Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Tērauda rūpniecība. Eiropas Komisija atzinīgi vērtē pasaules foruma vērienīgo vienošanos ražošanas jaudas pārpalikuma problēmas risināšanai

Briselē, 2017. gada 30. novembrī

Pasaules foruma dalībnieki ir vienojušies par plašiem politikas risinājumiem, kas novērsīs tērauda rūpniecības jaudas pārpalikumu pasaulē; tie īstenojami 2018. un 2019. gadā.

Šodien Berlīnē tikās Pasaules foruma par tērauda rūpniecības jaudas pārpalikumu dalībnieki un vienojās par vērienīgu konkrētu politikas risinājumu kopumu, lai tiktu galā ar neatliekami risināmo jaudas pārpalikuma problēmu tērauda nozarē visā pasaulē.

Saskaņotais risinājumu kopums paredz, ka tērauda rūpniecībā pasaules foruma dalībniekiem jāgūst tirgum atbilstoši rezultāti, jāatturas no tirgu kropļojošām subsīdijām un citiem valsts atbalsta pasākumiem, kuri veicina ražošanas jaudas pārpalikumu, jārada vienlīdzīgi konkurences apstākļi valsts un privātiem uzņēmumiem un jāīsteno efektīva pielāgošanās politika. Vienošanās paskaidro, ka ražošanas jaudas pārpalikumu izraisa tirgu graujoša prakse, un, lai 2018. un 2019. gadā varētu sekot līdzi tās īstenošanai, vienošanos atbalsta stabils mehānisms jaudas un politikas attīstības uzraudzībai.

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma, kas piedalījās sanāksmē, sacīja: “Jaudas pārpalikums tērauda rūpniecībā ir problēma, kas tieši skar cilvēku — īpaši darbu zaudējušo — dzīvi. Šodien mēs vienojāmies par svarīgu un iedarbīgu risinājumu kopumu, kas risinās šo samilzušo pasaules tērauda ražošanas jaudas pārpalikuma problēmu. Ar minētajiem plašajiem politikas risinājumiem tiks radīti vienlīdzīgi konkurences apstākļi un atbalstīta ES izaugsme un nodarbinātība. Šis uzdevums ir globāls, un tam jārod atbilstošs risinājums. Gaidot Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11. ministru konferenci Buenosairesā, šis panākums izceļ to, ka starptautisku problēmu risināšanā liela nozīme ir auglīgai daudzpusējai sadarbībai. Protams, mūsu darbs vēl nav galā. Jāpāriet no runām pie darbiem. Mūsu rūpniecība, mūsu darbaspēks, mūsu patērētāji un pilsoņi ir atkarīgi no tā, cik efektīvi tiks pildīta apņemšanās. ES, kura nākamgad būs viena no foruma vadītājām, rūpīgi sekos līdzi minēto pasākumu īstenošanai.”

Priekšsēdētājs Ž. K. Junkers gan divpusējā, gan daudzpusējā līmenī (īpaši pēdējos divos G20 samitos) vairākkārt tika norādījis uz ražošanas jaudas pārpalikuma problēmu. Forums tika atklāts 2016. gada decembrī pēc G20 valstu vadītāju Handžou paustā aicinājuma, un to papildina 2017. gada jūlijā Hamburgā notikušā G20 samita rezultāti. Forumu vada ESAO, un tā ziņojums katru gadu tiks sniegts G20 valstu ministriem.

Tagad pasaules foruma dalībniekiem pirmām kārtām jāgādā par ātru saskaņoto principu un ieteikumu ieviešanu un 2018. gada pirmajā pusgadā jādalās ar informāciju par īstenotajiem pasākumiem tirgu kropļojošu subsīdiju izskaušanai. Pasaules foruma sanāksmes notiks ne retāk kā trīs reizes gadā, lai uzraudzītu, kā tiek īstenota šodien paustā apņemšanās.

Konteksts

Tērauda nozare, kas dod darbu simtiem tūkstošu Eiropas pilsoņu, ir vitāli svarīga Eiropas Savienības ekonomikai un centrāls globālo vērtību ķēžu posms.

2016. gadā liekā tērauda ražošanas jauda visā pasaulē sasniedza līdz šim lielāko apjomu — aptuveni 737 miljonus tonnu. Pēdējo gadu laikā tērauda cenas tādēļ tika pazeminātas līdz nenoturīgiem līmeņiem, un tas ir kaitējis tērauda nozarei, kā arī saistītajām rūpniecības nozarēm un nodarbinātībai. 

Komisija savā 2016. gada marta paziņojumā lika priekšā vairākus pasākumus ES tērauda rūpniecības konkurētspējas atbalstīšanai.

Lai aizsargātu ES tērauda rūpniecību no negodīgas tirdzniecības, Komisija ir izmantojusi arī tirdzniecības aizsardzības pasākumus, nosakot antidempinga un antisubsidēšanas maksājumus. Lai vērstos pret tērauda izstrādājumu negodīgu importu, ES pašlaik ir pieņēmusi nepieredzēti lielu skaitu tirdzniecības aizsardzības pasākumu — kopumā 47 antidempinga un antisubsidēšanas pasākumus.

Tomēr tirdzniecības aizsardzības pasākumi var tikai risināt pasaules ražošanas jaudas pārpalikuma ietekmi uz tirdzniecību, nevis novērst tā cēloņus. Tādēļ ES 2016. gada decembrī piedalījās Pasaules foruma par tērauda rūpniecības jaudas pārpalikumu izveidē. Tas apvieno 33 ekonomikas (visas G20 dalībvalstis un dažas citas ieinteresētās ESAO valstis) un ietver visus pasaules lielākos ražotājus.

Kopš izveidots forums, tajā iesaistītās ekonomikas ir apmainījušās ar datiem par tērauda ražošanas jaudu, subsīdijām un citiem atbalsta pasākumiem. Lielāka pārredzamība ļāvusi foruma dalībniekiem koncentrēties uz tērauda ražošanas jaudas pārpalikuma problēmas cēloņiem un vienoties par konkrētiem pasākumiem, lai tos novērstu, palielinot tirgus nozīmi un mainot rūpniecības struktūru. 

Papildinformācija

Paziņojums presei: Tērauda rūpniecība. Komisijas pasākumi pastāvīga darba un noturīgas izaugsmes saglabāšanai Eiropā

Informatīvs paziņojums: Tērauda rūpniecība. Kā saglabāt ilgtspējīgu nodarbinātību un izaugsmi Eiropā

IP/17/5049

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar