Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Stål: Europa-Kommissionen hilser det globale forums ambitiøse aftale om håndtering af overkapacitet velkommen

Bruxelles, den 30. november 2017

Medlemmerne af det globale forum er nået til enighed om brede politiske løsninger til håndtering af den globale overkapacitet af stål, som skal gennemføres i 2018 og 2019.

Medlemmerne af det globale forum vedrørende overskydende kapacitet på stålområdet nåede i dag på et møde i Berlin til enighed om en ambitiøs pakke af konkrete politiske løsninger på det presserende problem med den globale overkapacitet i stålsektoren.

I henhold til den aftalte pakke skal medlemmerne af det globale forum sikre markedsbaserede resultater i stålindustrien, afstå fra markedsforvridende tilskudsordninger og andre statslige støtteforanstaltninger, der bidrager til overkapacitet, skabe mere lige vilkår mellem statsejede og private virksomheder og gennemføre effektive tilpasningspolitikker. Aftalen fremhæver den markedsforvridende praksis som årsagen til overkapaciteten og understøttes af en robust mekanisme til overvågning af kapaciteten samt udvikling af politikker, således at det er muligt at spore gennemførelsen i 2018 og 2019.

Handelskommissær Cecilia Malmström, der var til stede på mødet, sagde: "Stålindustriens overkapacitet er et problem, som har betydning for menneskers liv – særligt for mennesker, som bliver arbejdsløse. Vi er i dag nået til enighed om en vigtig og effektiv pakke til løsning af det presserende problem med den globale overkapacitet af stål. De brede politiske løsninger vil være med til at skabe lige konkurrencevilkår og støtte vækst og beskæftigelse i EU. Det er en global udfordring, og den skal håndteres som sådan. Forud for Verdenshandelsorganisationens 11. ministerkonference i Buenos Aires er dette et fremskridt, som understreger vigtigheden af effektivt multilateralt samarbejde ved løsningen af globale problemer. Men opgaven er endnu ikke løst. Nu skal vi følge ordene op med handlinger. Vores industri, vores arbejdsstyrke, vores forbrugere og medborgere er afhængige af, at disse forpligtelser virkelig gennemføres. EU vil som medformand for dette forum næste år følge gennemførelsen af disse foranstaltninger nøje."

Formand Jean-Claude Juncker har ved en lang række lejligheder rejst spørgsmålet om overkapacitet på både bilateralt og multilateralt plan, navnlig under de seneste to G20-topmøder. Forummet blev oprettet i december 2016 efter er forslag fra G20-lederne i Hangzhou, Kina, og blev styrket af resultaterne af G20-mødet i Hamburg, Tyskland, i juli 2017. Forummet administreres af OECD og rapporterer hvert år til G20-landenes ministre.

Medlemmerne af det globale forum bør nu sikre hurtig anvendelse af de aftalte principper og anbefalinger og – i første halvdel af 2018 – informere om de foranstaltninger, man har taget for at fjerne markedsforvridende subsidier. Det globale forum vil fortsat mødes mindst tre gange om året for at overvåge gennemførelsen af de aftaler, der er indgået i dag.

Baggrund

Stålsektoren er en vigtig industri for EU's økonomi og indtager en central rolle i de globale værdikæder og skaber job for hundredetusindvis af europæere.

Det samlede overskud i den globale stålproduktion nåede cirka 737 million ton i 2016, hvilket er det højeste nogensinde. Dette har i de seneste år presset stålpriserne til et uholdbart niveau og har skadet både stålsektoren og dertil knyttede industrier og arbejdspladser. 

I marts 2016 udsendte Kommissionen en meddelelse med en række foranstaltninger til støtte for konkurrenceevnen for EU's stålindustri.

Kommissionen har bl.a. indført handelspolitiske foranstaltninger og antidumping- og antisubsidietold for at beskytte EU's stålindustri mod virkningerne af urimelig handelspraksis. EU anvender på nuværende tidspunkt et hidtil uset antal handelsbeskyttelsesforanstaltninger i kampen mod urimelig import af stålprodukter, i alt 47 antidumping- og antisubsidieforanstaltninger.

Med handelsbeskyttelsesforanstaltninger kan man dog kun behandle virkningerne af den globale overkapacitet på handelen — ikke den egentlige årsag. Derfor deltog EU i december 2016 i oprettelsen af det globale forum vedrørende overskydende kapacitet på stålområdet. Med deltagelse af 33 økonomier - alle G20-medlemmer plus nogle andre interesserede OECD-lande - omfatter forummet alle verdens største producenter.

De deltagende økonomier har, siden forummet blev oprettet, udvekslet oplysninger om stålkapacitet, subsidier og andre støtteforanstaltninger. Takket være denne øgede gennemsigtighed kan medlemmerne af det globale forum fokusere på de underliggende årsager til problemet med overkapacitet af stål og aftale konkrete tiltag til løsning af problemet ved at styrke markedets rolle og ændre strukturen i industrien. 

Flere oplysninger

Pressemeddelelse: Stålindustrien: Kommissionen skrider til handling for at bevare holdbare jobs og vækst i Europa

MEMO: Stål: Bevaring af holdbare jobs og vækst i Europa

IP/17/5049

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar