Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Začenja se evropsko leto kulturne dediščine 2018

Bruselj, 7. decembra 2017

Na evropskem kulturnem forumu v Milanu se danes začenjajo slovesnosti za evropsko leto kulturne dediščine 2018.

Evropsko leto kulturne dediščine bo usmerjeno na bogastvo kulturne dediščine Evrope, pri čemer se bo poudarila njegova vloga pri oblikovanju skupnega zavedanja o identiteti in pri izgradnji prihodnosti Evrope.

Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, ki je danes uradno odprl evropsko leto kulturne dediščine, je povedal: „Kulturna dediščina je v osrčju evropskega načina življenja. Opredeljuje nas in ustvarja občutek pripadnosti. Kulturna dediščina vključuje književnost, umetnost in predmete, poleg tega pa tudi obrti, ki se jih učimo, zgodbe, ki jih pripovedujemo, hrano, ki jo uživamo, ter filme, ki si jih ogledamo. Našo kulturno dediščino moramo ohranjati in žlahtiti za prihodnje rodove. Leto slovesnosti bo čudovita priložnost za spodbujanje ljudi, zlasti mladih, k preučevanju bogate kulturne raznolikosti in premisleku o mestu, ki ga kulturna dediščina zavzema v našem življenju. Omogoča nam namreč razumeti preteklost in graditi našo prihodnost.“

Današnjemu dogodku prisostvujejo predsednik Evropskega parlamenta AntonioTajani, estonski minister za kulturo Indrek Saar kot predstavnik estonskega predsedstva Sveta Evropske unije, italijanski minister za kulturo Dario Franceschini, predsednica Odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta Petra Kammerevert in 800 predstavnikov EU iz sektorja kulture in civilne družbe.

Namen evropskega leta kulturne dediščine je ozaveščanje o družbenem in gospodarskem pomenu kulturne dediščine. Državljani iz vseh družbenih okolij bodo lahko sodelovali pri več tisoč pobudah in dogodkih po vsej Evropi. Njegov cilj je doseči čim širšo javnost, zlasti otroke in mlade, lokalne skupnosti in ljudi, ki so redko v stiku s kulturo, da se spodbudi občutek skupne odgovornosti.

Projekte in pobude, ki se izvajajo v državah članicah, občinah in regijah EU, bodo dopolnjevali nadnacionalni projekti, ki jih financira EU. Komisija bo na primer kot vodilni dogodek evropskega leta kulturne dediščine z državami članicami organizirala „Assises du Patrimoine“, s katerim se začne delo na dolgoročnem akcijskem načrtu EU za kulturo in kulturno dediščino. Ta dogodek bo nadaljevanje razprav voditeljev EU o izobraževanju in kulturi 17. novembra v Göteborgu.

Kot kaže danes objavljena nova raziskava Eurobarometer, osem od desetih Evropejcev meni, da kulturna dediščina ni pomembna le za njih osebno, temveč tudi za njihovo skupnost, regijo, državo in Evropsko unijo kot celoto. Velika večina se jih ponaša s kulturno dediščino, ne glede na to, ali se ta nahaja v njihovi regiji ali državi ali v drugi evropski državi. Več kot sedem od desetih Evropejcev se tudi strinja, da lahko kulturna dediščina izboljša kakovost njihovega življenja. Raziskava kaže tudi, da jih devet od desetih meni, da bi bilo treba kulturno dediščino poučevati v šoli. Tri četrtine Evropejcev so mnenja, da bi morale predvsem države članice in EU nameniti več sredstev za varstvo evropske kulturne dediščine.

Ozadje

Evropska kulturna dediščina, ki obsega vse od arheoloških najdišč do sodobne arhitekture, od srednjeveških gradov do folklorne tradicije in umetnosti, je bistveni del kolektivnega spomina in identitete evropskih državljanov. Poleg tega kulturna dediščina ustvarja rast in delovna mesta v mestih in regijah ter je v samem središču evropskih izmenjav s preostalim svetom. V EU je 7,8 milijona delovnih mest posredno povezanih s kulturno dediščino (tj. v turizmu, tolmačenju in varnosti). V sektorju kulturne dediščine EU je zaposlenih prek 300 000 ljudi, s 453 vpisanimi znamenitostmi na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine pa Evropa kot regija predstavlja skoraj polovico tega seznama.

Iz teh razlogov in zlasti ker so v današnjem času kulturni zakladi na konfliktnih območjih ogroženi in se namerno uničujejo, je Komisija ocenila, da bi moralo leto 2018 postati evropsko leto kulturne dediščine. Sklep Evropskega parlamenta in Sveta, ki je leto 2018 razglasil za evropsko leto kulturne dediščine, je bil sprejet 17. maja 2017 na podlagi predloga Komisije z dne 30. avgusta 2016.

Evropski kulturni forum, na katerem se danes začenja evropsko leto kulturne dediščine, je vodilni dogodek, ki ga vsaki dve leti organizira Evropska komisija. Ta povečuje vidnost evropskega kulturnega sodelovanja, povezuje ključne akterje v sektorju, podaja pregled izvajanja evropske agende za kulturo in spodbuja razpravo o politiki in pobudah EU na področju kulture. Forum bo poleg tega, da bo prizorišče začetka evropskega leta kulturne dediščine 2018, ponudil razmislek o vlogi kulture pri reševanju evropskih in svetovnih izzivov ter o prispevku kulture in ustvarjalnosti k lokalnemu ter regionalnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju.

Več informacij

 

IP/17/5067

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar