Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Ocelářství: Evropská komise vítá ambiciózní dohodu globálního fóra k řešení nadměrné kapacity

Brusel 30. listopadu 2017

Členové globálního fóra se dohodli na širokém spektru politických opatření pro řešení celosvětové nadměrné kapacity v ocelářství, která mají být uskutečněna v letech 2018 a 2019.

Členové globálního fóra pro řešení nadbytku kapacity v ocelářství se dnes na zasedání v Berlíně dohodli na ambiciózním balíčku konkrétních politických opatření na řešení naléhavého problému nadbytku globální kapacity v ocelářství.

Podle dohodnutého balíčku musí členové tohoto fóra zajistit v ocelářství tržně orientované výsledky, zdržet se subvencí narušujících trh a jiných vládních podpůrných opatření, která přispívají k nadměrné kapacitě, zajistit rovné podmínky mezi státními a soukromými podniky a provádět účinné korekce. Za příčinu nadměrné kapacity označuje tato dohoda praktiky narušující trh, přičemž kontrola jejího provádění v roce 2018 a 2019 se opírá o spolehlivý mechanismus, který bude sledovat vývoj kapacity a politik.

Cecilia Malmströmová, komisařka pro obchod, která se zasedání zúčastnila, k tomu uvedla: „Problém nadbytku kapacity v ocelářství má reálný dopad na životy občanů – zejména těch, kteří kvůli němu přijdou o práci. Dnes jsme se dohodli na důležitém a účinném balíčku opatření na řešení naléhavého problému nadměrné kapacity v ocelářství. Toto široké spektrum politických opatření pomůže vytvořit rovné podmínky a podpořit růst a pracovní místa v EU. Jedná se o celosvětový problém, a proto je třeba k němu tak přistupovat. S ohledem na nadcházející 11. ministerskou konferenci Světové obchodní organizace v Buenos Aires tento úspěch dokládá význam účinné mnohostranné spolupráce při řešení globálních problémů. Je jasné, že jsme teprve na začátku a že naše plány musíme ještě uvést do praxe. Náš průmysl, pracovníci, spotřebitelé i občané se spoléhají, že naše závazky splníme efektivně. EU, která bude tomuto fóru příští rok spolupředsedat, bude provádění těchto opatření pozorně sledovat.“

Otázku nadměrné kapacity vznesl při několika příležitostech předseda Juncker na dvoustranné i mnohostranné úrovni, mimo jiné během posledních dvou summitů G20. Fórum bylo zahájeno v prosinci 2016 na základě výzvy vedoucích představitelů skupiny G20 v Chang-čou a následně posíleno výsledky summitu skupiny G20 v červenci 2017 v Hamburku. Fórum je organizováno prostřednictvím OECD a každý rok podává zprávu ministrům skupiny G20.

Členové globálního fóra by měli nyní prioritně zajistit rychlé uplatňování dohodnutých zásad a doporučení a v první polovině roku 2018 si vyměnit informace o krocích podniknutých k odstranění subvencí narušujících trh. Globální fórum se bude nadále setkávat alespoň třikrát ročně s cílem monitorovat provádění dnes učiněných závazků.

Souvislosti

Ocelářský průmysl je klíčovým odvětvím hospodářství Evropské unie, zaujímá ústřední pozici v globálních hodnotových řetězcích a dává práci stovkám tisíců evropských občanů.

V roce 2016 dosáhl celkový přebytek kapacity výroby oceli přibližně 737 milionů tun, což je historicky vůbec nejvyšší hodnota. Kvůli tomu klesly v posledních letech ceny oceli na neudržitelnou úroveň, což mělo na ocelářství a příbuzná odvětví a jejich pracovní místa ničivý dopad. 

V březnu 2016 vydala Komise sdělení předkládající řadu opatření na podporu konkurenceschopnosti ocelářského průmyslu EU.

Komise mimo jiné zasahuje prostřednictvím nástrojů na ochranu obchodu a ukládá antidumpingová a antisubvenční cla, aby ocelářský průmysl EU ochránila před nekalými obchodními praktikami. V současné době má EU nebývale vysoký počet opatření na ochranu obchodu, jež se zaměřují na nekalý dovoz výrobků z oceli; celkem se jedná o 47 antidumpingových a antisubvenčních opatření.

Tyto nástroje však mohou řešit pouze účinky celosvětové nadměrné kapacity na obchod, nikoli její příčiny. Proto se EU v prosinci 2016 podílela na vzniku globálního fóra pro řešení nadbytku kapacity v ocelářství. Zapojení 33 ekonomik – všech členů skupiny G20 a několika dalších zainteresovaných zemí OECD – znamená účast všech hlavních světových výrobců.

Od vzniku fóra si zúčastněné ekonomiky vyměňují údaje o kapacitě výroby oceli, subvencích a dalších podpůrných opatřeních. Tato větší transparentnost umožnila členům globálního fóra zaměřit se na základní příčiny problému nadměrné kapacity v ocelářství a dohodnout se na konkrétních krocích, jak je odstranit posílením role trhu a změnou struktury tohoto odvětví. 

Další informace

Tisková zpráva: Ocelářský průmysl: Komise přijímá opatření, aby ochránila udržitelná pracovní místa a růst v Evropě

ZPRÁVA: Ocelářství: Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst

IP/17/5049

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar