Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Jeklarska industrija: Evropska komisija pozdravlja ambiciozen sporazum Globalnega foruma za odpravo presežne zmogljivosti

Bruselj, 30. novembra 2017

Članice Globalnega foruma so se dogovorile o obsežnih strateških rešitvah za odpravo globalne presežne zmogljivosti v jeklarstvu, ki naj bi se izvajale v letih 2018 in 2019.

Članice Globalnega foruma o presežni jeklarski zmogljivosti so se danes na srečanju v Berlinu sporazumele o ambicioznem svežnju konkretnih strateških rešitev za pereče vprašanje svetovne presežne zmogljivosti v jeklarstvu.

Članice morajo v skladu z dogovorjenim svežnjem zagotoviti tržno usmerjene izide v jeklarski industriji, se vzdržati subvencij, ki izkrivljajo trg, in drugih ukrepov vladne podpore, ki prispevajo k presežnim zmogljivostim, zagotavljati enake konkurenčne pogoje za državna in zasebna podjetja ter izvajati učinkovite politike prilagajanja. Ta sporazum opredeljuje prakse, ki izkrivljajo trg in so vzrok za čezmerne zmogljivosti, podpira pa ga trden mehanizem za spremljanje razvoja zmogljivosti in politik, s katerim bi lahko spremljali izvajanje sporazuma v letih 2018 in 2019.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström, ki se je udeležila srečanja, je povedala: „Problem presežne zmogljivosti jekla resnično vpliva na življenje ljudi, zlasti tistih, ki izgubijo zaposlitev. Danes smo dosegli soglasje o pomembnem in učinkovitem svežnju ukrepov za reševanje perečega vprašanja svetovne presežne zmogljivosti v jeklarstvu. Te obsežne strateške rešitve bodo pripomogle k ustvarjanju enakih konkurenčnih pogojev kot tudi k rasti in nastanku delovnih mest v EU. Gre za svetovni izziv, ki ga je treba kot takega tudi obravnavati. Medtem ko se pripravljamo na 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije v Buenos Airesu, ta uspeh poudarja pomen učinkovitega večstranskega sodelovanja pri reševanju svetovnih problemov. Seveda naše delo še ni končano. Zdaj je treba dogovorjeno uresničiti. Naša industrija, delovna sila, potrošniki in državljani se zanašajo na to, da bodo te zaveze učinkovito uresničene. EU bo v naslednjem letu sopredsedovala forumu in pri tem budno spremljala izvajanje teh ukrepov.“

Predsednik Juncker je vprašanje presežne zmogljivosti večkrat načel na dvostranski in večstranski ravni, zlasti na zadnjih dveh srečanjih skupine G20 na vrhu. Forum je začel delovati decembra 2016 po pozivu voditeljev držav skupine G20 v Hangžuju, nadalje pa so ga okrepili izidi srečanja skupine G20 na vrhu julija 2017 v Hamburgu. Forum podpira OECD, vsako leto pa poroča ministrom skupine G20.

Članice Globalnega foruma bi morale zdaj najprej zagotoviti hitro uporabo dogovorjenih načel in priporočil ter si v prvi polovici leta 2018 izmenjavati informacije o ukrepih, sprejetih za odpravo subvencij, ki izkrivljajo trg. Globalni forum se bo še naprej srečeval vsaj trikrat letno, da bi spremljal izvajanje danes sprejetih obveznosti.

Ozadje

Jeklarstvo je ključna industrija za gospodarstvo Evropske unije in ima osrednji položaj v globalnih vrednostnih verigah, ki zagotavljajo delovna mesta za več sto tisoč evropskih državljanov.

Presežna zmogljivost pri proizvodnji jekla je leta 2016 na svetovni ravni dosegla okoli 737 milijonov ton, kar je največ doslej. Cena jekla je zato zadnja leta padla na nevzdržne ravni in škodljivo vplivala tako na jeklarski sektor kot tudi na povezane panoge in delovna mesta. 

Komisija je marca 2016 izdala sporočilo, v katerem je predstavila niz ukrepov v podporo konkurenčnosti jeklarske industrije EU.

Komisija je med drugim ukrepala prek trgovinske zaščite ter uvedla protidampinške in protisubvencijske dajatve, da bi jeklarsko industrijo EU obvarovala pred učinki nepoštenih trgovinskih praks. Trenutno v EU velja največ ukrepov trgovinske zaščite doslej, s katerimi se EU bori proti nepoštenemu uvozu izdelkov iz jekla, in sicer 47 protidampinških in protisubvencijskih ukrepov.

Vendar trgovinska zaščita odpravlja le učinke presežne zmogljivosti na trgovino na svetovni ravni, ne pa glavnih razlogov. V ta namen je EU decembra 2016 sodelovala pri ustanovitvi Globalnega foruma o presežni jeklarski zmogljivosti. Ta združuje 33 gospodarstev (vse članice skupine G20 in nekatere zainteresirane članice OECD) in vključuje vse glavne proizvajalce na svetu.

Sodelujoča gospodarstva si od ustanovitve foruma izmenjujejo podatke o jeklarski zmogljivosti, subvencijah in drugih ukrepih podpore. Ta večja preglednost je članicam globalnega foruma omogočila, da se lahko osredotočijo na vzroke problema presežne zmogljivosti v jeklarstvu in se dogovorijo o konkretnih ukrepih za njihovo odpravo s spodbujanjem vloge trga in spreminjanjem strukture industrije. 

Več informacij

Sporočilo za medije: Jeklarska industrija: ukrepi Komisije za ohranitev trajnostnih delovnih mest in rasti v Evropi

Obvestilo: Jeklarska industrija: ohranjanje trajnostnih delovnih mest in rasti v Evropi

IP/17/5049

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar