Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Χαλυβουργία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη φιλόδοξη συμφωνία του Παγκόσμιoυ Φόρουμ για την αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2017

Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ συμφωνούν σε ένα ευρύ φάσμα λύσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα, που θα εφαρμοστούν το 2018 και το 2019.

Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα συνεδρίασαν σήμερα στο Βερολίνο και συμφώνησαν σε μια φιλόδοξη δέσμη συγκεκριμένων λύσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση του πιεστικού ζητήματος της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα του χάλυβα.

Σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα δέσμη, τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ πρέπει να εξασφαλίσουν αποτελέσματα με βάση την αγορά στον τομέα του χάλυβα, να αποφύγουν επιδοτήσεις και άλλα μέτρα κρατικής στήριξης που οδηγούν σε στρέβλωση της αγοράς και συμβάλλουν στη δημιουργία πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, να παρέχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατικών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων και να θεσπίσουν αποτελεσματικές πολιτικές προσαρμογής. Η εν λόγω συμφωνία προσδιορίζει τις πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς ως τη βαθύτερη αιτία της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και υποστηρίζεται από έναν ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης της παραγωγικής ικανότητας και των εξελίξεων πολιτικής για τον έλεγχο της εφαρμογής το 2018 και το 2019.

Η αρμόδια για θέματα εμπορίου επίτροπος κ. Cecilia Malmström, που ήταν παρούσα στη συνεδρίαση, δήλωσε τα εξής: «Το πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα έχει πραγματικές επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων — ιδίως σ' εκείνους που μένουν άνεργοι. Σήμερα, συμφωνήθηκε μια σημαντική και αποτελεσματική δέσμη για την αντιμετώπιση του πιεστικού ζητήματος της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα. Αυτές οι ευρείας εμβέλειας λύσεις πολιτικής θα συμβάλουν στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση και πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως. Λίγους μήνες πριν από την 11η υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Μπουένος Άιρες, η επιτυχία αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής πολυμερούς συνεργασίας για την επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων. Βεβαίως, το έργο μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τώρα, πρέπει να κάνουμε τα λόγια πράξη. Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης, το εργατικό μας δυναμικό, οι καταναλωτές και οι πολίτες εξαρτώνται από την αποτελεσματική υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών. Ως συμπρόεδρος του φόρουμ αυτού κατά το επόμενο έτος, η ΕΕ θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.»

Το ζήτημα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας τέθηκε επανειλημμένα από τον Πρόεδρο κ. Juncker τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως κατά τις δύο τελευταίες συνόδους κορυφής της G20. Το Φόρουμ, το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 ύστερα από έκκληση των ηγετών της G20 στο Hangzhou, ενισχύθηκε από τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G20 τον Ιούλιο του 2017 στο Αμβούργο. Το φόρουμ συντονίζεται από τον ΟΟΣΑ και υποβάλλει έκθεση στους υπουργούς της G20 κάθε χρόνο.

Ως ζήτημα προτεραιότητας, τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ πρέπει τώρα να εξασφαλίσουν την ταχεία εφαρμογή των αρχών και των συστάσεων στις οποίες συμφώνησαν και να ανταλλάξουν — κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 — πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την εξάλειψη των επιδοτήσεων που οδηγούν σε στρέβλωση της αγοράς. Το Παγκόσμιο Φόρουμ θα συνεχίσει να συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως για να παρακολουθεί την εφαρμογή των σημερινών δεσμεύσεων.

Ιστορικό

Η χαλυβουργία αποτελεί βασικό κλάδο για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει κεντρική θέση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, επειδή προσφέρει θέσεις εργασίας σε εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες.

Το παγκόσμιο πλεόνασμα στην ικανότητα παραγωγής χάλυβα έφτασε περίπου τα 737 εκατ. μετρικούς τόνους το 2016 και είναι το υψηλότερο που σημειώθηκε ποτέ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών του χάλυβα σε μη βιώσιμα επίπεδα κατά τα τελευταία έτη και είχε αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα του χάλυβα, καθώς και στους κλάδους παραγωγής και τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με αυτόν. 

Τον Μάρτιο του 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της χαλυβουργίας της ΕΕ.

Η Επιτροπή παρενέβη, μεταξύ άλλων, με μέτρα εμπορικής άμυνας, επιβάλλοντας δασμούς αντιντάμπινγκ και δασμούς κατά των επιδοτήσεων, ώστε να θωρακίσει τη χαλυβουργία της ΕΕ από τις επιπτώσεις του αθέμιτου εμπορίου. Η ΕΕ εφαρμόζει επί του παρόντος πρωτοφανή αριθμό μέτρων εμπορικής άμυνας που στοχεύουν στις αθέμιτες εισαγωγές προϊόντων χάλυβα, με συνολικά 47 μέτρα αντιντάμπινγκ και μέτρα κατά των επιδοτήσεων.

Ωστόσο, τα μέτρα εμπορικής άμυνας μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο τις επιπτώσεις που έχει η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στο εμπόριο, όχι τα βαθύτερα αίτιά της. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ συμμετείχε στη δημιουργία του Παγκόσμιου Φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα τον Δεκέμβριο του 2016. Στο φόρουμ συνενώνονται 33 οικονομίες — όλα τα μέλη της G20 συν ορισμένες άλλες ενδιαφερόμενες χώρες του ΟΟΣΑ — και περιλαμβάνονται όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τη δημιουργία του και μετά, οι οικονομίες που συμμετέχουν έχουν ανταλλάξει δεδομένα σχετικά με την ικανότητα παραγωγής χάλυβα, τις επιδοτήσεις και άλλα μέτρα στήριξης. Αυτή η αύξηση της διαφάνειας έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ να επικεντρωθούν στις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα και να συμφωνήσουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή του, μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της αγοράς και της αλλαγής της δομής του κλάδου. 

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Χαλυβουργία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Χαλυβουργία: Εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη

IP/17/5049

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar