Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană salută acordul ambițios al Forumului global în privința supracapacității siderurgice

Bruxelles, 30 noiembrie 2017

Membrii Forumului global au convenit asupra unei game ample de soluții politice la problema supracapacității siderurgice la nivel mondial, care urmează să fie implementate în 2018 și 2019.

Membrii Forumului global privind supracapacitatea siderurgică au convenit astăzi, în cadrul unei reuniuni la Berlin, asupra unui pachet ambițios de soluții politice concrete la problema stringentă a supracapacității de producție a oțelului la nivel mondial.

În conformitate cu pachetul convenit, membrii Forumului global trebuie să garanteze că rezultatele industriei siderurgice sunt adaptate la piață, să nu recurgă la subvenții care să denatureze piața și nici la alte măsuri de sprijin guvernamental care contribuie la crearea unui exces de capacitate, să asigure condiții de concurență echitabile între companiile de stat și cele private și să adopte politici de adaptare eficace. Acordul precizează practicile care denaturează piața, ducând la supracapacitate, și este dublat de un mecanism solid de monitorizare a capacității și a evoluției politicilor, pentru a se putea urmări implementarea în 2018 și 2019.

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, care a participat la reuniune, a declarat: „Problema excesului de capacitate din industria siderurgică are consecințe palpabile asupra vieților oamenilor și mai ales asupra celor care devin șomeri. Astăzi, am convenit asupra unui pachet important care abordează practic problema stringentă a producției excedentare de oțel la nivel mondial. Gama largă de soluții politice incluse în acest pachet va contribui la crearea unor condiții de concurență echitabile și va sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă în UE. Dat fiind că ne confruntăm cu o provocare la nivel mondial, trebuie să o abordăm ca atare. Reușita de astăzi arată cât de importantă este cooperarea multilaterală efectivă pentru soluționarea problemelor de ordin mondial, mai ales în perspectiva celei de a 11-a Conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului care va avea loc la Buenos Aires. Desigur, munca noastră nu se oprește aici. Acum va trebui să și înfăptuim ceea ce ne-am propus, iar industria europeană, forța de muncă, consumatorii și cetățenii noștri se bazează pe faptul că aceste angajamente se vor materializa. În calitate de copreședinte al acestui forum pe parcursul anului viitor, UE va urmări îndeaproape punerea în aplicare a acestor măsuri.”

Problema supracapacității siderurgice a fost ridicată în repetate rânduri de președintele Juncker, atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral, îndeosebi în cadrul ultimelor două Summituri G20. Creat în decembrie 2016, în urma unui apel lansat de liderii G20 la Hangzhou, Forumul global privind supracapacitatea siderurgică a fost consolidat în urma rezultatelor Summitului G20 din iulie 2017 de la Hamburg. Forumul este gestionat de OCDE și raportează anual miniștrilor G20.

În acest moment, membrii Forumului global trebuie să asigure, cu prioritate, aplicarea rapidă a principiilor și recomandărilor convenite și să schimbe între ei, în prima jumătate a anului 2018, informații despre măsurile luate pentru a elimina subvențiile care denaturează piața. Forumul global va continua să se reunească cel puțin de trei ori pe an pentru a monitoriza respectarea angajamentelor asumate astăzi.

Context

Sectorul siderurgic este o industrie vitală pentru economia Uniunii Europene și ocupă o poziție centrală în lanțurile valorice mondiale, asigurând locuri de muncă pentru câteva sute de mii de cetățeni europeni.

Surplusul de capacitate de producție a oțelului a atins aproximativ 737 de milioane de tone metrice la nivel mondial în 2016 - cel mai înalt nivel din toate timpurile. Acest surplus a dus la scăderea prețurilor oțelului la niveluri nesustenabile în ultimii ani și a avut un impact negativ asupra sectorului siderurgic, precum și asupra industriilor înrudite și a locurilor de muncă. 

În martie 2016, Comisia a publicat o comunicare care prezintă o serie de măsuri în sprijinul competitivității industriei siderurgice a UE.

Comisia a luat, deopotrivă, măsuri de apărare comercială, impunând taxe antidumping și antisubvenție, pentru a proteja industria siderurgică a UE de efectele practicilor comerciale inechitabile. În prezent, UE dispune de un număr fără precedent de măsuri de apărare comercială în vigoare împotriva importurilor neloiale de produse din oțel, și anume un total de 47 de măsuri antidumping și antisubvenție.

Însă apărarea comercială poate aborda numai efectele supracapacității mondiale asupra comerțului, nu și cauzele profunde ale acesteia. În acest scop, UE a luat parte, în decembrie 2016, la crearea Forumului global privind supracapacitatea siderurgică. Reunind 33 de economii - toți membrii G20, la care se adaugă alte câteva țări OCDE interesate - acest forum include toți producătorii majori de pe mapamond.

De la crearea sa, economiile participante au făcut schimb de date referitoare la capacitatea de producție a oțelului, la subvenții și la alte măsuri de sprijin. Această transparență sporită a permis membrilor Forumului global să se concentreze pe cauzele profunde ale problemei supracapacității siderurgice și să convină asupra unor măsuri concrete prin care să le abordeze, consolidând rolului pieței și restructurând această industrie. 

Mai multe informații

Comunicat de presă: Industria siderurgică: Comisia ia măsuri menite să asigure păstrarea locurilor de muncă și a creșterii economice durabile în Europa

MEMO: Siderurgia: păstrarea locurilor de muncă și a creșterii economice durabile în Europa

IP/17/5049

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar