Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Terästeollisuus: Euroopan komissio on tyytyväinen ylikapasiteettiin puuttuvaan globaalin foorumin sopimukseen

Bryssel 30. marraskuuta 2017

Globaalin foorumin jäsenet sopivat laaja-alaisista toimintapoliittisista ratkaisuista, joilla puututaan terästeollisuuden maailmanlaajuisen ylikapasiteettiin. Ne on määrä panna täytäntöön vuosina 2018 ja 2019.

Terästeollisuuden ylikapasiteettia käsittelevän globaalin foorumin jäsenet sopivat tänään Berliinissä pidetyssä kokouksessa kunnianhimoisesta toimenpidepaketista, joka sisältää konkreettisia ratkaisuja terässektorin maailmanlaajuiseen ylikapasiteettiongelmaan puuttumiseksi.

Sovitun paketin mukaan globaalin foorumin jäsenten on varmistettava markkinaperusteiset tulokset terästeollisuudessa, pidättäydyttävä markkinoita vääristävistä tuista ja muista ylikapasiteettia edistävistä valtion tukitoimista, luotava valtionyrityksille ja yksityisyrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset ja toteutettava tehokasta sopeuttamispolitiikkaa. Sopimuksessa todetaan markkinoita vääristävien käytäntöjen olevan ylikapasiteetin perimmäinen syy. Sopimuksen perustana on vankka kapasiteetin ja toimintapolitiikan muutosten seurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan sopimuksen täytäntöönpanoa vuosina 2018 ja 2019.

”Terästuotannon ylikapasiteettiongelmalla on todellisia vaikutuksia ihmisten elämään – varsinkin työpaikkansa menettäville”, totesi kokouksessa mukana ollut kauppakomissaari Cecilia Malmström. ”Olemme tänään sopineet tärkeästä ja tehokkaasta toimenpidepaketista, jolla puututaan terästeollisuuden polttavaan maailmanlaajuiseen ylikapasiteettiongelmaan. Näiden laaja-alaisten toimintapoliittisten ratkaisujen avulla luodaan tasavertaiset toimintaedellytykset ja tuetaan EU:n kasvua ja työpaikkoja. Kyseessä on globaali haaste, ja sitä on käsiteltävä sen mukaisesti. Sopimuksen aikaansaaminen juuri ennen Buenos Airesissa pidettävää Maailman kauppajärjestön 11. ministerikokousta korostaa tehokkaan monenkeskisen yhteistyön merkitystä maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Työ ei tietenkään ole vielä tehty, vaan nyt on ryhdyttävä sanoista tekoihin. EU:n terästeollisuus, työvoima, kuluttajat ja kansalaiset luottavat näiden sitoumusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Ensi vuonna EU on yksi foorumin puheenjohtajista, ja se seuraa tarkasti näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa.”

Puheenjohtaja Juncker on ottanut asian esiin useissa kahden- ja monenvälisissä yhteyksissä, etenkin kahden viimeisimmän G20-huippukokouksen aikana. Foorumi käynnistettiin joulukuussa 2016 vastauksena G20-maiden johtajien Hangzhoussa esittämään toiveeseen, ja sitä lujittivat G20-maiden Hampurin huippukokouksessa heinäkuussa 2017 saavuttamat tulokset. Foorumin tukitoiminnoista vastaa OECD, ja foorumi raportoi vuosittain G20-ryhmän ministereille.

Globaalin foorumin jäsenten olisi nyt ennen kaikkea varmistettava sovittujen periaatteiden ja suositusten täytäntöönpano ja jaettava vuoden 2018 alkupuoliskon aikana tietoa siitä, mitä on tehty markkinoita vääristävien tukien poistamiseksi. Globaali foorumi aikoo kokoontua edelleen vähintään kolmesti vuodessa seuratakseen tänään annettujen sitoumusten täytäntöönpanoa.

Tausta

Terässektori on tärkeä teollisuudenala Euroopan unionin taloudessa, ja sillä on keskeinen asema globaaleissa arvoketjuissa ja satojentuhansien eurooppalaisten työllistäjänä.

Vuonna 2016 teräksenvalmistuksen maailmanlaajuinen ylikapasiteetti oli noin 737 miljoonaa tonnia – kaikkien aikojen suurin. Se on viime vuosina painanut teräksen hintoja kestämättömälle tasolle ja vahingoittanut terässektoria ja siihen liittyviä aloja ja työpaikkoja. 

Maaliskuussa 2016 komissio antoi tiedonannon, jossa se esitti joukon EU:n terästeollisuuden kilpailukykyä tukevia toimenpiteitä.

Komissio on käyttänyt muiden muassa kaupan suojatoimenpiteitä määräämällä polkumyynnin ja tukien vastaisia tulleja suojellakseen EU:n terästeollisuutta epäterveen kaupan vaikutuksilta. EU:lla on tällä hetkellä käytössään ennennäkemätön määrä epäterveeseen terästuotteiden tuontiin kohdistuvia kaupan suojatoimia, joista 47 on polkumyynnin ja tukien vastaisia toimia.

Suojatoimenpiteillä voidaan kuitenkin puuttua ainoastaan globaalin ylikapasiteetin seurauksiin, ei sen syihin. Tämän vuoksi EU osallistui joulukuussa 2016 terästeollisuuden ylikapasiteettia käsittelevän globaalin foorumin perustamiseen. Foorumiin osallistuu 33 valtiota – kaikki G20-ryhmän jäsenet sekä jotkin muut OECD-maat – ja se kattaa kaikki maailman suurimmat teräksentuottajat.

Foorumin perustamisesta lähtien osallistujamaat ovat vaihtaneet tietoja terästeollisuuden kapasiteetista, tuista ja muista tukitoimista. Kasvaneen avoimuuden avulla globaalin foorumin jäsenet ovat voineet keskittyä teräksen ylikapasiteettiongelman taustalla piileviin syihin ja sopia konkreettisista toimista niihin puutumiseksi vahvistamalla markkinoiden roolia ja muuttamalla teollisuudenalan rakennetta. 

Lisätietoja

Lehdistötiedote: Komissio toimii Euroopan terästeollisuuden kestävän työllisyyden ja kasvun turvaamiseksi

Taustatiedote: Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe

IP/17/5049

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar