Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Plieno sektorius. Europos Komisija palankiai vertina Pasaulinio forumo plataus užmojo susitarimą spręsti perteklinio pajėgumo klausimą

Briuselis, 2017 m. lapkričio 30 d.

Pasaulinio forumo nariai susitarė dėl plataus masto politikos sprendimų, skirtų spręsti pasaulinio perteklinio pajėgumo plieno sektoriuje klausimą. Sprendimai turės būti įgyvendinti 2018–2019 m.

Pasaulinio plieno perteklinio pajėgumo forumo nariai šiandien susitikime Berlyne susitarė dėl plataus užmojo konkrečių politikos sprendimų, skirtų spręsti itin aktualią pasaulinio perteklinio pajėgumo plieno sektoriuje problemą.

Pagal sutartą priemonių rinkinį Pasaulinio forumo nariai turi užtikrinti rinka pagrįstus plieno pramonės rezultatus, nenaudoti rinką iškraipančių subsidijų ir kitų valstybės paramos priemonių, kuriomis prisidedama prie perteklinio pajėgumo, užtikrinti vienodas sąlygas valstybinėms bei privačioms įmonėms ir vykdyti veiksmingą koregavimo politiką. Susitarime išdėstyta, kas yra rinką iškraipančios praktikos, dėl kurių susidaro perteklinis pajėgumas, be to, jame nustatytas griežtas pajėgumo ir politikos raidos stebėsenos mechanizmas, kad būtų galima stebėti įgyvendinimą 2018–2019 m.

Susitikime dalyvavusi už prekybą atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström teigė: „Plieno perteklinio pajėgumo problema daro realų poveikį žmonių gyvenimui, pirmiausia – tiems, kurie neteko darbo. Šiandien susitarėme dėl svarbių ir veiksmingų priemonių rinkinio, skirto spręsti plieno pasaulinio perteklinio pajėgumo problemą. Šiais plataus masto politikos sprendimais padėsime sukurti vienodas veiklos sąlygas ir remti ES ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Tai yra pasaulinio masto problema, todėl ji turi būti sprendžiama atitinkamu lygiu. Sėkmingai pasiektas susitarimas rodo veiksmingo daugiašalio bendradarbiavimo svarbą pasaulinio masto problemoms spręsti; tai ypač aktualu turint galvoje netrukus prasidėsiančią Pasaulio prekybos organizacijos 11-ąją ministrų konferenciją Buenos Airėse. Žinoma, mūsų darbas tuo nesibaigia. Dabar žodžius turime paversti veiksmais. Mūsų pramonė, darbuotojai, vartotojai ir piliečiai laukia veiksmingo įsipareigojimų įgyvendinimo. ES, kuri kitais metais bus viena iš šio forumo pirmininkaujančiųjų, atidžiai stebės, kaip šios priemonės įgyvendinamos.“

Perteklinio pajėgumo klausimą EK Pirmininkas J.-C. Junckeris ne kartą kėlė tiek dvišaliu, tiek daugiašaliu lygiu, pavyzdžiui, per paskutinius du G 20 aukščiausiojo lygio susitikimus. Po G 20 vadovų raginimo 2016 m. gruodžio mėn. Hangdžou forumas buvo sustiprintas G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo 2017 m. liepos mėn. Hamburge rezultatais. Forumo veiklą užtikrina EBPO, o G 20 ministrams teikiamos metinės ataskaitos.

Pirmiausia Pasaulinio forumo nariai turėtų užtikrinti spartų sutartų principų bei rekomendacijų taikymą ir 2018 m. pirmąjį pusmetį pasidalinti informacija apie veiksmus, kurių ėmėsi rinką iškraipančioms subsidijoms pašalinti. Pasaulinis forumas toliau susitikinės bent tris kartus per metus, kad stebėtų, kaip įgyvendinami šiandieniniai įsipareigojimai.

Pagrindiniai faktai

Plieno pramonės sektorius yra labai svarbus Europos Sąjungos ekonomikai – tai yra pagrindinė pasaulinės vertės grandinės ašis; šiame sektoriuje dirba šimtai tūkstančių Europos piliečių.

2016 m. pasaulinis plieno gamybos pajėgumo perteklius pasiekė apie 737 mln. tonų – didžiausią istorijoje užfiksuotą kiekį. Dėl to plieno kainos pastaraisiais metais nukrito iki netvaraus lygio ir tai padarė neigiamą poveikį plieno sektoriui ir susijusioms pramonės šakoms bei darbo vietų skaičiui. 

2016 m. kovo mėn. Komisija paskelbė komunikatą, kuriame pristatė keletą priemonių ES plieno pramonės konkurencingumui remti.

Komisija , be kita ko, ėmėsi prekybos apsaugos priemonių, nustatydama antidempingo ir antisubsidijų muitus, kad apsaugotų ES plieno pramonę nuo nesąžiningos prekybos poveikio. Šiuo metu ES taiko kaip niekada daug prekybos apsaugos nuo nesąžiningo plieno produktų importo priemonių – iš viso 47 antidempingo ir antisubsidijų priemones.

Tačiau prekybos apsaugos priemonėmis galima pašalinti tik pasaulinio perteklinio pajėgumo padarinius prekybai, bet ne jo pagrindines priežastis. Todėl 2016 m. gruodžio mėn. ES dalyvavo įkuriant Pasaulinį plieno perteklinio pajėgumo forumą. Forume dalyvauja 33 šalys – visos G 20 narės ir suinteresuotos EBPO šalys; tai apima visus didžiausius pasaulio gamintojus.

Įkūrus forumą dalyvaujančios šalys keitėsi duomenimis apie plieno sektoriaus pajėgumą, subsidijas ir kitas paramos priemones. Dėl didesnio skaidrumo Pasaulinio forumo nariai galėjo susitelkti į perteklinio pajėgumo plieno sektoriuje problemos priežastis ir susitarti dėl konkrečių jų sprendimo veiksmų stiprinant rinkos vaidmenį ir keičiant pramonės struktūrą. 

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai Plieno sektorius. Komisija imasi veiksmų, kad išsaugotų tvarias darbo vietas ir ekonomikos augimą

Teminė apžvalga Plieno sektorius. Tvarių darbo vietų ir ekonomikos augimo Europoje apsauga

IP/17/5049

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar