskt tillfälle, särskilt för de unga, att utforska Europas rika kulturella mångfald och fundera över kulturarvets roll i våra liv. Det hjälper oss att förstå det förflutna och att bygga vår framtid.

På evenemanget deltar också Europaparlamentets talman Antonio Tajani, Estlands kulturminister Indrek Saar (som företräder det estniska ordförandeskapet i ministerrådet), Italiens kulturminister Dario Franceschini, ordförande för utskottet för kultur och utbildning, Petra Kammerevert, och 800 företrädare för kultursektorn och civilsamhället.

Syftet med Europaåret för kulturarv är att öka medvetenheten om kulturarvets ekonomiska och sociala betydelse. Det kommer att anordnas tusentals initiativ och evenemang i hela Europa dit alla är välkomna, oavsett bakgrund. Förhoppningen är att nå en så bred publik som möjligt, framför allt barn och unga, lokalsamhällen och de som sällan kommer i kontakt med kultur, för att främja en känsla av tillhörighet och gemensamt ansvar.

Projekt och initiativ i EU:s länder, kommuner och regioner kompletteras med transnationella projekt som finansieras av EU. Kommissionen kommer till exempel att tillsammans med medlemsländerna anordna en kulturarvskongress (Assises du Patrimoine) för att inleda arbetet med en långsiktig EU-handlingsplan för kultur och kulturarv och följa upp EU-ledarnas diskussioner om utbildning och kultur den 17 november i Göteborg.

Enligt en ny Eurobarometerundersökning som publiceras i dag anser 8 av 10 européer att kulturarvet är viktigt inte bara för dem personligen, utan även för deras kommun, region och land och för EU som helhet. En stor majoritet är stolta över kulturarvet, oavsett om det ligger i deras region eller land eller i ett annat europeiskt land. Fler än sju av tio européer anser att kulturarvet kan höja deras livskvalitet och nio av tio tycker att skolan borde undervisa om kulturarv. Tre av fyra européer anser att länderna och EU bör satsa större resurser på att skydda Europas kulturarv.

Bakgrund

Europas rika kulturarv utgör själva grunden för vår identitet och de minnen vi delar – från arkeologiska platser och samtida arkitektur till medeltida slott, folktraditioner och olika konstformer. Kulturarvet skapar dessutom tillväxt och arbetstillfällen i kommuner och regioner och har stor betydelse för våra kontakter med övriga världen. 7,8 miljoner jobb i EU är indirekt kopplade till kulturarvet, till exempel inom turism, tolkning och säkerhet. Kulturarvssektorn sysselsätter över 300 000 personer i EU och Europa har 453 världsarv på Unescos lista, eller nästan hälften av de listade platserna.

Vi lever också i en tid då kulturskatter hotas och avsiktligen förstörs i konfliktområden. Därför anser kommissionen att kulturarvet förtjänar ett Europaår 2018. Rådets och Europaparlamentets beslut att utse 2018 till Europaåret för kulturarv antogs den 17 maj 2017 på grundval av kommissionens förslag den 30 augusti 2016.

Det europeiska kulturforumet, där kulturarvsåret lanseras i dag, anordnas av kommissionen vartannat år. Syftet är att lyfta fram kultursamarbetet, samla branschens viktigaste aktörer, utvärdera arbetet med den europeiska kulturagendan och stimulera debatten om EU:s kulturpolitik. Årets forumdeltagare ska också diskutera hur vi kan ta oss an europeiska och globala utmaningar med hjälp av kulturen och hur kultur och kreativitet bidrar till den lokala och regionala utvecklingen.

Mer information

 

IP/17/5067

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar